Om værket

WOLFGANG TILLMANS

OM VÆRKET
 WOLFGANG TILLMANS (Untitled), Las Vegas, 2000, Uden titel (Las Vegas), Inkjet print, 327,7 x 268 cm


Billedet ligner et snapshot taget ud af vinduet fra en flyvemaskine i forbindelse med ankomst til eller afgang fra den hastigt voksende by Las Vegas midt i den amerikanske ørken. Selvom det ligner et øjebliksbillede, har Tillmans nøje udvalgt tid og sted for billedet.

Tillmans fotograferer ofte landskaber set fra oven, så vi i den begyndende abstraktion får øje på de overordnede strukturer, der er til stede i billedudsnittet. Byens lysende vejnet står fx i klar modsætning til bjergenes og skyernes organiske formationer.

Også i farverne arbejder Tillmans med sammensætningernes modsætninger: den overordnede, men nedtonede grågrønne farvetone står i opposition til de dynamiske og tilfældige lysende streger, der er placeret rundt omkring i billedet.

EN KOSMOPOLITS VERDENSOPFATTELSE
Untitled (Las Vegas) er et eksempel på Tillmans' interesse for den hverdag, der møder unge kosmopolitter over hele verden – om der er tale om indflyvningen til København, Berlin eller Las Vegas. Alligevel er billedet også poetisk og storladent.

Tillmans har bevidst valgt et udsnit og tidspunkt, hvor den ellers kaotiske og blinkende millionby bliver et smukt eksempel på menneskeskabte landskaber. Ved at tilføje lysende spor og plamager understreger Tillmans billedets æstetiske og abstrakte kvaliteter.

Nok er fotografiet som udgangspunkt et udsnit af virkeligheden, men det færdige billede er, som alle andre billeder, nøje komponeret og æsteticeret. De lysende spor retter vores opmærksomhed mod selve fotografiet som medie, og ikke blot mod det, det viser.

DET OVERSETE GJORT SYNLIGT
Tillmans æsteticerer hverdagen og det trivielle set med en ung verdensborgers øjne. Han ønsker at vise skønheden i det banale. Som udgangspunkt er motiverne ikke rene, lækre og glamourøse, men det bliver de gennem fotografiets fortolkning.

Tillmans forsøger at samle det nærværende og det direkte oplevede i ét billede. På den måde illustrerer han fotografiets evne til at gengive en fysisk tilstedeværelse, om det er et menneske, et stykke tøj, en by eller en lysende streg trukket hen over negativets overflade.

Om Wolfgang Tillmans kunst generelt
Tillmans fotograferer et væld af forskellige motiver, fra frugtopstillinger, portrætter, hverdagsgenstande og landskaber til interiørudsnit. Nogle af fotografierne er snapshots, mens andre er omhyggeligt arrangeret i mere klassiske opstillinger.

Fotografierne er blanding af farvestrålende fotografier med skinnende overflade (cibachrome) og billige print (inkjet print), som Tillmans udstiller sammen.

Et værk består typisk af flere billeder, hvor genrer og printtyper blandes. Det skaber utraditionelle og æstetiske sammenhænge, der opstår i sammensætningen af billederne. Tillmans' værk er en form for visuel poesi, hvor hverdagen og virkelighedens æstetik bliver ligestillet med konventionelle skønhedsbegreber. Betydningen opstår i kombinationen af de forskellige motiver og genrer, og værkerne kan ses som en moderne vanitas-fremstilling. Fælles for de meget forskellige billeder er Tillmans' fokus på det fysiske nærvær: tøjets folder og tekstur, frugters overflade eller hverdagens umiddelbart trivielle liv.

PÅ TVÆRS AF GENRER
For Tillmans hænger livsstil, kunst og mode sammen, og han fotograferer ofte sine venner fra det subkulturelle, homoseksuelle miljø. Hans billeder har fra starten været en blanding af mode-, portræt- og kunstfotografi, der har haft til hensigt at nedbryde traditionelle modsætninger mellem de forskellige genrer.

Tillmans værker har ofte et meget personligt udtryk, der giver et indblik i den hverdag, han lever i. Fokuseringen på hverdagen, som præsenteres i en anti-æstetisk, snapshot-lignende form, er en generel tendens i 1990erne. Kunstnerne undersøger virkeligheden og banale, velkendte udtryk i en stil, der minder om sociologiske og etnografiske undersøgelser.

VIRKELIGHEDEN SOM BILLEDE
I Tillmans' nyere værker er hans formelle interesse blevet tydeligere. Fotografierne er blevet mere abstrakte og er, som det ses i Untitled (Las Vegas), en blanding af snapshot-fotografi og eksperimenter foretaget i mørkekammeret. Her har Tillmans udsat negativet for lys og på anden måde manipuleret med det oprindelige motiv. På den måde fungerer fotografiet ikke længere alene som en afbildning af virkeligheden, men også som et tydeligt billede "i sig selv".


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis