KICKSTART

320_kickstart_ny  

Ugeforløb 

 

KICKSTART er forløb - typisk af en uges varighed - som er planlagt i samarbejde med læren. I fællesskab definerer vi de faglige mål og et fagligt fokusområde for at skabe størst mulig sammenhæng mellem elevernes læring i skolen og på museet.

 

Indholdet differentieres efter klassetrin og undervisningsfag. Et ugeforløb kan tilrettelægges med en danskfaglig, billedkunstnerisk eller anden faglig vinkel.


Vi planlægger altid i fællesskab, hvilke ugedage eleverne er på museet og hvilke der bruges til fordybelse på skolen.

 

Kickstarts grundmoduler

På baggrund af vores erfaringer har vi udviklet en grundstruktur for KICKSTART. Modulerne fungerer som afsæt for forløbet, men kan justeres efter jeres ønsker.

 

Modul 1: Introduktion på skolen
Ugens tema skydes i gang med praktiske øvelser på skolen. Museumsunderviser og elever stifter bekendtskab med hinanden før besøget på ARKEN.

 

Modul 2: 1. workshopdag på ARKEN
Oplevelsen af kunsten er centralt for forløbet. Refleksion og praktiske øvelser i grupper, der lægger op til en selvstændig opgave.

 

Modul 3: 2. workshopdag på ARKEN
Der arbejdes i grupper med den selvstændige opgave.

 

Modul 4: Arbejde på skolen 

De tre grundmoduler fungerer som afsæt for det videre arbejde på skolen.

 

Forældrearrangement 

Forløbet kan med fordel afsluttes med et festligt forældrearrangement på ARKEN. Vi oplever, at eleverne er stolte og kompetente, når de viser deres familie rundt på museet.

 

Varighed:

60 minutters planlægningsmøde på ARKEN – for lærer og museumsunderviser
90 minutters intro på skolen
2 x 180 minutters workshop på ARKEN

 

Pris:
Forløb: 3000 kr. pr. klasse. Der er mulighed for sideløbende forløb for en årgang bestående af flere klasser

 

Forældrearrangement: 1000 kr. pr. klasse. 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis