Om værket

JYTTE HØY

OM VÆRKET

   JYTTE HØY Den Moderne Ruin, 2001, Fotogravure, Serie på 6 værker, 61 x 83 cm
      

Jytte Høy har omhyggeligt udvalgt de bygninger, som normalt bliver overset.  De seks faldefærdige og delvist nedrevne bygninger står som nøgne skeletter uden døre, vinduer og tage. Tre af motiverne er hentet fra moderne bygninger på Islands Brygge, et fra Tuborg Tappehal i Hellerup, et fra Clemens Bro i Århus og et fra en bygning nær katedralen i Reims i Frankrig.

Høy har med stor akkuratesse gengivet de arkitektoniske strukturer, der nu har mistet deres funktion og venter på helt at forsvinde. De moderne ruiner er fabriksbygninger, der sandsynligvis ikke har stået som funktionsdygtige bygninger særlig længe – slet ikke i forhold til klassiske ruiner som græske templer og gotiske katedraler.

Ruiner er normalt romantiske. De fortæller en historie om forgangne tider og er ofte dekorative.  Det er Jytte Høys moderne ruiner egentlig ikke og hun har heller ikke forsøgt at pynte på dem. De ligger som store åbne og tomme ikke-steder uden fortælling. Høy har bevidst udeladt forstyrrende elementer, der kan fange vores interesse. Her er der kun strukturer – helt nøgne.

ET ANDET BLIK
Jytte Høy udfordrer vores forventninger til, hvordan ruiner tager sig ud. Med Den moderne Ruin spiller hun bevidst på de historier, som knyttes til ruinen – de er romantiske og sørgmodige. Ruiner vidner om en fjern fortid, men ikke Høys ruiner. De fortæller om en meget nær fortid, hvor byen er blevet stadig mere industrialiseret. Men de pynter ikke og de moderne industriruiner får ikke lov til at ligge – de skæmmer bylandskabet.

Høy er blevet fascineret af den funktionsforladte arkitektur på sine daglige ture gennem byen og har fotograferet dem over en længere periode. For Høy udgør de tidligere fabriksbygninger et personligt parameter for at se på byen.

Hun interesserer sig for strukturer i dagligdagen. Her er det specifikke urbane strukturer, som vi normalt ikke viser interesse for. De moderne ruiner fungerer som en nøgle eller en tilgang til at undersøge det, som vi møder i vores hverdag og som vi normalt ikke tillægger betydning. De udgør en form for ordnende princip, der hjælper os til at forenkle og dermed holde styr på det vi ser. Jytte Høy vælger imidlertid sjældent det, der ligger lige for. Hun finder nye styrende principper for vores ønske om at ordne og systematisere. Nye principper der får os til at tænke over de eksisterende. Hvorfor gøre som vi plejer. Hvorfor ikke vende op og ned på det hele?

ROMANTISK INSPIRATION
Serien er inspireret af den italienske grafiker og arkitekt Giovanni Battista Piranesis (1720-1778) populære kobbertryk og raderinger af romerske ruiner. Hans dramatiske og kontrastfyldte skildringer fik stor betydning for datidens opfattelse af Rom. Jytte Høy tager hurtige snapshotfotografier, som hun overfører til fotogravure. Teknikken giver billederne et stofligt og romantisk udtryk. På den måde understreger Høy indirekte forbindelsen til kunsthistoriens store mestre og en tradition, der har kendetegnet dansk og international kunst siden Romantikken. Ved at påføre de enkelte blade nuancer i violet, grøn og blå giver Høy de lidt anonyme billeder større signifikans og individualitet.

Om Jytte Høys kunst generelt
For Jytte Høy starter kunsten oftest med en idé eller en iagttagelse, der bestemmer værkets udseende og udførelse. Det gør hendes værker meget forskellige. De fungerer som undersøgelser af forskellige spørgsmål, der gennem længere tid har forundret Høy. Kunsten bliver en mulighed for at opstille alternative løsninger eller fremprovokere endnu flere spørgsmål.

DET MENINGSFULDE UDEN MENING
Jytte Høy vender vante forestillinger på hovedet. Hun stiller spørgsmål ved hvordan vi forstår og ordner verden. Vi er stærkt optaget af at styre og ordne vores tilværelse, og sådanne styresystemer udgør som oftest Høys afsæt. Hendes værker foreslår en ny og anderledes måde at systematisere og forstå vores omverden og kultur. Hun finder en præmis eller indgang til at angribe vores virkelighedsopfattelse og på den måde blotlægge vores tankegang. Den er kun én konstruktion blandt mange mulige! Med Jytte Høys egne ord sætter hun en kæp i hjulet på, hvordan vi plejer at opfatte virkeligheden. Vi skal tvinges til at tænke over vores sædvanlige måde at tænke på!

"Jeg prøver altid at få mine værker til at give lige så meget mening, som de ikke giver mening. Altså udforske stedet mellem sense og non-sense. Mellem det, der giver mening i ordinær forstand, og det, som så ikke giver mening, men alligevel kobler sig på meningen på en mærkelig akavet måde", sagde Jytte Høy i forbindelse med sin udstilling "Et Historisk Alfabet for dig" på ARKEN i efteråret 2004.

EN BESTEMMENDE IDÉ
Jytte Høys kunst er båret af ideer, som har stor betydning for værkernes udseende. Hendes værker sammenkobler ord og billeder, og hun bruger dem hver især, som de passer bedst. Konceptkunsten har betydning for Høys kunstforståelse, hvor den bagvedliggende idé styrer værkets udførelse. I Den moderne Ruin fungerer billederne som én bestemt præmis for at se på byen, men Høy antyder, at der kunne være mange andre. Hun kunne lige så godt have valgt at vise urbane strukturer som broer eller bygninger med runde vinduer. Hun tvinger os til at se på det sædvanlige med et koncentreret blik og giver på den måde opmærksomhed til det oversete. Dét der som de tidligere industribygninger alene venter på at forsvinde.

Konceptkunsten har også betydning for værkernes udseende. Hendes færdige værker er ikke altid skabt i varige materialer, som vi forbinder med kunst. Og de er ikke udført i imponerende materialer som marmor, træ og bronze, men består ofte af pap, MDF-plader og fundne billeder. Andre gange er de endnu mere diminutive; elastikker, udklippet papir og små undselige genstande. I Den Moderne Ruin har Høy også brugt fotogravure-teknikken konceptuelt – den skal tydeliggøre en historisk forbindelse. Høy bruger ikke normalt denne teknik, men her er den indgået som vigtig historisk reference, der yderligere perspektiverer motivet.

For Jytte Høy handler det om at sætte tanker i gang hos beskueren og lade os være en vigtig del af værkets betydning.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis