Hans Hamid Rasmussen

HANS HAMID RASMUSSEN

 

I sine broderiværker skildrer Hans Hamid Rasmussen oplevelsen af at høre til et sted – eller snarere ikke at høre til. Med afsæt i sin egen flerkulturelle baggrund reflekterer han over det at flytte fra et sted til et andet. Han undersøger forbindelsen mellem erindringen og barndomshjemmet i Algeriet, og hvad der sker, når et sæt kulturelle koder blandes med eller erstattes af nye.

 


Erindring, identitet og kulturel tilknytning HANS HAMID RASMUSSEN Secret talks downtown Alger city, 2005, Courtesy the artist

 

 

I værket Secret talks downtown Alger city fra 2005 blander en række motiver sig med abstrakte mønstre og former: Kvinder med tørklæder, biler, dyr, grupper af mænd, der mødes under træerne, og drenge i gang med at spille fodbold. Motiverne er spredt og svæver som løsrevne felter på tekstilets hvide baggrund. De visualiserer i brudstykker en fortælling om barndommen i Algeriet, men udtrykker også noget alment om kulturel tilknytning og erfaringen med at miste denne. Som beskuer forsøger vi at samle de forskellige motiver til en fælles historie, fordi de befinder sig på samme stykke stof. På denne måde gentager vi den proces, kunstneren selv gennemgår i sit forsøg på at skabe sammenhæng i erindringens brudstykker. 

 


Hans Hamid Rasmussen kom som syvårig fra Algeriet til Norge sammen med sin norske mor og algeriske far og erstattede sit franske modersmål med norsk. Samtidig blev en række af familiens hverdagsvaner ændret og tilpasset den nye kultur. Men hvilken betydning har det at miste sit sprog og erstatte det med et andet? Og hvad betyder det for identiteten og den personlige erindring? De spørgsmål præger kunstnerens værker.

 

HANS HAMID RASMUSSEN Papillon, 2008, Courtesy Martin Asbæk Gallery

  
Broderi som flerkulturelt tema

 

I sit arbejde med broderiet udnytter Hans Hamid Rasmussen flere aspekter ved det klassiske håndværk for at kommentere emner som identitet, kulturel tilknytning og erindring. I serien Homage to the Hybrid fra 2008 benytter han sig af bomuldstekstiler som udgangspunkt for sine broderier. Vi kender tekstilerne fra vores hverdag – vi bruger dem til lagener, gardiner og duge. Vores brug af dem afspejler traditioner, ritualer, fællesskaber og vaner. Endeligt opfattes arbejdet med broderi i de vestlige lande som en kvindelig beskæftigelse, mens udførelsen af store tekstiler i nordafrikansk sammenhæng forbindes med mænd. I kraft af sin egen dobbelte norske/algeriske identitet bryder Hans Hamid Rasmussen med de gængse forestillinger om det kvindelige og det mandlige og retter fokus på de rammer, vi forstår vores omverden i forhold til.

 

 

 

 

OJD logo ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS' ALMENNYTTIGE FOND

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis