ELEV MATERIALE

Byplanlægning der påvirker din hverdag 

 

Det enogtyvende århundredes byer afspejler først og fremmest forskelle. Forskelle opstået som følge af strukturelle ændringer i beskæftigelse,  menneskers bevægelse for at følge arbejde, tryghed og muligheder. Den skrumpende by er et fænomen i gamle industriområder, megabyer udvikler sig i tredje verdens regioner under overgangen fra landbrugsøkonomi til informationsalderens økonomi. Begreber som "udkants byer", "kreative byer" og "mega byer" peger på byens funktionelle skift, som ser ud til at bære præg af en ny relation mellem individ, produktion, rum og samfund.


I den sociale struktur i byrummet, er det muligt at observere forskellige og modstridende livsvilkår bestemt ved konkurrerende processer. Udstødelse og integration er synlig. Ingen føler sig velkomne alle steder i byen, men alle hører til et sted. Der er “hårde” kvarterer, velhaverområder og  de økonomiske processer skruer op og ned for priser, og flytter befolkningsgrupper rundt.
Debatter om forskellige modeller for by-mæssighed viser konflikter om opfattelsen af hvad en by er, og hvad den skal kunne.  Interesser så forskellige som "attraktiv beliggenhed", forsikringen om "sikkerhed" og forestillinger om et godt liv i byen, brydes. Det gælder måske også din by. I hvert fald er byen en struktur, der forandres I takt med de drømme og behov, dens beboere har. De politiske og utopiske visioner der er fundamentet for dens tilblivelse og fremtidige udformning forandrers.


Dette er baggrunden for det materiale du her sidder med. Vi håber at du kan bruge det som platform for refleksion, over hvad det er for et sted du lever og evt. inspiration til selv, at undersøge og afprøve hvilke rammer og muligheder der er i din by.

 

God fornøjelse.

 

 

 

 

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis