Om værket

SUPERFLEX

OM VÆRKET

SUPERFLEX
     Superflex Biogas i Afrika, 1997
Blandede medier
Variable mål
Superflex Biogas i Afrika er både et kunstværk og en alternativ energikilde. Installationen illustrerer Superflex' arbejde med at udvikle en bæredygtig energikilde til fattige isolerede landfamilier i 3. verdenslande.

I 1997 introducerede Superflex et biogasanlæg, der blev installeret i en landsby i Tanzania. Siden har to orange balloner omdannet biologisk affald fra mennesker og dyr til gas i landsbyen, hvor en afrikansk husholdning er blevet selvforsynende med varme og lys.

Projektet har resulteret i firmaet Supergas Ltd., hvor ingeniører, Superflex og forskellige investorer yderligere udvikler projektet i forhold til en kommerciel brug i forskellige dele af verden.

DANSK MUSEUM OG AFRIKANSK LANDSBY
Installationen Superflex Biogas i Afrika bliver på ARKEN præsenteret som en slags messestand for biogasanlægget, hvor man kan lære om tankerne bag projektet og se, hvordan anlægget fungerer med en prototype på ballonen, diagramtegninger, plakater og et bord med teksthæfter. Tre videoer dokumenterer anlæggets installering og viser, hvordan Superflex arbejdede sammen med lokalbefolkningen i Tanzania.

Den store orange ballon, der på et kunstmuseum umiddelbart bliver opfattet som et skulpturelt objekt, viser sig at være en funktionel genstand. Den orange farve fungerer som varemærke for Superflex, og de bruger den i alle deres projekter. På den måde skaber de en let genkendelig visuel profil, der har meget til fælles med mere traditionelle firmaers logoer.

GIVER OG MODTAGER
I videoen optræder Superflex iført khakifarvede shorts og grønne skjorter. De henviser hermed til den stereotypiske påklædning for en person fra den vestlige verden, der opholder sig i Afrika.

Påklædningen står i skarp kontrast til afrikanernes tøj og er dermed med til at fastholde en traditionel fordeling af rollerne, hvor ilandene optræder som de aktive givere, mens ulandene er de passive modtagere. Ironien er både vendt mod den traditionelle donorsituation i udviklingslandene og ideen om kunstens rene (hvide) og ophøjede rum.

For at undgå den sædvanlige rollefordeling samarbejder Superflex med SURUDE (Sustainable Rural Development). SURUDE er en nongovermental organization, der arbejder med uddannelse af bønder og bæredygtig udvinding af naturlige ressourcer. Samarbejdet tilskynder bønderne til selv at investere i projekterne. På sigt kan det være med til at ændre nogle af de magtstrukturer, der normalt styrer hjælpearbejdet og andre regeringsstyrede initiativer.

Om Superflex' kunst generelt
Superflex beskriver deres kunstneriske projekter som redskaber eller værktøj. Superflex Biogas i Afrika er både et seriøst forslag til en konkret forbedring af hverdagen i et u-land, og et kunstværk som giver anledning til overvejelser over forholdet mellem rige og fattige lande.

KUNST MED RESULTATER
I modsætning til traditionel samfundskritisk kunst bruger Superflex ikke kunsten til kun at pege på særlige problemstillinger. De ser kunsten som et sted, hvor det er muligt at opstille reelle, praktiske løsningsmodeller, og de griber aktivt ind i sociale og politiske strukturer.

Med udgangspunkt i diverse steder og problemstillinger skaber Superflex værker/redskaber, der bidrager til enten at løse et konkret problem for en befolkningsgruppe eller højne kommunikation og samarbejde. Superflex ønsker et tæt samarbejde med deres brugere, og det enkelte værk fungerer som fysisk og social ramme og afsæt for konkret brug.

KUNSTNERGRUPPE
Superflex udfordrer den traditionelle kunstnerrolle. I stedet for at optræde med deres borgerlige navne har de udviklet Superflex-konceptet. Ligesom avantgarde kunstnere i 1960erne, der problematiserede den dominerende kunstneropfattelse, så betoner Superflex den dynamik, der opstår ved at arbejde i en gruppe.
Superflex er ikke alene en kunstnergruppe, men også et firma, der vil arbejde på gældende markedsvilkår.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis