Om værket

CLAY KETTER

OM VÆRKET

 


 CLAY KETTER
     Narminal Feastro Wall, 2002 
Blandede materialer
190 x 278 cm
Værket med den besynderlige titel Narminal Feastro Wall minder først og fremmest om et interiør under renovering. Umiddelbart er det svært at se, om det er ved at blive bygget op, eller om det skal rives ned til fordel for et mere helstøbt udseende. Sikkert er det, at væggen befinder sig i en form for mellemtilstand, på vej fra ét mod noget andet.

Ketter er interesseret i de formelle aspekter, farver og overflader, som findes i hjemmets interiører, og som han forener med mere fortællende elementer, som døre og vinduer. Når motivet er hjemmet, kan vi ikke undgå at skabe historier omkring genstanden. Hvilket hus er der tale om og hvad er der sket?

Ud over de fortællende elementer behandler Ketter væggen som en tom skal – en formel overflade – hvor der ikke er noget bagved. Der er kun en facade, meget ulig hjemmets og husets hovedkarakteristika, der netop er kendetegnet ved det indre.

RENOVERINGSÆSTETIK
ARKENs værk indgår i Ketters serie Renovation Trace Paintings, hvor han tydeligvis tager afsæt i den æstetik, der kendetegner vægge under renovering eller kondemnering. Virkelighedens materialer bliver pga. Ketters sammensætninger af bygningsmaterialer til kunst, og opnår helt andre associationer.

Han påviser den overraskende store lighed mellem diverse interiører, husfacader og formelle abstrakte malerier, som vi kender dem fra det 20. århundredes kunsthistorie. Hverdagens konkrete oplevelser – bygningsrenovation og kondemnering – bliver i kunstsammenhængen til æstetiske abstraktioner. Det er i dette mellemrum mellem to poler, Ketters værker henter deres betydning. De er på samme tid abstrakte og figurative, fortællende og udtryksløse.

Med Narminal Feastro Wall stiller Ketter det underfundige spørgsmål om, hvad forskellen er på et vægmaleri og en malet væg?!

DEN FORTÆLLENDE VÆG
Værket er på mere symbolladet vis forbundet med hjemmet eller sporene efter det hjem, der har været. Ketter bruger betegnelsen "spor" om denne serie af værker, der hermed betoner forholdet mellem nutidens forfald og et nærvær af fortidens brug. Værket spiller med andre ord på forholdene mellem hverdagens normalitet og det urovækkende, der opstår, når det velkendte forandres og forsvinder.

Desuden bidrager værkets titel til de ekstra dimensioner, der peger ud over forholdet mellem abstraktion og konkret erfaret virkelighed. Titlen Narminal Feastro Wall giver ingen mening og forstærker dermed objektets kunststatus i forhold til det mere jordnære bygningsarbejde, som det ellers har så meget tilfælles med

Om Clay Ketters kunst generelt
Ketter bygger flade skulpturer, installationer og 3-dimensionelle malerier – eller en mellemting mellem alle tre kategorier. Han skaber markante blandinger af malerier, skulpturer og installationer, der frem for alt har indretningsarkitektur som omdrejningspunkt.

Værkerne indfanger tidspunkter i nedrivning eller opbygning, der normalt kun vil vare kort tid, men som i Ketters vægge varer for evigt. Væggene lever i et konstant mellemrum mellem nedrivningsnuet og kunstens evige liv.

IKEA SOM KUNSTNERISK BYGGEKLODS
Ketters tidligere arbejde som tømrer og bygningsarbejder bliver set som en central årsag til værkernes udseende. Væggene er fine og omhyggeligt udførte opbygninger af IKEA-lignende konstruktioner – enkelte værker indeholder faktisk IKEA-elementer.

Værkerne fremhæver kunsten som resultat af et omhyggeligt udført arbejde. Ketter har med stor humor genindført håndværket i den moderne kunst, som ellers i mange år har været kendetegnet af mere ånd end hånd. Hans materialer er persienner, maling, døre og MDF plader. Det er en blanding af præfabrikerede genstande og gør-det-selv håndværk, som mange selv har stiftet bekendtskab med – med svingende succes.

EFTER AVANTGARDEN
Ketters kunst er post-avantgarde, dvs. den forholder sig bevidst og reflekteret til den kunst, der har domineret kunsthistorien i sidste århundrede. Det er umuligt ikke at sammenholde Ketters værker med de forandringer, som den moderne kunst har gennemgået i det 20. århundrede, hvor kunsten har forholdt sig kritisk til det, der var før.

Men Ketter søger samtidig at placere sig i opposition til tanken om avantgarden. En kunst, der opfattes som en fremadskridende proces ført an af en intellektuel og æstetisk fortrop, der udfordrer de gængse bestemmelser for kunsten.

Ketter placerer sig i to dominerende retninger i det 20. århundredes kunst: Det formelle modernistiske maleri, der i et abstrakt formsprog afsøger maleriets egenart og muligheder og Marcel Duchamps ready-mades, der inddrager hverdagens genstande i kunstens verden.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis