Om værket

ALLAN OTTE

OM VÆRKET


 

 ALLAN OTTE
     Artikelfragment og gestikbobler, 2004
Akryl og airbrush på vandfast træplade
122,5 x 180 cm

I Artikelfragment og gestikbobler har Allan Otte skabt et stemningsfyldt univers, der på en gang er velkendt og fremmedartet. Det genkendelige i maleriet modsvares af en surreel stemning, der underbygges af de syntetiske pastelfarver. Denne fornemmelse af at betragte et fiktivt univers bliver forstærket i maleriet. Dels ved at Otte benytter airbrush teknik eller påfører malingen i lodrette og vandrette bevægelser – hvilket modarbejder rumligheden i motivet og medfører en form for abstraktion. Og dels ved at han bygger billedet op af løsrevne enkeltelementer, der tilsyneladende er placeret på billedfladen uden logiske, indbyrdes forbundne relationer.

MELLEM DRØM OG VIRKELIGHED
I Artikelfragment og gestikbobler bevæger Allan Otte sig på grænsen mellem det realistiske og det tydeligt kunstige. Suggestive stemninger og drømmelignende visioner optræder samtidig med et konkret gårdbyggeri, der er hentet fra det danske landbrugsmiljø, som Otte foretrækker at male.

Realismen opstår i den nøjagtige malemåde og grundfarvernes lighed med et nøgternt registrerende fotografi, men de sarte pastelfarver transformerer gårdejendommen og de omkringliggende marker til en anden dimension. Pastelfarverne hører tydeligvis ikke til landbrugsmotivet, ligesom det virker sært foruroligende, at der ikke er nogen mennesker til stede.

EN SKÆV FORM FOR SAMFUNDSKRITIK
I Artikelfragment og gestikbobler tager Otte fat på et af nationalromantikkens foretrukne motiver: Livet på landet. Men som i flere af hans øvrige værker er nationalromantikkens bondeidyl her erstattet af nutidens industrielt effektiviserede landbrug. Det er ikke bindingsværksgårde med sirligt opstammede stokroser og omgivende marker med græssende køer, der udgør den primære inspiration hos Otte. Hans inspiration er snarere hentet fra den ærlige socialrealismes skildringer af det levede liv og dets omgivelser. Dog placerer Ottes billeder sig i vores tid, med en motivverden hentet fra den moderne landbrugsproduktion, et helt igennem industrialiseret og strømlinet univers bestående af betonsiloer, gylletanke, robotstyrede, klima- og dagslysregulerende dyrehaller, rækker af plastikemballerede halmballer og vindmølleparker, der fortsætter så langt øjet rækker.

I modsætning til de nationalromantiske malere fremstiller Allan Otte ikke landskabet som et rum for fordybelse og kontemplation. Værket Artikelfragment og gestikbobler rummer snarere en gennemgribende samfundskritik: Det bærer vidne om den igangværende udvikling, som har medført en stadig stigende mekanisering og affolkning af den danske landbrugskultur. Med sit på én gang smukke og uhyggelige maleri sætter Otte fokus på virkeligheden uden for de hastigt voksende storbyer. Samtidig gør det os til vidner til det værditab, som har ramt den gamle bondekultur i produktivitetens og profitmaksimeringens navn.

Generelt om Allan Ottes kunst
Ottes mennesketomme billeder fremstiller med nøgtern distance et nutidigt, mennesketomt landbrug underlagt industrialiseringens krav om effektivitet. Maleriernes motiver er virkelige og umiddelbart genkendelige. Men samtidig sniger surrealistiske elementer sig af og til ind i billederne, når bondegården pludselig svæver i en tankeboble eller forvises til en isoleret klippeø. Eller som når Otte ”fritskraber” et nutidigt landbrugsbyggeri fra omverdenen, så det ser ud til at ligge isoleret på en ø midt i maleriets grå billedfelt. 

AT KLIPPE ET MALERI
Ottes malerier er kendetegnet ved en stor teknisk kompleksitet. Arbejdsprocessen indledes med en omfattende billedresearch på computeren, i blade med ejendomssalg eller i magasiner om kvæg og landbrugsmaskiner. Herefter følger computerbearbejdningen. Billederne bliver samplet på computeren og placeret oven på hinanden i op til 40-50 lag. Derpå ’klipper’ Otte forskellige billedelementer ind, indtil han har opnået den tilstræbte komposition. Ofte inkorporerer han også sine egne fotooptagelser i de formelt gennemkomponerede billedcollager.

Efter at have sammensat en digitalt manipuleret billedcollage på skærmen, projicerer Otte den op på lærredet i stor skala ved hjælp af en overheadprojektor, hvorefter han optegner motivet med blyant. Dernæst inddeles motivet i felter med malertape. Først på dette tidspunkt kan maleprocessen begynde. Motivet males systematisk ved hjælp af enten lodrette eller vandrette penselstrøg inden for de felter, som er afgrænset med malertape. Otte bruger således digital billedbehandling, når han komponerer sine malerier, der ofte er bygget op af adskillige billedlag. Med sin særlige teknik, der kombinerer malertape og penselstrøg, opnår han en virkning, hvor motivet ser ud, som var det klippet ud af malingen.

ET OPDATERET LANDSKABSMALERI
Ottes malerier er blevet til i en moderne zapper-kultur, og deres visuelle effekter er tydeligvis inspireret af tidens teknologiske medier. I de usentimentale skildringer af nedlagte landbrug glider det realistiske og umiddelbart genkendelige motiv fx ind og ud af fokus, som om det var et fotografi. Mens andre dele af maleriet bærer aftryk af videobilledets utydelige streger. Om denne teknologisk inspirerede opdatering af landskabsmaleriet siger Otte: - Jeg synes, der er spændende muligheder i at arbejde på computeren, hvor det hele er immaterielt, og man kan bytte rundt på lag og lave forskydninger og gøre nogle ting større og andre mindre. Alt sammen noget, som er ret svært, hvis man laver en klippe-klistre collage, eller hvis man sidder og tegner. Der er et godt potentiale i senere at overføre dette til et maleri, hvor det pludselig bliver meget konkret og håndgribeligt.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis