Om værket

DAN GRAHAM

OM VÆRKET


 DAN GRAHAM
     2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle, 1996
Aluminium, glas og træ
240 x 400 x 340 cm
Dan Grahams pavillon gør med sit imponerende ydre tydeligt opmærksom på sig selv, hvad enten den er placeret inde på museet eller står uden for i en park. Den er umiddelbart svær at kategorisere. Er den skulptur, installation eller arkitektur? Og hvilken funktion har det?

Svaret er alle tre på én gang. Dermed befinder den sig ligesom Grahams øvrige arkitektoniske værker, i en gråzone mellem det funktionelle og det rent kunstneriske og derfor "ubrugelige". "Jeg ønskede et anonymt mødested mellem kunst og arkitektur, mellem offentlig og privat" har Graham sagt om ideen bag pavillonen.

DU ER OGSÅ KUNSTVÆRKET
Grahams pavillon er altid og aldrig den samme: den ændrer konstant udtryk efter lysforholdene og de folk, der på forskellige tidspunkter opholder sig omkring hans værk.

Pavillonen fungerer som ramme om møder mellem mennesker og sætter via spejlene os selv i scene. Når vi spejles bliver vi centrum for opmærksomhed i lige så høj grad som værket, og pavillonen tvinger os til at reflektere over vores forhold til kunsten, omgivelserne, os selv og vores medmennesker.

KUNSTNEREN SOM ARKITEKT
Med sin klare, geometriske form og de spejlreflekterende glasflader viser værket 2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle tydeligt Grahams interesse for arkitektur. Den fremstår i form og materialer som en kloning af en traditionel havepavillon, en modernistisk bygning og et minimalistisk kunstobjekt.

Minimalistisk skulptur er kendetegnet ved det industrielle udseende og et markant fokus på beskueren, der inviteres til at bevæge sig rundet om skulpturen og dermed opleve den både tidsligt og rumligt. Samtidig har pavillonen stor lighed med den modernistiske arkitekturs afvisende spejlflader.

Pavillonen er inspireret af en række forskellige arkitekturtyper, busskure, telefonbokse, men også berømte modernistiske bygninger som fx den tyske arkitekts Ludwig Mies van der Rohes Barcelona pavillon, der blev bygget i forbindelse med Verdensudstillingen i 1929.

2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle er oprindeligt udført til Skydebanehaven i København i forbindelse med udstillingen "City Space" i 1996. Værket har været i ARKENs samling siden 1997. Det er en af omkring 35 pavilloner, som Graham har udført i USA, Europa og Asien, siden han begyndte at arbejde med glaspavilloner i 1978.

Om Grahams kunst generelt
2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle er typisk for Dan Grahams pavilloner, som han har arbejdet med i en årrække.

Graham arbejder videre med idéer, der blev søsat af de amerikanske minimalister og postminimalister i 1960erne og 70erne. Han er optaget af den situation, der opstår, når beskueren møder et kunstværk og ønsker at skabe en dialog mellem værket, stedet og beskueren. Derfor bruger han spejlblanke materialer, der indfanger både lyset, omgivelserne og beskuerne og gør dem til en uadskillelig del af værket.

Tidligere arbejdede Graham med performance, der på anden vis inddrog beskueren i værket. Fælles for hans kunst har været ønsket om at lade kunstværket fungere som iscenesættelse for mødet mellem os og andre.

HER OG NU
Graham sætter fokus på situationen her og nu – tidsligt, socialt og psykologisk. Gennem spejlingerne på pavillonens vægge bliver vi opmærksom på vores egen tilstedeværelse, vores krop og vores blik. Samtidig møder vi andre beskueres kroppe og deres blikke på værket, verden, sig selv og andre. På den måde gør Graham os bevidste om at kunstoplevelsen er noget, den enkelte deler med andre beskuere i et kollektivt rum.

ET KROPSLIGT BLIK
I Grahams værker er erfaring og opfattelse altid forbundet med kroppen, hvor beskueren ikke kan undslippe bevidstheden om selv-billede. På samme måde kan beskueren ikke undgå at blive opmærksom på, hvordan vores oplevelser er bundet til det sociale rum, som vi er en del af. Hans kunst fungerer som iscenesættelse af den måde vi sanser og oplever verden på.

Gennem manipulation, som fx spejlrefleksioner, bliver vi bevidste om sansningens betydning for vores oplevelse af omverdenen. Derfor er Grahams kunst lige så meget et spørgsmål om konkret fysisk som om psykologisk erfaring om os selv og vores omgivelser.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis