Om værket

OLAFUR ELIASSON

 

OM VÆRKET 

OLAFUR ELIASSON  The Carthographic Series, 2001-07, Værket består af 25 dele af 49 x 49 cm.


Olafur Eliasson sætter modsætningen mellem abstrakte mønstre og realistiske virkelighedsgengivelser i scene i værket. Alt efter hvor grundigt vi ser på firkanten med de mange billeder, kan de vedblive med at være et abstrakt mønster af forskellige strukturer, eller vi ser ved nærmere undersøgelse en række nøjagtige gengivelser af det islandske landskab. På den måde bliver vi som beskuere opmærksom på, at det er os, der bestemmer, hvad værket skal betyde.

MELLEM REALISME OG ABSTRAKTION
Fotografierne udgør altså en blanding af realisme og abstraktion: Ved første øjekast er de et abstrakt mønster af forskellige strukturer, men de viser sig at være så realistiske, at de kan bruges i forbindelse med videnskabelig kortlægning.

VIDENSKABELIG REGISTRERING
De 100 luftfotografier er nøgterne, objektive gengivelser af naturen, der oprindeligt skulle fungere som forlæg for kort over Island. Eliasson har ikke selv fotograferet det islandske landskab, men har erhvervet de mange luftfotografier fra andres opmålinger.

Eliassons fotografier af Island indgår alle i en lang nordisk tradition for at afbilde landskabet, men i modsætning til traditionen er han ikke direkte interesseret i diverse romantiske associationer. Han anerkender en naturromantik, men hans fotografier handler først og fremmest om en nøjagtig gengivelse af det sete.

Gennem den systematiske ophængning nedtoner Eliasson det enkeltes billedes udsagn og særegne motiv til fordel for den næsten videnskabelige sum. Eliasson præsenterer sine serielle billeder ophængt i et stramt komponeret grid, der opfordrer til sammenligninger og intense studier mellem de enkelte billeder.

Via studier af de enkelte billeder bliver vi gjort opmærksom på forskellen og blandingen mellem menneskelig og geologisk tid.

Om Olafur Eliassons kunst generelt


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis