Ishøj og fingerplanen

Ishøj og fingerplanenFingerplanen 

 

Den overordnede plan for bebyggelsen af Vestegnen blev lanceret i 1947 udformet af byplanlæggerne Steen Eiler Rasmussen og Peter Bredsdorff.

 

Baggrunden for denne plan var, at man ønskede at undgå en tilfældig spredning af bymæssige bebyggelser, da det ville skabe flere samfundsmæssige ulemper, bl.a. lange afstande til kollektiv transport og forretningskvarterer, skoler, sociale institutioner, samt at det ville udhule det økonomiske grundlag for kloakker, vandledninger og veje.

 

Regionsplanen fra 1947 kom populært til at hedde Fingerplanen på grund af idéen om, at Københavns nye byområder skulle vokse ud fra København som fingre på en håndflade. København var det store centrum, og ud fra denne skulle de nye byområder ligge langs S-togsbanerne som perler på en snor. Mellem områderne eller fingrene skulle der være grønne rekreative områder, der skulle være byens ”lunger” og modvirke, at København voksede som en lagkage med det ene bylag efter det andet. På den måde sikrede man samtidig, at afstanden mellem bydelene og de rekreative områder forblev minimal, og at borgerne hurtigt kunne komme ud til lys og luft. Bydele i Fingerplanen skulle huse ca. 17000 boliger inden for en radius af 1 km fra en S-togsstation og byernes indre sammenhæng mellem bolig, arbejdspladser og indkøb skulle fastholdes uden komplicerede vejsystemer.

 

Fingerplanen er en gentænkning af Københavns middelalderby og ønsket om at samle by, arbejde og bolig inden for et defineret område. Inspirationen var dog ikke de middelalderlige byer, men moderne engelsk og amerikansk byplanlægning, hvor idealet var en demokratisk by med klar adskillelse mellem by og bolig, industri og grønne områder. De nye byområder skulle være funktionsopdelte byer, og tanken var, at København forblev centret. Derfor pendlede mange frem og tilbage mellem boligen i forstaden og arbejdet i København.

 

Teksten kommer fra undervisningsmaterialet Forny din forstad, der er udviklet af Kroppedal Museum.

 

Læs meget mere om Fingerplanen her

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis