Om værket

ANDREAS GOLDER 

Om værket ANDREAS GOLDER
     Keep your painting, have a beer, 2007
Behold dit maleri, tag en øl
Olie, akryl, lak og tusch på lærred
200 x 360 cm
Keep your painting, have a beer er et "maleri om maleri". Ved at skildre en kunstner i færd med at male peger værket selvbevidst på den kunstneriske proces og på maleriet som medie. Med en blanding af abstrakte og figurative elementer stiller maleriet os overfor en række visuelle paradokser. Kunstneren i billedet er i færd med at udføre et abstrakt maleri. Men han har ikke noget staffeli. Penselstrøgene svæver i den fri luft - eller også er han ved at færsiggøre det maleri, han selv er en del af? Og den palet, han henter sine farver fra, er både lærred, færdigt maleri og palet. Forvirret? Golder udnytter maleriets virkemidler, abstrakte og figurative, og spiller dermed på forskellige virkelighedsplaner i sit maleri. Samtidig kan værket ses som et humoristisk portræt af en kunstner, som én gang for alle er trådt ned fra sin piedestal.

MALEREN SOM ANTIHELT
Billeder af maleren i atelieret er traditionelt knyttet til romantiske forestillinger om kunstneren som et ophøjet emotionelt geni, der afsondret fra omverdenen skaber følelsesfulde og bevægende, maleriske udtryk. Det er netop denne myte, som Golders maleri på én gang spiller på og gennemhuller. For nok er maleren i billedet hensat til et mørkt og afsondret sted, hvor arbejdet udføres i stille ensomhed. Men han er langt fra en idealiseret skikkelse. Det blik, der selvbevidst stirrer ud mod betragteren, er enøjet. Hovedet er forvandlet til et kranie, og tungen hænger slaskende ud af gabet mellem usunde tænder. De abstrakte former, der flyver fra hans hektisk svungne pensel, virker barnligt ubehjælpsomme, og hans tæer er malet med lyserød neglelak.

Modsat de højtidelige myter, der traditionelt har knyttet sig til kunstneren i almindelighed og til maleren i særdeleshed, fremstiller Golder humoristisk maleren som antihelt. Denne ironiske dimension i maleriet understreges af de to små figurer, som er tegnet nederst i billedets venstre side. Den ene forestiller den tyske maler Hans Hoffman, som arbejdede med at omsætte naturens former i abstrakte og følelsesfulde malerier. I en tankeboble er skrevet et citat af Hoffmann, som beskriver, hvordan abstrakte farver og former kan vække store følelser og æstetisk velbehag hos betragteren. Vd siden af sidder en lille tyk figur og tager sig fortvivlet til hovedet. Det er så op til os som betragtere at afgøre, om vi oplever de store følelser, som citatet beskriver, i mødet med Golders maleri.

Golders værk er dog mere end blot en ironisk kommentar til maleriet og kunstnerrollen. Ved at skildre maleren som en grotesk antihelt taler værket til antihelten i os alle. Modsat de perfekte og idealiserede forbilleder, der cirkulerer i vores kultur, er det tilværelsens absurde sider, vi møder i Golders maleri.

Om Andreas Golders kunst generelt
Maleriet står helt centralt i Golders kunstneriske virke. Stilistisk spænder han vidt, fra næsten abstrakte værker til realistiske situationer, og hans værker rummer mange tekniske eksperimenter. Det fortællende element er dog gennemgående - selv helt abstrakte værker er ofte forsynet med overraskende og humoristiske titler.

I maleriet gekackt non est pictum (2006) stormer en figur frem gennem en modvind så stærk, at han går i opløsning og bliver til maling igen. Værket er et billede på tilværelsens absurditet og på menneskelig modgang. For at fortælle sin historie udnytter kunstneren humoristisk malingens tekniske egenskaber. I figurens kølvand hvirvles planter, et hus og en kronhjort op - sammen med den surrealistiske kunstner Salvador Dalís ansigt med det karakteristiske overskæg. Værkets besynderlige titel er en fordrejet udgave af det latinske ordsprog "cacatum non est pictum" - at skide er ikke at male. En påmindelse om, at tingene ikke altid er så lette, som de ser ud.

Om sine skæve og underfundige titler siger Golder selv: - Folk forærer mig titler. Jeg overhører dem i samtaler. Eller jeg stjæler dem fra andre malere og fra magasiner, fx Der Spiegel. Der var også et år, hvor en pige sendte mig titler på postkort hver dag. jeg har stadig en samling af titler, og jeg giver én til et maleri, hvis den passer til det.

MALERI I EN BILLEDKULTUR
Golders malerier er fyldt med referencer til popkultur, hverdagsliv og kunsthistoriske mesterværker. Maleriet Für Per (2007) kan fx ses som en hyldest til den danske maler Per Kirkeby. Det hvide stakit, der lægger sig fladt hen over maleriet, har Golder hentet direkte i Kirkebys malerier fra 1960erne. Men han har tilsat sine egne tegneserielignende figurer, der hopper rundt bag plankeværket.

Også malere som Francis Bacon og Philip Guston er vigtige referencer i Golders maleri. I en tid præget af 1950ernes abstrakte ekspressionisme tog disse malere udgangspunkt i menneskefiguren for at tematisere kulturelle og menneskelige tilstande.

Nutidens populærkultur er en inspirationskilde på linje med kunsthistorien - fx i maleriet Das Weg im Glück (2006), hvor en tynd, zombielignende model vandrer hen ad catwalken omgivet af skærende blitzlys. Hendes gustne ansigt lader ane, at den luksuriøse modeverden ikke just er den "vej til lykke", som titlen ironisk foreslår. Maleriets slørede kontur giver en effekt, der ligner et rystet fotografi. En påmindelse om, at Golder, som mange andre af nutiden kunstnere, forholder sig til en virkelighed, hvor en stor del af vores erfaringer kommer til os i formidlet form - gennem de billeder vi møder på TV, computer, i bøger, blade, film etc.

I Golders egen udlægning hænger de selvbiografiske situationer og kulturens mange billeder da også uløseligt sammen: - Selvfølgelig vil mine malerier altid være selvbiografiske i en vis forstand, fordi jeg producerer dem. Mine oplevelser er i dem, men det kunne ligesåvel være oplevelser, jeg har haft på et kunstmuseum. Måske ser jeg et interessant maleri og vil stjæle ideen... Kunsthistorien er en del af mit liv - så på en vis måde kan man vel godt kalde mine værker selvbiografiske. Hvert maleri er et biprodukt af mine oplevelser, hvilket selvfølgelig inkluderer mine tidligere værker. I den forstand betragter jeg mine malerier som slimede oliespor, efterladt af en snegl.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis