Allan Otte

ALLAN OTTE

LANDBRUG I DEN HØJTEKNOLOGISKE TIDSALDER


Den danske kunstner Allan Otte skildrer livet på landet med et råt blik. Hans billeder udtrykker alt andet end bondegårdsidyl. Otte er en af de første kunstnere til at beskæftige sig med forholdene på landet siden nationalromantikken og senere socialrealismens kunstnere som H.A. Brendekilde (1857-1942) og L.A. Ring (1854-1933).
Ottes landskaber er nutidige i deres udtryk og i den teknik, han har brugt. Motivet er sat sammen af flere fotografier, som han har behandlet på computer og først herefter malet. Han sampler sine egne motiver og stemninger med et hyperrealistisk udtryk til følge.
 

Artikelfragment og gestikbobler, 2004

ALLAN OTTE Artikelfragment og gestikbobler, 2004


Beskrivelse
En landbrugsejendom ved en øde landevej henligger i en ubestemmelig gråvejrsbelysning. Bygningen og det omkringliggende landbrugsareal er mennesketomt; kun et åbent vindue på bygningens gavlside vidner om menneskelig tilstedeværelse. Den tolængede landbrugsbygning er genkendelig i kraft af de præcist optegnede detaljer, men de uskarpe og udefinerbare omgivelser virker kunstige. Landbrugsmotivet er placeret inden for et afgrænset felt i maleriets nederste billedhalvdel på en ensfarvet, hvid baggrund. Ovenover svæver seks cirkelformede ”bobler”, der er udfyldt med horisontale penselstrøg i changerende farver. 

Maleriet er skabt med en kompliceret teknik. Det blander realistiske motivgengivelser med abstrakte, spraymalede billedfelter. Farveholdningen i maleriet er domineret af kølige, grå nuancer, der brydes af den hvide baggrundsfarve og de lyserøde, lysegrønne og lyseblå pastelfarver i billedets øverste del.

Om værket
I Artikelfragment og gestikbobler har Allan Otte skabt et stemningsfyldt univers, der på en gang er velkendt og fremmedartet. Det genkendelige i maleriet modsvares af en surreel stemning, der underbygges af de syntetiske pastelfarver. Denne fornemmelse af at betragte et fiktivt univers bliver forstærket i maleriet. Dels ved at Otte benytter airbrush teknik eller påfører malingen i lodrette og vandrette bevægelser – hvilket modarbejder rumligheden i motivet og medfører en form for abstraktion. Og dels ved at han bygger billedet op af løsrevne enkeltelementer, der tilsyneladende er placeret på billedfladen uden logiske, indbyrdes forbundne relationer.
Læs mere

Om Allan Ottes kunst generelt

Ottes mennesketomme billeder fremstiller med nøgtern distance et nutidigt, mennesketomt landbrug underlagt industrialiseringens krav om effektivitet. Maleriernes motiver er virkelige og umiddelbart genkendelige. Men samtidig sniger surrealistiske elementer sig af og til ind i billederne, når bondegården pludselig svæver i en tankeboble eller forvises til en isoleret klippeø. Eller som når Otte ”fritskraber” et nutidigt landbrugsbyggeri fra omverdenen, så det ser ud til at ligge isoleret på en ø midt i maleriets grå billedfelt.
Læs mere


Allan Otte

MERE OM KUNSTNEREN

Se biografi

Allan Otte er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2001-2007) og er tilknyttet Galleri Tom Christoffersen, København.....

Dialektisk konstruktion, 2004

Allan Otte

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis