Om værket

BILL VIOLA

OM VÆRKET


  Bill Viola
     Unspoken (Silver & Gold), 2001
Usagt (sølv & guld)
Blandede medier
152,4 x 150,4 
I Unspoken (Silver & Gold) udtrykker to mennesker voldsomme følelser og lidelse. Det er et samlende tema for den række af værker, som Unspoken er en del af. Serien, The Passions, udforsker med udgangspunkt i Kristi lidelseshistorie radikale stadier af følelsesudtryk sat i scene gennem film i ekstrem slowmotion.

LIDELSE UDTRYKT GENNEM BILLEDER
Ved at strække tiden synliggør Viola små nuancer af ansigtsudtryk, som vi ellers ikke ville have lagt mærke til. Værket bliver herigennem en intens undersøgelse af en kompleks menneskelig fysisk og psykologisk tilstand. Selvom værket er inspireret af en af kristendommens mest centrale fortællinger, er det samtidig tidløst og eviggyldigt pga. det universelle og almenmenneskelige tema.

KRISTNE INSPIRATIONER
Viola benytter sig af en række kunst- og kulturhistoriske inspirationer. Unspoken (Silver & Gold) har markante ligheder med middelalderens og renæssancens andagtsbilleder.

Brugen af guldbaggrunden har direkte reference til den kristne ikon, hvor guldet står for det hellige overjordiske. Her afbildes personen ikke kun på billedet, men er direkte tilstede: Det er et paradoks af stor vigtighed for ikonens hellige status. Guldfeltet refererer også til det gyldne lys i Rembrandt van Rijns malerier, og portrættet har lighed med Rembrandts sene selvportrætter.

Det sølvbelagte felt indeholder en reference til et af den kristne mysticismes vigtigste relikvier: Veronikas svededug. Portrættet på sølvsiden har stor lighed med det gråtonede aftryk af Kristi ansigt, som ifølge traditionen ses på klædet. Beskueren får på den måde anledning til at tænke over forholdet imellem den jordiske lidelse og det håb, som Kristi lidelseshistorie og opstandelse symboliserer.

De tydelige kristne referencer fortæller om Bill Violas kunstsyn. De tidlige kristne billeder er ikke alene udtryk for æstetiske overvejelser, men er først og fremmest hellige, didaktiske og moralske genstande, som den troende kunne anvende i sin gudsdyrkelse.

Viola deler en sådan opfattelse af kunstens etiske dimension. Han har sagt: - Kunst kan have en helende funktion. Det, der er på skærmen, kan blive del af en livsproces, der trænger ind i kroppen og du kan tage disse ting og bruge dem.

Viola har arbejdet på The Passions siden 2000. Serien er blevet til på baggrund af et studieophold på Getty Research Institute i USA i 1998, hvor Viola med en gruppe af bl.a. kunsthistorikere forskede i emnet "Repræsentationer af Lidelseshistorien".

Om Bill Violas kunst generelt
Temaerne i Violas kunst er variationer over den universelle, menneskelige erfaring – fødsel, liv og død. Viola er specielt opmærksom på sanseoplevelsen som en vej til selverkendelse, og på hvordan vi gennem mødet med kunstværket kan opnå en dybere social og spirituel erkendelse.

ETISK KUNST
Viola udforsker sindets natur som psykologisk, fysisk og spirituelt fænomen, og herunder spørgsmålet om forholdet mellem krop og sjæl. Ud fra denne interesse henter han inspiration og viden fra videnskab, religion og filosofi. Den religiøst funderede inspiration omfatter så forskellige religioner som kristen mysticisme, hinduisme og islamisk sufisme.

Viola undersøger heri, hvordan spørgsmål afledt af disse komplicerede størrelser kan udtrykkes visuelt. Han ønsker med sine sanselige og højteknologiske videoinstallationer at videregive sin interesse for menneskelige følelser, minder og ønsket om meningsfuld helhed.

Værkerne er kendetegnet af stor perfektion i forhold til billede og lyd. Det gælder både hans store videoinstallationer, der helt omslutter beskueren, og så de mindre tableauer, som ARKENs værk Unspoken (Silver & Gold).

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis