Om værket

ELINA BROTHERUS

OM VÆRKET


 ELINA BROTHERUS
     Miroir, 2001
Spejl
Video
2:25 min. 
Miroir fungerer som et selvportræt. Det er Elina Brotherus selv, der gradvist kommer til syne i løbet af videoen. Videoen er en pendant til Brotherus' fotografiske værk Le Miroir, som er en serie på fem fotografier. I lighed med den fotografiske serie kredser Miroir om identitet, og værket indskriver sig i en lang tradition for kunstneriske selvportrætter.

Miroir handler imidlertid ikke kun om kunstneren selv, men om en situation, som de fleste mennesker kan nikke genkendende til. Brotherus bevæger sig væk fra portrætbilledets genrekonventioner. Hun vælger en intim optagesituation i badeværelsets banale og hverdagslige omgivelser frem for den stiliserede posering i et repræsentativt rum. Herved sætter hun fokus på en alment menneskelig erfaring.

FOTOGRAFISKE SPEJLINGSEFFEKTER
Miroir rummer også en kommentar til selve kunstværkets tilblivelsesproces. Værket kan på denne måde ses som en allegori over det fotografiske medium, der oprindeligt fungerede som en form for spejl. Det såkaldte daguerrotypi bestod af en kobberplade beklædt med sølv, hvor et billede gradvist tog form i løbet af den tidskrævende fremkaldelsesproces.

Brotherus bruger videomediet som udgangspunkt for en undersøgelse af sig selv og sit liv. For hende er forholdet mellem kunsten og livet helt centralt. Selvom Brotherus i Miroir anvender videoen som udtryksform, opfatter hun dog først og fremmest sig selv som billedskaber. For hende er det ikke så meget mediet i sig selv, men hvad det kan bruges til, der er det væsentlige. Det drejer sig om, hvad hun ønsker at sige med det enkelte værk, og her er den form eller det udtryk, hun vælger at benytte sig af ofte en del af værkets betydning. Sådan er det også i Miroir, hvor refleksioner over mediet og processen integreres i det færdige værk.

Om Elina Brotherus’ kunst generelt
I et dokumentarisk og nøgternt registrerende billedsprog kredser Elina Brotherus´ værker om identitet. Udgangspunktet er hendes egne personlige historier og private erfaringer. Hendes fotografier og videoer bevæger sig fra selvportrætter over tematiseringer af udvandring, hjemlængsel og sprogets betydning til undersøgelser af de problemstillinger, der udfordrer malerkunsten.

I serien Suites Francaises 2 bruger Brotherus sig selv som model. Med udgangspunkt i de oplevelser hun selv havde, da hun flyttede fra Helsinki til Paris, reflekterer hun over vanskelighederne ved at tilpasse sig et nyt land og tilegne sig et nyt sprog. Brotherus bruger også sig selv som model i serierne Model Studies og The New Painting, hvorfra videoværket Miroir stammer.  I disse serier bevæger Brotherus sig ud over selvportrættet og fokuserer i stedet på malerkunstens muligheder og begrænsninger samt brugen af kroppen som model.

FORMER, FARVER OG KUNSTHISTORISKE REFERENCER
Brotherus nærer stor interesse for kunsthistorie, og ser mange ligheder mellem et traditionelt medie som maleri og nyere medier som fx video og fotografi. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at hun forholder sig til sine videoer og fotografier på samme måde som en maler ville forholde sig til sit maleri. Dvs. ved at undersøge kompositioner og eksperimentere med brugen af lys, farver og modeller.

Samtidig trækker Brotherus på en lang kunsthistorisk tradition. I sine parafraserende værker leger hun fx med Caspar David Friedrichs berømte malerier Vandreren over tågehavet (1818) og Ishavet (1823-25) og Paul Cezannes Badende kvinder (1895). Brotherus foretager på denne måde en fortolkende bearbejdning af en række kunsthistoriske hovedværker. Dels ved at indskrive de oprindelige motiver i en moderne sammenhæng og dels ved at gengive dem i et nyt fremstillingsmedie. 

EN BLANK SKÆRM
Brotherus arbejde er selvrefleksivt. Hendes kunstneriske undersøgelser angår lige så vel mediet og den motivtradition, værkerne indskriver sig i, som det tematiske indhold. Derfor præsenterer Brotherus’ værker heller ikke konklusioner eller endegyldige svar. De skal snarere ses som indlæg i en visuel dialog, hvor vi som beskuere bliver inddraget som aktive samtalepartnere. Om denne fortolkningsmæssige åbenhed siger Brotherus: - Når jeg har problemer i mit liv, får jeg trang og lyst til at lave fotografier... I alle menneskers liv er der store og små tragedier, stor og lille lykke; der er følelser og behov. Det er derfor, fragmenter fra mit liv også virker så bekendte for andre. På en måde giver jeg beskuerne en blank skærm, en overflade, som de kan projicere deres egne følelser og ønsker over på.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis