CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR

2. februar – 11. august

”Fantasiens maler” - hvad vil det sige?

CARL-HENNING PEDERSEN#Landskab med rød maske, 1949 

Hvad møder vi, når vi begiver os ind i Carl-Henning Pedersens univers, og hvad er fantasi for en størrelse?

Carl-Henning Pedersen malede ikke den ydre virkelighed, som den tog sig ud for øjnene af ham, men derimod sin indre verden. Vi møder et fabulerende univers, beboet af fugle, mennesker, heste, huse, slotte, træer, sole og stjerner. Motiver som maleren opfattede som menneskelige grundmotiver. Carl-Henning Pedersen længtes efter og søgte gennem sin kunst det tidløse, uspolerede, naturlige og spontane. Han betragtede sig selv som fantasiens maler. Men er fantasi en tidløs størrelse? Selv om Carl-Henning Pedersens billedunivers har karakter af fri fabuleren, har også historiske, sociale, materielle og idémæssige kontekster sat deres aftryk i hans værker.
 

Undervisningsforløb
I undervisningsforløbene på museet arbejder eleverne med Carl-Henning Pedersens værker i meddigtende processer. Vi forsøger gennem visuelle, sproglige, kropslige og auditive tilgange at åbne betydningsrum mellem Carl-Henning Pedersens billedunivers og elevernes erfaringshorisont. Hvordan møder Carl-Henning Pedersens univers vores verden? Desuden undersøger vi begreberne fantasi og spontanitet, som var centrale i Carl-Henning Pedersens selvforståelse. Hvor kommer fantasiens billeder fra, og hvordan hænger fantasi og virkelighed sammen – i Carl-Hennings billeder såvel som i de billeder, vi selv skaber?  Hvad er spontanitet?

CARL-HENNING PEDERSEN#Blå fugl, 1948

Brug udstillingen før og efter besøget på ARKEN
Vi vil gerne inspirere til at integrere museumsbesøget i en større undervisningssammenhæng. I lærervejledningen giver vi forslag til forberedelse i form af enkle øvelser, hvor eleverne arbejder med forforståelse af begreberne fantasi og spontanitet. Læs lærervejledningen her 


På ARKEN får I et undervisningsmateriale med som inspiration til videre arbejde hjemme på skolen. Materialet består af en udstillingsplakat, et sæt postkort med værker fra udstillingen og et inspirationskort med forslag til faglige vinkler, øvelser og opgaver.
 

Målgrupper:

Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser, VUC, lærer- og pædagoguddannelsen.

Varighed: 

60 min. dialog og øvelser (400 kr.)
90 min. dialog og udvidet inddragelse af øvelser, evt. med inddragelse af iPads (600 kr.)
180 min. digital workshop eller værkstedsforløb (800 kr.)
Kickstartforløb – 8 timers forløb over en uge, der planlægges i samarbejde mellem skole og museum (2500 kr.) Læs mere
 

Gratis lærerkursus 27. februar kl. 15


Book et forløb eller hør mere:
Tlf.: 43 57 34 55 tirs-fredag kl. 10-14 eller E-mail: undervisning@arken.dk

 

KURSER OG SEMINARER »

Se hvilke kurser og seminarer vi tilbyder undervisere, pædagoger og studerende

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis