Om værket

SHIRIN NESHAT

OM VÆRKET

 

 SHIRIN NESHAT Fervor Series (Crowd of Women, One Leaving), 2000, Sølvgelatinetryk, 103,5 x 128 cm
    

 

Fotografiet Fervor Series er et stillbillede fra videoen af samme navn. Fervor betyder glød eller attrå. Videoen handler om tabuiseret seksualitet: sanselighed, forbudt tiltrækning og uforløst kontakt mellem kønnene.

Gennem en langsomt udfoldet fortælling skildrer videoen den seksualitet og det begær, der er knyttet til øjenkontakt. Den øjenkontakt mellem mænd og kvinder er netop strengt forbudt i det muslimske Iran.

DET TAVSE MØDE
Filmen skildrer et tilfældigt møde mellem en mand og en chadorklædt kvinde i et ørkenlandskab. De udveksler blikke men ingen ord. Senere mødes de igen ved et religiøst møde, hvor mænd og kvinder sidder adskilt af et sort forhæng og hører en præst tale mod kødelig synd. De to hovedpersoner kan ikke se hinanden, men fornemmer instinktivt hinandens tilstedeværelse.

Pludselig rejser kvinden sig for at forlade forsamlingen. Da hun passerer stedet, hvor manden sidder skjult af forhænget, drejer de begge ansigtet mod hinanden. Begæret er voldsomt, tavst og strengt forbudt. Det er netop denne situation, set fra kvindernes side af forhænget, som ARKENs billede fra filmen viser.

FORHOLDET MELLEM KØNNENE
Filmen Fervor afslutter en trilogi, der blev indledt med Turbulent (på dansk: stormfuldt) i 1998 og Rapture (på dansk: ekstase) i 1999.

Det overordnede tema i serien er den dybe kløft mellem kønnene i den fundamentalistiske, islamiske kultur. De to første film viser modsætningen mellem den frie, civiliserede mand og den tildækkede, anonyme kvinde. Manden lever sit liv i byens rum, mens kvinden er frataget retten til at ytre sig offentligt. Hun forbindes med naturen og det dyriske. Hun er tilknyttet hjemmet, som hun leder, men ikke kontrollerer. I Fervor er det imidlertid ikke modsætninger men fællestræk, der bliver undersøgt. Her viser Neshat, hvordan præstestyret begrænser både mænds og kvinders muligheder for at udfolde sig seksuelt.

Om Shirin Neshats kunst generelt
Hendes kunst tager udgangspunkt i hendes oplevelser fra opvæksten i Iran under Shahen, voksenlivet i USA og de senere erfaringer fra mødet med et forandret land, som det tager sig ud efter Ayatollah Khomeinis revolution i 1979. Hun kommenterer forskelle og ligheder mellem den fundamentalistiske, islamiske verden og den vestlige kultur. Hun viser, hvordan kønnet er bestemmende for individets sociale status og udfoldelse. Hendes værker kredser om kvindens marginaliserede position, der begrænser sig til hjemmet, få udvalgte erhverv og et manglende offentligt liv.

DET KULTURELT STYREDE INDIVID
Neshat er interesseret i de kulturelle rammer for befolkningen i den muslimske verden. Hendes kunst er ofte politisk. Men hun skildrer ikke blot det iranske præstestyres måde at kontrollere og begrænse befolkningen på. Ved at sætte fokus på forholdet mellem mand/kvinde, øst/vest, eksil/hjem, individ/samfund og kultur/natur peger hun samtidig på universelle problemstillinger og formidler følelser, der rækker ud over det politiske og religiøse.

UDFORDRER STEREOTYPER
Neshats kunst udfordrer stereotype opfattelser af kvinden både i det patriarkalske muslimske samfund og i vesten. Den vestlige verden kan ikke sige sig fri for også i dag at se på østen som den eksotiske Orient præcis som i kolonitiden. Hun forholder sig også kritisk til det vestlige billede af den muslimske kvinde som eksotisk og passivt erotisk objekt.

Den muslimske kvinde forbindes også i dag med den tilslørede haremskvinde, der under klæderne afslører et æggende begær. Samtidig illustrerer hun det paradoksale i at kvinder, der lever under islamisk lov på den ene side opfattes som underlegen i forhold til manden og på den anden side opfattes som ligeværdig, når det kommer til krig.

Neshat ønsker med sine fotografier og videoer at nuancere og udfordre vores opfattelse af den muslimske kvinde. Hun fokuserer på det stærkt personlige - følelserne og begæret - i mødet mellem mand og kvinde men samtidig foregår dette møde i en kultur med stærke restriktioner. Dermed rejser hun en række centrale spørgsmål omkring forholdet mellem kønnene både i et personligt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis