Om Olafur Eliassons kunst generelt

OLAFUR ELIASSON

OM OLAFUR ELIASSONS KUNST GENERELT 

 


OLAFUR ELIASSON Your negotiable panorama (2006)
Olafur Eliassons kunst har karakter af at være undersøgelser, der er baseret på grundig research i en videnskabelig tradition. Hermed er der visse ligheder med konceptkunsten, der også fokuserede på de undersøgende og analyserende aspekter ved kunsten.


Med dette udgangspunkt fører Eliassons værker betragteren tilbage til perceptionens udgangspunkt, til kroppen som den base, hvormed vi opfatter og interagerer med omgivelserne.


Samtidig afslører hans værker også en fascination ved kunstens æstetiske aspekt, således at det enkelte værk typisk er udtryk for en balance mellem det smukke, naturromantik og den videnskabelige undersøgelse.


Værkerne og deres frembringelser: lys, luft, vind etc. er kunstige, men det føles og opleves virkeligt. En leg med to begreber, som vi i mange tilfælde opfatter som modsatrettede.


Gennem et abstrakt og innovativt visuelt formsprog udfordrer værkerne betragterens blik på sig selv og den omgivende virkelighed. Hans komplekse og sanselige installationer er eksperimentelle situationer, der åbner for varierende og konfliktfyldte perspektiver på kunsten, subjektiviteten og omverdenen. Ved at invitere betragteren til at engagere sig i disse komplekse miljøer danner værkerne ramme for nye måder at interagere med og omgås verden på. Værkerne peger på, at udgangspunktet for refleksionen over vores nutidige virkelighed er selvrefleksion og de fungerer som et ideelt afsæt for at udvikle nye ideer og forestillinger.


Naturen som kultur
Eliasson fokuserer på og intensiverer den sansemæssige oplevelse af kunstværket. Her ligger Eliassons kunst i forlængelse af den såkaldte lys- og rumkunst, der var markant i USA i 1970erne. Vi indgår eller omgives som beskuere ofte bogstaveligt i og af værket, eller Eliasson lader det på anden vis træde tydeligt frem.


Hovedparten af hans værker tager afsæt i naturen eller naturlige elementer som luft, sne, is eller vand, men "naturen" som motiv er ikke det endelig mål for Eliasson. Naturen er en måde at udforske det enkelte individ og dennes subjektive sanseperception.


Afbildningen af naturen skal altså ikke opfattes som en konventionel opfordring til passiv eller endog oplysende kontemplation, men som en igangsætter for systematiske studier og granskning.


Værket er dig beskueren
Eliasson placerer os som beskuere i nutid – her og nu – og vi er både motiv og subjekt i forhold til værket. Ofte, som i tilfældet med ARKENs værker, sætter Eliassons kunst en tidslig dimension i scene: vi opfatter og forstår hans værker gennem den tid, det tager os at opleve dem.


Bevægelse indgår ofte direkte i værket og vi opfordres altid til at bevæge os fysisk for at kunne være i stand til at sanse hele værket. Eliasson undersøger, hvordan vi tænker, ser, opfatter og er fysisk tilstede i rummet. På den måde bliver beskueren, der undersøger værket, selv en stor del af værket. Eliasson har sagt: "Mit værk er dig – beskueren."


Hermed er Eliasson en del af den kunst, der siden 1960erne har haft beskueren som en vigtig del af værket. I skulpturer og installationer har kunstnere siden minimalismen arbejdet med at inddrage beskueren fysisk i værket og få denne til at blive opmærksom på kroppens og ikke kun øjnenes betydning, når det handler om at sanse kunst.


Kunstneren fungerer som iscenesætter af situationer, der undersøger forholdet mellem kunstværk og beskuer.


Se Olafur Eliasson fortælle om sin kunst


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis