Om værket

TONY OURSLER

OM VÆRKET

 

  TONY OURSLER
     Spherics, 2001
Sfæriske
Sony DPL CS2 projector, DVD spiller, DVD, metal, plexiglas
Variable mål

Sferics fremstår umiddelbart som en kompliceret teknologisk størrelse med den iøjnefaldende tv-antenne lignende form og den klare orange plexiglas plade, der zigzagger hen over gitteret. Først senere opdager vi kvinden med det besynderlige ægge-ansigt, der tilsyneladende taler med sig selv eller i hvert fald med en person, vi ikke kan se.

Den hviskende kvindestemme er mumlende, og talen er usammenhængende. Enkelte ord og sætninger er forståelige, uden de dog giver egentlig mening. Det der kan høres er abrupt og løsrevet. Ord som "isoleret", "sfærisk", "skygger" og "atmosfære" antyder alene en stemning. Det er som om vi bliver vidne til en samtale, der ikke er ment for os.

Den mumlende stemme og endeløse repetition af ansigtet fanget i gitternettets fængsel giver et indtryk af ubehag og klaustrofobi, der yderligere understreges af værkets formelle modsætninger: kvindens rolige ansigt modsat den urolige og usammenhængende tale og gitter nettets statiske firkantede form sat over for kvindens organiske, levende ansigt.

EVNEN TIL AT TALE MED DE DØDE
Sferics er en del af serien Antennae Pods Transmissions. Den er blevet til på baggrund af en række interviews, hvor Oursler talte med en gruppe mennesker, der mente at kunne kommunikere med de døde gennem teknologi.

Han fik gennem sine studier kendskab til en gruppe af spiritualister i det 19. århundrede, der benyttede sig af morse kode til at banke på vægge og dermed til at tale med de døde, som de mente besvarede med en lignende morse kode.

Oursler er optaget af morse teknikkens fysiske dimension, hvor hånden overfører energi til et andet medie: væggen og dermed opstår der en tæt forbindelse mellem de to meget forskellige fysiske størrelser. Kommunikationen består i at overføre bevægelse til lyd, som dermed skaber mening for den indviede.

USYNLIGE FREKVENSER
Oursler har gennem en årrække været optaget af den kommunikation, der bliver skabt ved hjælp af det, der ikke kan ses og andre alternative frekvenser.

TV-antennen er et eksempel på en konstruktion, der skaber betydning ud fra noget vi ikke kan se. Den modtager usynlige bølger af information ude fra. I installationen bliver det usynlige synligt – ud fra uhåndgribelige frekvenser bliver der gennem fjernsynet skabt billeder, som vi alle kan forstå. I dag er antenner næsten forsvundet pga. kabel-tv og der er noget nærmest antikvarisk over den.

LEVENDEGJORT TEKNOLOGI
Oursler bruger typisk video projektionen til at levendegøre og udvide filmens traditionelle skærm afgrænsning. I dette tilfælde har han brugt en gitterkonstruktion. Kvinden synes fanget og spærret inde i bogstaveligste forstand firkantede teknologi.

Sammensætningen af menneskekrop, den mumlende kvindestemme og så den teknologiske gitterkonstruktion giver værket en markant psykologisk dimension. Ansigtet henvender sig til os, det taler til os og vi bliver på en eller anden måde en del af repetitionens trancelignende tilstande.

I sine værker forener Oursler menneske og avanceret teknologi for at påvise den store indflydelse, som teknologi i dag har på vores liv og verdensforståelse.

Om Ourslers kunst generelt
Oursler arbejder med videokunst på en utraditionel måde. I modsætning til de fleste benytter han sig ikke af skærme eller gængse projektioner på en ensartet overflade. I stedet projicerer han ansigter over på dukker, mannequiner og løsrevne hoveder, og på den måde gør han de ellers døde genstande levende.

Dukker mv. taler og udtrykker sig i en sådan grad, at de ikke alene får et levende udseende, de bliver også tildelt en personlighed, der oftest er smule irriterende eller forstyrrende. De taler ofte med sig selv og med os, og på den måde lokker de beskuerne til at engagere sig i dem.

EN PIONER
Oursler er blandt de mest centrale videokunstnere i de senere år. Han har udfordret og fornyet vores forventninger til, hvordan video ser ud. Hans videoinstallationer er ikke kun avancerede teknologiske sammensætninger.

De fremstår som en blanding af science fiction film fra fremtiden og så ældre surrealistisk inspirerede drømmelignende sekvenser. Som Oursler siger om vores forhold til fjernsyn, film og internet: "It's a way to experience things that we don't want to confront in real life."

MEDIESAMFUNDETS INDFLYDELSE
Oursler er fascineret af det enorme potentiale i nye teknologier, specielt dem, der lige som video, besidder næsten virkelige træk. For Oursler har teknologien mulighed for at imitere menneskelige spirituelle og følelsesmæssige kapaciteter, og derfor ser han dem som noget af det mest centrale i vores liv i dag.

Ved at forbinde tale, levende billeder og skulpturelle objekter skaber Oursler menneskelige skulpturer, der besidder deres egen personlighed og psykologi, og som vi derfor let bliver engageret i. Oursler levendegør på ny vis "døde" teknologier ved at påføre dem en menneskelig dimension, der lige som hos os selv udtrykker frygt, angst, glæde, vrede og nysgerrighed.

Hans videoinstallationer er påvirket af hans interesse for mediesamfundet og dets effekt på mennesker. Den usikkerhed som mange føler i forbindelse med en stadig større fragmentering af verden og fremmedgørelse i forhold til vores egen krop og samfund er et markant tema i flere af hans nyere værker.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis