Om værket

PETER HOLST HENCKEL

OM VÆRKET
PETER HOLST HENCKEL En verden af sommerfugle, C-print på bøttepapir, 68 dele, hver 52,2 x 42,5 cm
    


World of Butterflies
er en leksikal registrering af sommerfuglearter fra hele verden. Holst Henckel har sat sommerfuglene sammen med lige så mange pressebilleder taget fra verdens brændpunkter.

På den måde fortæller han på den ene side om den vestlige verdens måde at registrere og kortlægge på og på den anden side om de utrolig mange voldelige og potentielt voldelige konflikter, der har kendetegnet det 20. århundrede.

MELLEM VIDENSKAB OG POESI
Fotografierne viser kendte eksempler på verdenspolitiske begivenheder. Mord, demonstrationer og voldsomme opstande står i kontrast til de skrøbelige sommerfugle. De enkelte historiske begivenheder er lagt ind i vingerne på en sommerfugleart fra det geografiske område, hvor den pågældende begivenhed fandt sted. På den måde registrerer World of Butterflies på næsten videnskabelig vis verdenspolitiske begivenheder de seneste 100 år.

Billederne, med sommerfuglenes latinske betegnelse, hænger, så de efterligner den systematik, man tidligere anvendte inden for biologien. Ligesom i biologien kan beskueren sammenligne ikke bare sommerfuglearterne, men også de politiske begivenheder, der har kendetegnet det 20. århundrede.

Sommerfuglen har en række symbolske betydninger. I kraft af sin forvandling fra larve over puppe til sommerfugl symboliserer den udødeligheden og genopstandelsen, og den henviser til sjælen og psyken.

Den religiøse og poetiske symbolik bliver imidlertid modsvaret af værkets videnskabelige karakter.

EN UNDERLIG LÆGE
World of Butterflies er en fortsættelse af de temaer, der har interesseret Holst Henckel i en årrække, og som han tidligere har undersøgt i værket med titlen Dr. Merkwürdigeliebe, en omskrivning af filmtitlen Dr. Strangelove.

I Dr. Merkwürdigeliebe forenede Holst Henckel udtryk for vestlig imperialisme med navnet på den destruktive nazistiske læge fra filmen Dr. Strangelove. Værket beskæftigede sig i lighed med World of Butterflies med den vestlige verdens måde at registrere og klassificere verden på gennem en kompliceret blanding af genstande og billeder, som Holst Henckel havde approprieret fra forskellige sammenhænge.

Om Peter Holst Henckels kunst generelt
For Holst Henckel er kunsten tæt forbundet med resten af verden, og det giver ingen mening alene at se kunsten som udtryk for egne love og æstetiske principper. Det giver sig konkret udtryk i, at Holst Henckel inddrager ikke-kunstneriske billedtyper, frem for alt fotografier, som han finder i aviser og blade. Kunsten er på den måde et middel til at tolke og forstå verden på. Sociale, politiske og økonomiske forhold spiller sammen med kunsten og påvirker den.

MASSEMEDIERNES INDTOG
Holst Henckel tilhører en generation af kunstnere, der ikke ønsker at begrænse sig til ét medie, men arbejder med et bredt udsnit af forskellige billedtyper. De forskellige billedtyper bruger han alt efter hensigt for det enkelte værk.
Ud over at bruge kunstbilleder inddrager han billeder også fra andre sammenhænge som fx reklameverdenen. Han approprierer andres billeder og indsætter dem i en ny sammenhæng, hvor deres betydning ændres eller tilføjes nye dimensioner, som det er også er tilfældet for World of Butterflies.

Appropriationskunsten undersøger forskellige billedtyper og udforsker forholdene mellem kunst, billedkonstruktioner, medier og symboler. Ved at benytte sig af billeder hentet fra massemedierne understreger Holst Henckel kunstens stærke forbindelse til den aktuelle og historiske virkelighed.

KUNST OG POLITIK
Holst Henckel arbejder ikke alene med kunsten som en del af samfundet alment set. I flere værker understreger han en moralsk dimension i kunsten. I tradition fra den amerikanske konceptkunst arbejder han med kunstens politiske potentiale.
Sociale, kulturelle og moralske overvejelser forbinder han med en billedstil, der med sit farvestrålende og tiltalende udtryk har en markant parallel til popkunsten.

Holst Henckel inddrager konkrete politiske begivenheder i sin kunst, som vi alle har et forhold til. Det gør det vanskeligt for os kun at opfatte kunst som et æstetisk eksperiment – værket bliver også et medie, hvor kunstneren kan give udtryk for fx politiske overvejelser.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis