MODELLEN: PALLE NIELSEN

PALLE NIELSEN Modellen. En model for et kvalitativt samfund, 1968. Moderna Museet, Stockholm  
9. FEBRUAR – 7. DECEMBER

MODELLEN
PALLE NIELSEN


I 2014 er Kunstaksen omdannet til den festlige legeplads ”Modellen”, fyldt med klatretårne, skumgummibassiner, dækslanger, kostumer, musik, maling og meget mere. Men Modellen er mere end en legeplads. Den er også et kunstværk, og hvor det kun er de 3-12-årige, der må lege i Modellen, er den som eksperimenterende, aktionistisk kunstværk lærerig at beskæftige sig med for alle aldersgrupper.


Legeplads og kunstværk
Modellen er skabt af den danske kunstner Palle Nielsen (f. 1942) – oprindeligt i 1968 til Moderna Museet i Stockholm i en tid hvor børn og deres rettigheder, var et varmt politisk emne. Dengang var Modellen en byggelegeplads med undertitlen En model for et kvalitativt samfund og var på én gang et banebrydende socialt eksperiment, en kritik af kunstmuseet som institution og et aktionistisk kunstværk.

 

Også i dag på ARKEN er Modellen både en legeplads og et kunstværk, der med aktionen, den konkrete handling som redskab, vil gøre noget; forandre noget til det bedre.

 

Undervisning

Vi tilbyder to forskellige undervisningsforløb i Modellen afhængig af elevernes alder:

 

Indskoling og mellemtrin (0.-6.kl.):
120 min. (kr. 400)


Vi tager afsæt i dobbeltheden af legeplads og kunstværk. Først en times leg i Modellen og derefter en times praktisk-kreativ perspektivering af temaerne: jeg, vi, frihed, regler og forandring af steder – tilpasset elevernes niveau. Undervisningsformen er dialogisk og med aktiv elevdeltagelse i kropslige og visuelle øvelser, der hjælper børnene til at udtrykke oplevelser og tanker omkring Modellen.


Udskoling, ungdomsuddannelser, VUC, lærer- og pædagoguddannelser:
180 min. (kr. 800,-)

 

I dette forløb tager vi udgangspunkt i Modellens oprindelige undertitel "Model for et kvalitativt samfund". Her undersøger eleverne/de studerende legepladsen og kunstværket som en utopi gennem forskellige eksperimenterende observationer og registreringer. Ved hjælp af praktisk-kreative øvelser guides de til at reflektere over otte udvalgte nøgleord: frihed, regler, individ, fællesskab, forandring, magt, krop og viden. I værkstedet arbejdes der i grupper på at udvikle egne manifester og aktioner.

 

Forløbet er oplagt at bruge som afsæt til videre arbejde på skolen med nogle af de diskuterede temaer, eller ved at realisere de planlagte aktioner i skolens lokalområde.

 

Forløbet kan også kombineres med inddragelse af særudstillingen Hundertwasser – kunstner og økoaktivist


Book et forløb eller hør mere:

Tlf.: 43 57 34 55 tirs-fredag kl. 10-14 eller E-mail: undervisning@arken.dk

 

Læs mere om Modellen her 

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis