Om værket

ESKO MÄNNIKKO

om værket

 ESKO MÄNNIKKÖ Barbarita, Batesville 1997, 1997, C-print, 96 x 280 cm
   
En ældre kvinde poserer ved sit ydmyge lille hjem, hvor hun med en blanding af imødekommenhed og reservation hilser beskueren velkommen. Vores syn på og møde med hende indgår som en central del af billedets betydning.


BARBARITA EN MEXA
Fotografiet er et portræt af Barbarita og hendes nærmeste omgivelser. Det er taget ud fra den antagelse, at vores miljø, hvor og hvordan vi bor og lever, fortæller om os som mennesker.

Männikkö har under et studieophold i Texas og New Mexico fotograferet de såkaldte mexas – indbyggerne i grænselandet mellem Mexico og USA. Det er fortrinsvis mexicanske immigranter, der lever i små isolerede landsbysamfund. I Männikös værk bliver beskueren konfronteret med de dårlige vilkår, som hovedparten af dem lever under - uden at dette tema er billedseriens egentlige formål.

Billederne handler først og fremmest om en særlig tilgang til det at fotografere mennesker. Männikös fotografier gentager dokumentarfotografiets registrering af verden i en direkte og kompromisløs form, der samtidig tager hensyn til personernes ønsker om at fremstå som en del af deres miljø.

OMHYGGELIGT KOMPONEREDE ØJEBLIKSBILLEDER
Männikkös fotografier er ikke snapshots, men omhyggeligt komponerede billeder, der iscenesætter de portrætterede. Hermed har Männikkös billeder en vis lighed med den type fotografi, der er baseret på en tilsyneladende neutralitet, men som dybest set er omhyggeligt komponerede udsnit af den sete virkelighed.

Opbygningen af billedets omhyggeligt udvalgte komposition er så markant, at der egentlig er tale om koreografi. Et forhold der er gennemgående i Männikkös billeder og som tydeligt problematiserer fotografiets påståede neutralitet.

Fx giver vidvinklen i Männikkös panoramaformat beskueren adgang til de omgivelser, der udgør Barbaritas hjem, og de bliver dermed en vigtig del af den fortælling, som portrættet præsenterer. Desuden afslører vidvinklen og Männikkös inddragelse af dynamiske og roterende former som fx hjul hans interesse for motivets formelle kvaliteter, frem for alt farver og markante former.

Værkets ramme har Männikkö selv fundet hos en marskandiser i området. Dermed standser portrættet ikke ved afbildningen af Barbarita, men fortsætter i rammen, der også afslører noget om stedet. Den bliver en vigtig del af værket, som herved bliver et samlet udsagn, der forlænges ud i udstillingsrummet.

Om Esko Männikkös kunst generelt
Omdrejningspunktet for Männikös kunst er hverdagen, vores omgivelser og andre vilkår for vores liv. Han opsøger typisk marginaliserede grupper, der lever i landområder præget af materielt mådehold og uden de officielle myndigheders bevågenhed og interesse. Portrætterne inddrager det nære miljø omkring personerne, typisk deres hjem eller miljøet omkring hjemmet.

KUNSTNEREN SOM ANTROPOLOG
Med sit kamera undersøger Männikkö den sociale og geografiske periferi indefra. Han opholder sig i længere perioder i de områder, hvor han finder sine motiver. På den måde opnår han en fortrolighed og intimitet med de portrætterede. Det fortrolige forhold mellem fotografen og de portrætterede giver ham mulighed for at afbilde sider af dem, som ellers ikke havde været muligt. Derved benytter han sig af den antropologiinspirerede strategi, der er et kendetegn for dele af samtidskunsten. Gennem et længerevarende feltarbejde opnår han et dybere kendskab til sine "studieobjekter".

IDENTITET FORTALT GENNEM BILLEDER
Ved at afbilde folk i hjemlige omgivelser afslører Männikkö det, der karakteriserer deres hverdag og er med til at gøre dem til dem, de er. Portrætterne er ligefremme og ikke påvirket af ønsker om at sentimentalisere eller heroisere. Männikkös billeder kredser om spørgsmål som national identitet og tilhørsforhold. Han udvælger omhyggeligt genstande, interiører eller eksteriører, der vidner om stedets særkende og personernes liv.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis