Om værket

Morten Schelde 

Om værket

 

    MORTEN SCHELDE Red Hand in the Sky, 2006, Blyant på papir, 210 x 160 cm
    
Red Hand in the Sky er tegnet med stor detaljerigdom og stoflighed. De dramatiske skyformationers forrevne konturer er præcist skildrede. Schelde har brugt sin egen højre hånd som model og gengiver håndens omrids, linier og fordybninger præcist, og for at udnytte slagskyggernes tredimensionelle effekter. Han lader os samtidig se ind i hans egen håndflade. Det tilfører værket en intimitet og et nærvær, der står i kontrast til motivets monumentale dramatik.

LURENDE UHYGGE
Med stor akkuratesse skildrer Red Hand in the Sky en stormfuld himmel, hvorpå en afhugget, bloddryppende hånd svæver frit. Det makabre scenarie er skabt med effektfremkaldende, surreelle virkemidler, der fremkalder en lurende uhygge i billedet. Sammenstillingen af den realistiske tegnestil og de urealistiske farver skaber fornemmelsen af noget uvirkeligt eller overnaturligt.


Motivets to elementer – den afhuggede hånd og den ildevarslende himmel – har heller ikke nogen naturlig relation til hinanden. I kunsthistorien er hånden på himlen et traditionelt motiv, der symboliserer Guds hånd og dermed henviser til en metafysisk verden. Den henviser også til ideen om kunstneren, der skaber i kraft af både hånden og ånden. Schelde er bevidst om, at motivet refererer til gamle, symbolske billedtraditioner. Men tegningens bloddryppende realisme sørger ironisk for, at beskueren snarere leder efter gyserhistorier end metafysiske betydninger i værket.


EN ÅBEN SLUTNING
Den skildrede scene i Red Hand in the Sky kan opfattes som kulminationen på en dramatisk begivenhed. Den er fuld af suspense. Men da værket ikke afslører forhistorien, efterlader det beskueren med en åben slutning. Det er op til beskueren selv at forestille sig, hvad der er sket.

Schelde arbejder med en historie, der aldrig udfoldes. Den eksisterer blot som en forestilling om billedets før og efter. Frem for at give svar åbner værket for flere spørgsmål. Er der et uvejr på vej? Hvorfor drypper der blod fra hånden? Er det Guds hånd? Eller kunstnerens?

 

Om Morten Scheldes kunst generelt
I sine farverige og frit fabulerende tegninger bryder Schelde med den realistiske fremstillingsform. Han ophæver tyngdekraften, forskyder perspektivet, forvrænger proportionerne og sammenstillinger motiver på uvante måder. Samtidig lader han ofte abstrakte farvefelter og enkle blyantstreger skyde sig ind over billedfladen, idet han eksperimenterer med farverne som selvstændige og løsrevne fra motivet. Ved at benytte sig af disse greb placerer Schelde sine værker i spændingsfeltet mellem realisme og fantasiforestilling. Værkerne svinger mellem det velkendte og det eventyrlige, og de sætter spørgsmålstegn ved vores vante virkelighedsopfattelse. 


TEGNINGEN SOM MEDIE
Schelde arbejder konsekvent med tegningen. I sin kunstneriske praksis forsøger han at gøre tegningen til et selvstændigt sprog. Han sætter fokus på selve fremstillingen, det vil sige på linjen og stregen. For ham er det væsentlige dog ikke mediet i sig selv, men hvad det kan bruges til. Det udtryk, han vælger at benytte sig af, er ofte en del af værkets betydning. I størsteparten af hans tegninger integrerer han refleksionen over mediet og processen i det færdige værk.


FANTASIFULDE FARVEEKSPERIMENTER
Schelde holder sig ofte til de røde og grå farver. Ved at reducere antallet af farver sætter han fokus på tegningen som medie. Han tegner motiverne realistisk men giver dem urealistiske farver. Schelde spiller den almindelige blyants saglige og nøgternt registrerende præg ud imod den røde farveblyants dynamiske farveeksplosion, der sprænger vores sædvanlige forståelse af verden og fremmaner nye, fantasifulde billedscenarier.

 

RØDT SOM BLOD ELLER ...
Om den røde farve siger Schelde: ”Først og fremmest har jeg valgt at arbejde monokromt for at betone mit arbejde med billeder, altså at få en tegning til at fremstå som et selvstændigt og ’fuldt’ medie på niveau med øvrige kunstneriske udtryksformer. Tegningen som sådan kan jo bruges til hvad som helst, mange bruger den til forarbejde og skitsearbejde. Jeg er interesseret i at ’opgradere’ tegningen som disciplin til et fuldgyldigt medie, først og fremmest fordi det for mig fungerer som det mest direkte og ’naturlige’ medie. Jeg har valgt den røde frem for andre farver, simpelthen fordi den har en enorm styrke som farve, samtidig med at den har så mange konnotationer, at den betydningsmæssigt kan tolkes som alt”. (Children of Suburbia II,  Kopenhagen, 2000).


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis