regler

Regler for medlemskab af KLUB ARKEN


KLUB ARKEN er ARKENs klub for kunst-og kulturinteresserede.

 

 

MEDLEMSTYPER

ENKELT til privatpersoner
ENKELT pensionist/studerende
PAR
til 2 personer med samme bopæl
1+1 til privatperson og ledsager
PAR pensionist/studerende
1+1 pensionist og studerende
KUNSTFORENING/FIRMA

 

 

VILKÅR FOR MEDLEMSKAB OG ANVENDELSE AF KLUB ARKEN KORTET

Når vi registrerer, at du har betalt for indmeldelse, sender vi et KLUB ARKEN kort til den adresse, du har angivet på indmeldelsesformularen. Ved gavemedlemskab sendes til giver, hvis ikke andet er nævnt.

 

Medlemskortet er gyldigt i 12 måneder. Det er personligt og kan ikke overdrages til andre.

 

Cirka en måned før medlemsperioden udløber, sender vi en opkrævning på nyt årskontingent. Ved betaling forlænges medlemskabet med et år. Informationerne registreres automatisk på dit KLUB ARKEN kort. Du får ikke tilsendt et nyt.

 

Du skal vise kortet hver gang, du vil gøre brug af en medlemsfordel eller en klubydelse.

 

ARKEN forbeholder sig ret til, ved stikprøver, at kontrollere, om kortet bliver anvendt korrekt.

 

Hvis du mister kortet inden for gyldighedsperioden, har du pligt til hurtigst muligt at underrette KLUB ARKEN på tlf: 70 20 60 22 eller email: klubarken@arken.dk. Åbningstiderne for telefonisk henvendelese er tirsdag-fredag kl. 10-13.

 

Ved navn- eller adresseændring, skal KLUB ARKEN have skriftlig besked.

 

Hvis du mister medlemskortet, sender vi et nyt mod betaling af et mindre produktions- og administrationsgebyr på 65 kr. Girokort vedlægges. 

 


ÆNDRING AF REGLER

Ændringer af KLUB ARKENs regler kan ske med en måneds varsel.
Eventuelle ændringer vil blive meddelt via KLUB ARKEN Magasinet og vores nyhedsbrev.

 

 

FORTROLIGHED

De oplysninger, som KLUB ARKEN får om medlemmernes navn, adresse m.v. må kun anvendes af KLUB ARKEN til den løbende administration af klubben samt til eventuelle målrettede tilbud til medlemskredsen. Oplysningerne må ikke videregives til tredje mand og skal opbevares på betryggende vis.

 

 

DIVERSE

Hvis du overtræder KLUB ARKENs regler, har klubben ret til at ekskludere dig, spærre dit kort og inddrage det ved først givne lejlighed.

 

 

INFORMATION

Læs mere om klubbens aktiviteter og arrangementer på www.arken.dk/klubarken/kalender

Eller kontakt KLUB ARKEN på tlf. 70 20 60 22, e-mail: klubarken@arken.dk. Åbningstiderne for telefonisk henvendelse er tirsdag-fredag kl. 10-13. Du kan også ringe til ARKEN på tlf. 43 54 02 22.

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis