Om værket

TORBJØRN RØDLAND

  
OM VÆRKET
   TORBJØRN RØDLAND Pirate, 2001, Pirat, C-print, 60 x 76 cm

Pirate aktualiserer den romantiske forestilling om det nordiske landskab og kvinden som idealiseret natur. Fotografiet skildrer en skøn, uspoleret natur, der er badet i et poetisk ’nordisk’ lys. Det er en naturskildring, som henviser til det nationalromantiske landskabsmaleri, hvor mennesket forenes med naturen gennem den store naturoplevelse. Men i Pirate forstyrres den ideale verden. Den portrætterede kvindes sorte solskærm med piratmotiv introducerer et fremmedelement i den storslåede natur. På den måde etablerer fotografiet en tydelig kontrast mellem natur og kultur, mellem nøgenhed og industrielt frembragte forbrugsting.

 

ROMANTIK OG REKLAMER
Pirate viser på humoristisk vis, hvordan idealerne om det nordiske landskab og kvinden i pagt med naturen stadig eksisterer i sentimentaliseret form, fx i reklamens kitschede udtryk. Værket leger med klichéen i sin iscenesættelse og viser at den romantiske drøm om en forening mellem menneske og natur eruopnåelig. Det er en påmindelse om, at det moderne menneske grundlæggende er fremmedgjort i forhold til naturen, og det tydeliggør, at beskuerens begær efter lignende følelser og tilstande altid vil forblive uforløste: Kvinden bruger ikke naturen som en naturlig del af sit liv, men anvender den derimod som et udflugtsmål, hvor hun i sin fritid kan solbade iført sort solskærm.

KITCH, IRONI OG FJELDIDYL
Pirate er dels en skildring af naturen: Det rislende vand, de massive klippefremspring og de solbeskinnede træer i billedets baggrund. Men værket handler også om vores personlige, historiske og mytologiske forbindelser til den. Pirate forholder sig samtidig kritisk til forestillingen om fotografiet som en nøgtern dokumentation af virkeligheden, idet værket stiller skarpt på det fotografiske medies virkemidler og effekter i forhold til andre billedtyper. Fotografiet er ikke dokumentarisk – selvom det måske ved første øjekast virker sådan – men derimod et iscenesat tableau.

Pirates fremstilling af såvel kvinden som naturen mimer livsstilsmagasinernes æstetiserende udtryk og dyrkelse af det ’naturlige look’. Her er scenen blot den norske fjeldidyl. Fotografiet er så stilbevidst i dets skildring af det nordiske landskab, at det får et næsten surreelt tilsnit. Dermed bliver vi usikre på autenticiteten i Rødlands fotografi bliver på denne måde undergravet.

Det er karakteristisk for Pirate, at det midt i al dets overvirkelige og æstetiserede stilbevidsthed fastholder noget ægte, noget grundlæggende smukt. Det balancerer med andre ord hele tiden på grænsen mellem ægthed og kunstighed, alvor og ironi. Selv siger Rødland: ”Jeg bliver ofte tiltruket av tåpelige ting – ting som er blitt redusert til vitser. Min oppgave er å fjerne stupiditet og humor, og se hva som er igjen av verdi. Det handler ikke om å ta en klisjé og ha det med den. Jeg vil ikke ta det med mindre jeg vet eller har en mistanke om at noe viktig er blitt borte under alle lagene av banaliteter. Jeg forsøker å se hva som skjer hvis jeg setter i gang å skrape bort disse lagene.” (”Torbjørn Rødland: Grav med utsikt = Tombe avec vue = Grave with a View” (Jutta Nestegard), s. 13)

Om Torbjørn Rødlands kunst generelt
Rødlands fotografiske praksis er inspireret af den amerikanske ’Picture Generation’, der omfatter kunstnere som Sherrie Levine, Louise Lawler og Richard Prince. Denne retning inden for fotografiet lagde fundamentet til et nyt konceptbaseret og iscenesat fotografi i 1980erne. Repræsentanterne for den amerikanske ’Picture Generation’ betragtede først og fremmest fotografiet som et medie, der skulle forholde sig reflekteret til den moderne visuelle kultur og som skulle gå kritisk i dialog med kunsthistorien og reklamebillederne.

Med inspiration i den amerikanske ’Picture Generation’ arbejder Rødland med en kritisk iscenesættelse af naturen. Hans fotografier lægger sig tæt op af kommercielle fotografiers henvendelse til vores længsler efter ægthed og oprindelighed. Ligesom reklamefotografierne henter Rødland også inspiration hos de nationalromantiske malere, idet han i sine fotografier appellerer til beskuerens idealforestilling om en spontan og uproblematisk tilgang til naturen. Hans værker stiller skarpt på det faktum, at en hel serie af følelser og forestillinger, som knytter sig til romantikken, fortsat er virksomme, selvom de i samtiden er blevet banaliseret og reduceret til klichéer. De er derfor stadig i stand til at forføre vores fantasi via massemedierne. Det romantiske begrebsapparat er på denne måde blevet en del af en massekommunikationsstrategi, som ikke mindst reklamefotografiet har formået at udnytte effektivt.

NORDISKE IDENTITETER
Torbjørn Rødlands fotografier markerer et behov for en kulturel selvrefleksion, hvor man stiller spørgsmål ved den nordiske identitet og kultur. Indbygget i Rødlands kunstneriske selvrefleksivitet ligger også muligheden for at se forskellene og nuancerne heri. Og dermed mulighederne for i en fotografisk sammenhæng at nuancere debatten omkring nordisk kultur i et moderne samfund præget af tiltagende internationalisering og kommercialisering.

Rødlands fotografi kredser om forestillingen om en særlig nordisk kultur og identitet. Samtidig stiller det skarpt på den kendsgerning, at den nordiske kultur er et produkt af mobilitet, kulturmøder, internationale subkulturer og en omfattende globaliseret forbrugskultur. Rødland forholder sig på den måde kritisk til lokale og nationale forståelsesrammer. Men det betyder ikke, at hans fotografier ikke udforsker lokale, kulturelle kendetegn. De fastholder snarere paradokset, idet de på én gang anerkender og problematiserer forestillingen om en særlig nordisk kultur og identitet.

Rødlands fotografier sætter fokus på, hvordan bevidstheden om den globale tilstand fører til en større opmærksomhed omkring lokale og regionale særpræg. Med sine iscenesatte fotografier peger Rødland på, at der ikke er tale om en nordisk enhedskultur, som lader sig bestemme entydigt. Der er derimod tale om en række forskellige definitioner af det nordiske, som konstant forandrer sig under påvirkning af internationale strømninger og tendenser.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis