Om værket

JOUKO LEHTOLA

OM VÆRKERNE

JOUKO LEHTOLA Young Heroes, Unge Helte, 1995-1996, Farvefotografi, 200 x 165 cm.
    

Lehtolas omfangsrige fotoserie Young Heroes (Unge Helte) skildrer unge teenagere til fest i den finske sommer. Det er tidligt på morgenen, og natten har tydeligvis sat sine spor. De unge er fulde, forslåede og beskidte. Nogle har fundet en kæreste for en aften, andre har været oppe at slås.

SEX, DRUGS AND ROCK'N'ROLL
Midt i synderegisteret af vold, druk og sex virker de "unge helte" uskyldige, skrøbelige – og alt for unge. De er eftertænksomme og indadvendte i forsøget på at overskue nattens begivenheder og følelser. Deres fysiske og psykiske nærvær og tilstand står tydeligt frem: Nogle er tydeligt påvirkede af de mange timers druk, mens fx den unge pige stadig selvbevidst formår at sætte sig selv i scene foran fotografen.

Med deres stærke farver, store formater og knivskarpe gengivelser virker fotografierne voldsomme og pågående. Dog er motiverne i sig selv endnu mere chokerende. Titlen på serien henviser til det heltemodige i at gennemleve en nat, hvor festen i virkeligheden forvandler sig til en slagmark.

I Lehtolas fortolkning er de unge moderne helte, der weekend efter weekend kæmper for deres liv i de sociale situationer.

GLOBALT OG LOKALT
Motiverne er hentet i Norden, men de kunne i princippet være fra det meste af den vestlige verden, hvor unge mennesker lever en paralleltilværelse i forhold til familie, skole og andre voksne.

Lehtola tager sit afsæt i den særlige finske tradition for fester i naturen om sommeren, men han understreger samtidig med den engelske titel og de unges udseende, at der her er tale om et langt mere globalt fænomen. Det kunne være tyske, hollandske eller amerikanske unge.

Om Jouko Lehtolas kunst generelt
Lehtolas fotografier er dokumentariske, næsten sociologiske skildringer af en verden, som er skabt til og af de unge selv. Kunstneren arbejdede som fotograf for rockorkestre i Finland, før han fandt på at vende kameraet ud mod publikum.

I 1995 begyndte han at opsøge dansesteder, 'raves' og festivaler ude på landet. Serien Young Heroes fokuserer på de unges ansigtsudtryk, handlinger og kropslige udtryk, mens de gennemlever en nat fuld af kærlighed, begær, vrede, energi, usikkerhed og uskyldighed. Andre fotoserier er mere nøgterne og opstillede. Her befinder vi os ikke i handlingens nu, men i stedet fungerer fotografierne som bevis på særegne oplevelser og et særligt liv. Fælles for Lehtolas billeder er hans interesse for de mennesker, som han fotograferer.

SUBKULTURELLE FÆLLESSKABER
Lehtola er optaget af de fællesskaber, der opstår i forskellige subkulturer, fx typiske ungdomskulturer som i Young Heroes eller marginaliserede grupper som stiknarkomaner eller voldsomt piercede og tatoverede mænd som i serien Marked Skin.

Rammen om teenagernes drukfest er det mytologifyldte finske landskab i Young Heroes. På samme måde arbejder Lehtola også i sine andre serier med en markant finsk stedtematik, der understreger det regionale udgangspunkt. Også i Marked Skin danner det finske landskab med birketræer og saunainteriører baggrund for de dokumentariske portrætter. Lehtola udfordrer og viderebearbejder vores forventninger til det typisk nordiske, det nordiske sind og den nordiske befolkning.

DET REGISTRERENDE BLIK
Lehtola arbejder i en etnografisk og sociologisk tradition, hvor han med sit kamera i længere tid bedriver "feltarbejde" blandt sine motiver. På den måde opnår han den fortrolighed og intimitet, som han finder nødvendig for de nærgående billeder.
Lehtola understreger vigtigheden af menneskelig kontakt for sit arbejde, men også hvor vigtigt det rette udstyr er for opgaven. Det skal kunne klare de sparsomt oplyste interiører og eksteriører, som hans hovedpersoner befinder sig i. Den ungdom, som han fotograferer i form af bands, festivaler og klubber, spejler hans interesse for det "ærlige fotografi" og en markant dokumentarisk stil.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis