Om værket

PETER LAND

OM VÆRKET

 

   PETER LAND
     Pink Space, 1995
Lyserødt rum
Blandede medier
Gulvtæppe 150 x 150, i øvrigt variable mål
Videoinstallationen Pink Space arbejder med et lettilgængeligt og umiddelbart forståeligt billedsprog. Værkets enkelhed, gentagende struktur og fokus på den genkendelige entertainerfigur gør, at vi som beskuere kan identificere os med entertainerens mislykkede forsøg på at beherske situationen og opnå kontrol over sin sceneoptræden. 

KUNSTNEREN SOM KLOVN
Pink Space undersøger den moderne kunstnerrolle. Værket tager udgangspunkt i forestillingen om kunstneren som en underholdende entertainer og forholder sig på denne måde kritisk til forholdet mellem kunstnerisk indhold og overfladisk underholdning. Entertaineren, der lever af at underholde publikum med i forvejen indstuderede morsomheder, skildres som en mislykket klovn. Herved demonstrerer værket, hvordan den iscenesatte og indøvede komik hurtigt kan blive overtaget af den ufrivillige. Med værket Pink Space fremstiller Land således kunstverdenen som én stor scene, hvor den udøvende kunstner bliver gjort til en klodset og kikset performer. Han peger på kunstnerens – og kunstens – generelt ændrede funktion, der i det moderne oplevelsessamfund til tider synes at have ændret sig fra en kritisk stillingtagen til ren og skær underholdning.

ABSURDITETEN SOM GRUNDVILKÅR
Pink Space rummer imidlertid også et mere almenmenneskeligt betydningsniveau. Værket handler om det moderne menneskes eksistensvilkår, om tilværelsens grundlæggende absurditet og det daglige forsøg på at fylde tomrummet ud. På denne måde kredser værket om inkompetencen og utilstrækkeligheden som grundlæggende menneskelige erfaringsformer.

Om Peter Lands kunst generelt
Land bevæger sig frit mellem video-, foto-, performance- og installationsværker og mere traditionelle værktyper i tegning, gouache og oliemaling. Inden for de forskellige medier arbejder han med iscenesættelsen af en tragikomisk mandefigur, som er modelleret over kunstnerens egen krop eller slet og ret spilles af Peter Land. Værkerne er konsekvent udført med en tydelig reference til kunstneren selv, idet Land optræder i en række forskellige, men altid umiddelbart genkendelige, figurer i størsteparten af sine arbejder. Fælles for værkerne er desuden den skildrede mandsfigurs manglende beherskelse af situationen. Utilstrækkeligheden og det fundamentale tab af kontrol fremstår på denne måde som et gennemgående træk ved Peter Lands værker.

LATTERENS PSYKOLOGI
Lands værker trækker på slap-stick komikkens banale falden-på-halen komik. De skildrede figurer får til at begynde med publikum til at grine. Men latteren forstummer som regel, jo længere tid vi bliver stående og betragter værket. Pludselig begynder vi at føle empati for den uheldige entertainerfigur, vi bliver pinligt berørt af hans evindelige selvfornedrelser eller vi bliver grebet af en ubehagelig fornemmelse af, at den udspillede situation blot er et billede på tilværelsens grundlæggende absurditet. Denne udforskning af komikkens virkemidler gennem gentagelse og forskydning er et centralt element i flere af Lands videoer.

Lands videoer udfolder sig ikke som en fremadskridende fortælling, men baserer sig derimod på et gentagelsesprincip. Herved pålægger de beskueren et vist fortælletempo og en vis tidslig udstrækning, som tvinger os til at gennemgå forskellige følelsesmæssige reaktioner. Land arbejder bevidst på at nedbryde vores tålmodighed, at fremkalde skiftet fra den frigørende latter, som det komiske aspekt ved hans optræden appellerer til, til den mere ubehagelige følelse af at være vidne til en ubehagelig og grænseoverskridende form for selvudlevering, en påtrængende fremvisning af selvfornedrelse, kontroltab og masochistisk ekshibitionisme.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis