om værket

LARS ARRHENIUS

OM VÆRKET

 LARS ARRHENIUS A-Z, 2002 (detalje),C-print, 237,6 x 420,8 cm

Arrhenius fremstiller med en simpel, stiliseret streg en række anonyme figurer. De bevæger sig i et miljø, der er blottet for lyskilder, skygger og fornemmelse af perspektivisk dybde. Den ellers uoverskuelige verden bliver minimeret til enkle udsnit af længere og mere komplekse historier.

Manglen på visuelle detaljer fremhæver handlingen, og understreger figurernes rolle som statister i en større fortælling. Den stramme opbygning bliver gennemskåret af den humoristiske kommunikation, der udspiller sig imellem figurerne. Vi sammenstiller de enkelte dele som en rebus og skaber en personlig historie ud fra det kontrollerede billedsprog.

Arrhenius fravælger tegneseriens almindelige tekstbaserede dialog og indsætter i stedet velkendte ikoner. Ved at benytte sig af de skematiske og informative symboler, opnår han en universel aflæselighed blandt alle, der er vant til at færdes i byen.

DEN KOMPLEKSE VERDENS ENKELHED
A-Z er en forstørret udgave af bogen London A-Z Map. Den er et velkendt hjælpemiddel for enhver rejsende, der prøver at orientere sig i storbyen London. Bykortet fungerer som en visuel og mental systematisering af virkeligheden.

Arrhenius kombinerer det neutrale korts funktion, som skaber af overblik og orden, med et fokus på det enkelte menneskes private liv. Vi opstiller nogle overordnede rammer i et forsøg på at opnå en form for kontrol over livets gang. Men tilfældige hændelser forstyrrer altid den opstillede orden og tvinger os til at ændre retning.

DEN ORDINÆRE FORTÆLLINGS MANGFOLDIGHED
Hverken kortet eller de enkelte historier har en begyndelse eller slutning. Selvom Arrhenius afsporer os fra de angivne ruter, sammenkæder vi alligevel uden problemer de punktvise nedslag til en sammenhængende fortælling om en by og dens individer.

Arrhenius viser, hvordan det offentlige rum er spækket med vedkommende historier, der normalt undgår vores opmærksomhed, fordi vi haster forbi. Byens stereotyper, som eksempelvis tiggeren, den prostituerede, den hjemløse og den frustrerede kontormand, er velkendte. De driver afsted i Londons eller enhver anden storbys gader som udtryksløse mobile figurer.

Arrhenius får os til at gøre ophold ved det banale og selvfølgelige for blot at genopdage nuancernes betydningsfuldhed. Han visualiserer storbyens geografiske organisering ud fra menneskets sociale adfærd og følelsesmæssige relationer og skaber derved et psykogeografisk miljø med udgangspunkt i det neutrale kort. Han afbilleder ikke byen, som vi ser den, men som vi oplever den.

Om Lars Arrhenius' kunst generelt
A-Z
ligger meget tæt op af flere af Arrhenius'  andre værker. Hvad enten det er en pengeseddels færden fra hånd til hånd, som vi følger i værket Domino (2000), eller en tilfældig persons mulige oplevelser i The Man Without One Way (1999). Arrhenius kredser om det urbane liv og tager udgangspunkt i en genkendelig virkelighed. I førstnævnte tilfælde styrer han fortællingen efter princippet om, at af enhver handling følger en konsekvens. I sidstnævnte værk stiller han spørgsmålet: "Hvad ville der være sket hvis…?"

PÅVIRKET AF TILFÆLDIGHEDER
Arrhenius konstaterer, oversætter og fortolker ved hjælp af tegneseriens formsprog og opbygning alt det, vi ubevidst iagttager. Vi danner derfor nemt en række personlige billeder, der tager afsæt i værket. Det er karakteristisk for mange af 1990ernes kunstnere at arbejde med de små oversete fortællinger og genkendelige problematikker, der udspiller sig i det almindelige menneskes hverdagsliv. Arrhenius registrerer det umiddelbart synlige og oversætter informationerne til en mere forståelig verden.

FORSTÅELIGE TEGN
Arrhenius' kombinerer den afdæmpede og enkle tegning med et ungt, populært og direkte udtryk og approprierer genkendelige ikoner. Det leder tankerne hen på 60erne og 70ernes popkunst. Popkunstnerne gør brug af en forbrugerorienteret og folkelig billedverden til at udviske adskillelsen mellem finkultur og populærkultur. Blandt dem er den amerikanske kunstner Roy Lichtenstein, der benytter sig af velkendte figurer fra tegneseriens fiktive univers.
I Domino overfører Arrhenius ligeledes karakterer fra forskellige tegneserier. Mange popkunstnere arbejder desuden i et lignende stiliseret og upersonligt udtryk, der skaber en distance til idéen om kunstnerens personlige aftryk på lærredet. Præcis som hos Arrhenius bliver der ikke lagt skjul på kunstens konstruktion.

Værkernes høje grad af perfektion, velstrukturerede opbygning og tørre underspillede humor rummer en række uhøjtidelige emner. Denne ikke intellektuelle bearbejdning er karakteristisk for en udvidet tilgang til maleriet i dag. Ved hjælp af en bredere kulturelt defineret referenceramme udfordrer kunstnerne den gængse opfattelse af, hvad et maleri er.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis