Arkitektur ungdomsuddannelser

ARKITEKTUR GYMNASIUM

  

Museumsarkitektur  

ARKENs arkitekt Søren Robert Lund var 25 år gammel og arkitektstuderende, da han i 1988 vandt konkurrencen om et kunstmuseum. Siden er museet vokset flere gange. Med udgangspunkt i kunstmuseet som bygningstype kan du undersøge temaer som: kunst i arkitekturen, stilhistorie, arkitektens arbejdsproces, arkitekturens interessenter, identitet og branding. 


Oplev arkitekturen med kroppen
Før du tænker over hvad arkitekturen betyder, og hvilke interessenter der påvirker bygninger, byrum og pladser, er det vigtigt at du mærker og oplever arkitekturen. Arkitekturen er overalt og danner de fysiske rammer for vores liv. Du har allerede et stort kendskab til arkitektur fra det sted du bor, går i skole, på arbejde, i biograf, til sport osv.


Om temaerne
Temaerne rækker udover et strengt arkitektonisk blik på form, funktion, materialer, konstruktion til at diskutere spørgsmål som: Hvorfor bygger vi museer? Hvem er de for? Hvordan kan et museum ændre et områdes status og skabe attraktionsværdi? Hvordan er sammenhængen mellem bygningens indhold og dens udformning? Utopi – hvordan bygger vi til fremtidens mennesker?

 

Kunst i arkitekturen
Et tema handler om kunsten i bygningen ud fra et udstillingsmæssigt synspunkt. Hvordan bygger man museer til moderne kunst og samtidskunst uden at bygningen virker forældet? Hvordan spiller ny kunst sammen med gamle bygninger? Hvilken betydning har ARKENs rum, materialer, lys osv. for kunsten der udstilles?

 

 ARKENs biakse

Download arkitekturmateriale

Søren Robert Lunds inspirationskilder

Arkitektens arbejdsproces

Facaden er husets ansigt

Kunsten i rummene

ARKENs arkitektur

 

Gratis lærereksemplar
Undervisere kan få tilsendt et lærereksemplar af det trykte undervisningsmaterialet og et lærerbrev ved kontakt til: undervisning@arken.dk eller tlf.: 43 57 34 55 tirs.-fre. kl. 10-14   

 

Links til arkitekturundervisning

www.arksiteplus.dk 

www.dac.dk

www.cphx.dk

www.sustainablecities.dk

www.utzoncenter.dk

www.sporiaarhus.dk  

'BØRN RUM FORM' - AKTUEL publikation fra Børnekulturens Netværk med fokus på arkitektur og design som fag i undervisningen.

 

ARKENS ARKITEKTUR
ARKENS ARKITEKTUR »

Se og læs om ARKENs arkitektur


BYUDVIKLING
BYUDVIKLING »

Se introduktion til undervisningsfilmen om Vestegnens byudvikling


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis