Børnehave

ARKENs forløb til børnehaver tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem børnene, værkerne og ARKENs underviser.

ARKENs forløb til børnehaver tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem børnene, værkerne og ARKENs underviser. Gennem dialog og legende, billedskabende øvelser skaber vi et aktivt og involverende rum for børnenes kunstoplevelse.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder forløb til børnehaver med afsæt i museets samling eller arkitektur.

Vores læringstilbud til børnehaver varer 90 minutter. Vi indleder besøget med en tur rundt på museet, hvor vi gennem leg og krops- og sanseorienterede tilgange møder kunsten eller arkitekturen på nye og anderledes måder. Forløbene indeholder også billedskabende aktiviteter enten undervejs på turen i museet eller i ARKENs værksted KREATIV.

Det er også muligt at booke længere værkstedsforløb eller forløb, der strækker sig over flere dage. For ønsker om anderledes forløbstyper kontakt ARKEN Undervisning i tidrummet tirsdag-fredag kl. 13-16.

Børnehave

Booking og priser

Børnehave

Book et forløb

Forløb for børnehaver bestilles tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

90 min.            600 kr.      Dialog og legende øvelser samt billedskabende aktiviteter

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Ombord på ARKEN

ARKEN har en helt særlig arkitektur, som minder om et kæmpestort skib. Vi leger, at vi er ombord på skibet og går på opdagelse i dets rum. Undervejs undersøger vi, hvordan vi kan opleve med andet end øjnene. Vi skal også møde skibets kaptajn. Vi slutter af med at gå i ARKENs værksted, hvor vi, som et bidrag til fortællingen, skaber skibsdyr ud af skumgummi, grillspyd og andre sjove materialer. Forløbet tilbydes udelukkende som 90 minutters forløb.

Målgruppe

Ombord på ARKEN henvender sig til børnehavebørn i alderen 4 – 5 år. Der kan max deltage 12 børn pr. forløb.

Læringsmål

Ombord på ARKEN lader børnene udforske rum og arkitektur på nye og anderledes måder. De får mulighed for at opleve med hele kroppen og derved styrke deres sanselige tilgang til verden. Forløbet styrker endvidere børnenes ordforråd og kreativitet ved at lade dem deltage som medskabere af en fælles fortælling/leg.

Børnehave

Børnehave

Foto: Thomas Mikkel Jensen

Billedbogsværksted – flyt ind i en bog. Hvem skal med?

Vi tager med billedbogsbussen Jette på rundtur til tre malerier på ARKEN. Vi undersøger billedernes verdener gennem sanselige og legende tilgange, og malerierne bliver også til baggrundsbilleder i vores egne bøger. Efter forløbet kan I gå på jagt i billedbøger fra biblioteket og finde figurer og væsner, som kan flytte ind i bøgerne og hjælpe med at sætte fut i fortællingerne. Katte, kometer, kanelsnegle og snemænd – hele verden kan bo i en billedbog. Billedbogsværkstedet tilbydes udelukkende som 90 minutters forløb.

Målgruppe

Billedbogsværkstedet henvender sig til børnehavebørn i alderen 4 – 5 år. Der kan max deltage 12 børn pr. forløb.

Læringsmål

ARKENs billedbogsværksted inddrager både krop, sanser og leg i billedlæsning/-produktion. Forløbet stimulerer børnenes lyst til at afkode kunstens såvel som bogens billedsprog. Desuden styrkes børnenes sproglighed og kreativitet, dels ved at lade dem udtrykke sig verbalt om egne, såvel som andres billeder og dels ved at skabe egne udtryk ud fra eksisterende billeder.

En hel og en halv og en ko og en kalv – på dyresafari i kunsten

I denne workshop skal vi med ARKENs børnehavebus på safaritur på museet og kigge efter dyr i kunsten. En halv ko, legende delfiner og forgyldte dyrehoveder er blandt de væsner, vi kan være heldige at møde, hvis vi holder skarpt nok udkig. I mødet inddrages sansebaseret leg og forskellige materialer, som vi skal skabe vores egne dyr af til sidst. En hel og en halv og en ko og en kalv tilbydes udelukkende som 90 minutters forløb.

Målgruppe

En hel og en halv og en ko og en kalv  henvender sig til børnehavebørn i alderen 4 – 5 år. Der kan max deltage 12 børn pr. forløb.

Læringsmål

Forløbet En hel og en halv og en ko og en kalv giver børnene mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer. Gennem leg og sanselige tilgange er det med til at stimulere deres sanseverdenen. Omgangen med kunsten og arbejdet med forskellige rekvisitter og materialer er desuden med til at styrke børnenes kreativitet og sproglige ordforråd. Endelig giver forløbet dem mulighed for at opleve sig selv som værdifulde deltagere og medskabere i et fællesskab.

Børnehave

Projekter

Børnehave

På små ben i billedrum

Projektet På små ben i billedrum er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løber fra maj 2016 til december 2017.

Projektet har til formål at udvikle (modeller for) varige læringsfællesskaber mellem kultur- og daginstitutioner med henblik på styrkelsen af små børns møde med kunst og kultur.

Gennem partnerskaber mellem ARKEN, Heerup Museum, Ishøj og Rødovre Bibliotek samt daginstitutioner i hhv. Ishøj og Rødovre Kommune undersøger projektet, hvordan ”hands-on” reflekterende læringsfællesskaber mellem pædagoger og kunstformidlere kan igangsætte meningsfulde kulturmøder og aktiviteter for børn i situerede kontekster. Hermed bidrager projektet til, at kunst får en større plads i børns hverdagsliv og til at styrke børns kreative samspil med kulturelle udtryksformer.

Særlige arrangementer

Sanddag 2017

Temaet for årets Sanddag er fremtidens levesteder med inspiration i sommerens udendørssudstilling NATUR/RETUR. Udstillingen handler om forholdet mellem os mennesker og naturen – hvordan påvirker naturen vores måde at leve på, og hvordan påvirker vi naturen?

Til Sanddagen skal børnene bygge deres bud på, hvordan vi mennesker skal bo i fremtiden. Til den tid ser verden måske helt anderledes ud, men hvordan? Bor man fx højt oppe for at undgå oversvømmelser? Eller vokser der træer på husenes tage? I år skal hver gruppe desuden medbringe tre ting, som skal indgå i sandskulpturerne.

Dagen slutter med præmieoverrækkelse og en festlig koncert med hornmusik leveret af WonderBrazz.

Praktiske informationer

ARKENs Sanddag 2017 foregår fredag den 9. juni kl. 8.30-12.15 på stranden ved ARKEN: Skovvej 100, 2635 Ishøj.

Program

Kl. 8.30-10: Alle børn ankommer
Kl. 9-11.30: Fremtidens levesteder bygges på stranden
Kl. 11.30-12: Koncert med WonderBrazz
Kl. 12-12.15: Præmier uddeles fra scenen

Tilmelding

Tilmelding til undervisning@arken.dk eller på tlf. 43 57 34 55 tirs.-fre. kl. 13-16. Deltagerantallet pr. skole/institution er ubegrænset. Ved tilmelding oplys venligst navn på skole/institution, kommune, alderstrin/klassetrin, antal børn, antal voksne samt en kontaktperson med kontaktoplysninger.

Børnehave

Praktiske informationer

Børnehave

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for børnehaver at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et læringsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i børnehaven.

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.