Forskning i læring

Medborgerskab og dialogisk praksis på kunstinstitutionerne


Dannelsesideal 

Det klassiske dannelsesideal er under udvikling. Derfor har 8 kulturinstitutioners undervisningsafdelinger (Skoletjenesten på Sjælland) gennemført et udviklingsforløb med fokus på kulturinstitutionernes rum som et læringsrum, der potentielt kan udvikle oplevelsen af medborgerskab. Gennem eksperimenterende undervisningspraksis og reflekterende processer har gruppen arbejdet med samspillet mellem museologi, læring og æstetik i forhold til medborgerskab.
 
Dialogen i det museale rum
Hver deltager gennemførte et konkret undervisningsforløb i sin egen institution, som blev anvendt til at reflektere og afprøve teorier og metoder. Alle undervisningsforløb tog udgangspunkt i en dialogisk praksis, som er del af Skoletjenestens grundlag. Til projektet har der været knyttet en arbejdsgruppe bestående af eksperter indenfor det politiske, museale, didaktiske felt, samt slutbrugere; lærere og elever. 


En af de centrale eksperter er den norske professor i pædagogik Olga Dysthe (Bergen Universitet), der observerede og kommenterede undervisningsforløbene. Dysthe har bl.a. skrevet bogen “Det flerstemmige klasserum”, hvor hun gennem klasserumsobservationer undersøger dialogens og flerstemmighedens muligheder i et læringsperspektiv. I nærværende projekt flyttede Dysthe fokus fra klasserummet til det museale læringsrum. Olga Dysthe, Nanna Bernhardt og Line Esbjørn har herefter udgivet bogen Dialogbaseret Undervisning, kunstmuseet som læringsrum 2012, udgivet af Skoletjenesten og Unge Pædagoger.


Projektet blev støttet af Kulturarvsstyrelsen. Evalueringsrapporten til KUAS kan ses her.


Deltagere
De deltagende institutioner var Arken, J. F. Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Musikken i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum, der alle samarbejder med Skoletjenesten. Projektet blev gennemført i samarbejde med Gesamtkunstwerk.
 

Læs Olga Dysthes rapport her.

  

  

  

Kunstpædagogik

ARKEN har løbende forskere til et at evaluere og/eller konceptudvikle projekter. Igennem længere tid har vi haft et tættere samarbejde med bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet SDU og RUC.

 

Lektor Helene Illeris har evalueret udvalgte undervisningsforløb ved den eksperimenterende pædagogiske aktivitet "Kunstlaboratoriet" på ARKEN.

 

Læs evalueringen

 

 

  

Kreativitet og innovation

 

DREAM, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials har i samarbejde med ARKEN og en række andre institutioner og virksomheder fået bevilget 23,5 millioner til et 6-årigt forskningsprojekt i digitale kompetencers betydning for kreativitet og innovation.


 

 


Kreativitet og innovation
Hvis Danmark skal vinde på kreativitet og innovation, må vi se bagom arbejdslivet. Det er tanken bag et stort, nyt forsknings- og udviklingsprojekt, som Det strategiske Forskningsråd har bevilget 23,5 millioner til. Nye tanker og måder at gøre tingene på starter ikke i firmaer og organisationer, men hos mennesker, og det nye har ofte rod uden for arbejdslivet.

Web 2.0
Et af de vigtige områder er unges brug af såkaldte web 2.0 tjenester som eksempelvis sociale netværkssider på internettet og mobile spil. Her skaber og deler brugerne indhold, og de øver sig i at kombinere ord, billeder, tal og tekst til skæve og anderledes udtryk. Vi ved stadig alt for lidt om, hvad der er forudsætningerne for kreativitet og innovation. Projektet vil systematisere de nye former for digital kreativitet, som unge udvikler i forhold til museer og science centre. De miljøer tilbyder nemlig ofte andre måder at lære på, og det vil projektet undersøge for siden at udvikle nye digitale tjenester og læringsformer sammen med de involverede parter.

Samarbejdspartnere
Projektet udføres af DREAM, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, der er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter. Nationalt samarbejder forskerne med Eksperimentarium, Statens Museum for Kunst, ARKEN samt Danmarks Mediemuseum. Også en række firmaer er med såsom Zentropa Interaction, Apple, Enalyzer og Unwire.

Kreativitet og innovation har stor opmærksomhed i ethvert vidensamfund. Projektet inddrager da også en række internationale partnere med erfaring på området såsom MIT, London School of Economics, Creative Industries Faculty ved Queensland Universitet og London Knowledge Lab.

Learning web 2.0
Projektet medvirker til at systematisere vores viden om, hvordan unges kreative produktion og interaktion kan udvikle avancerede digitale kompetencer – og hvad der hindrer denne udvikling. Et vigtigt mål er at udvikle nye, digitale tjenester, brugsmåder og organisationsformer, der tilsammen er så robuste, at andre kan drage nytte af projektetets erfaringer. Forudsætningerne for kreativitet skabes måske nok uden for de vante institutionelle sammenhænge; men resultaterne skal kunne nyttiggøres af skoler, firmaer og organisationer, for at kreativitet bliver til lærerig innovation.

 

Læs mere om DREAM


 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis