Eske Kath

ESKE KATH

KONTROLLERET KAOS


Eske Kaths malerier skildrer den velordnede tilværelse, der pludselig omrystes af naturkatastrofen, og skismaet mellem menneskeverdenens skrøbelighed og vores fascination af katastrofens skønhed. På denne måde kredser værkerne om menneskets sårbare tilstedeværelse i en uendelig og kraftfuld natur som et eksistentielt grundvilkår.


 

  ESKE KATH
     Disintegration/Volcano, 2002-03


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse
Maleriet Disintegration/Volcano er bygget op af både figurative og abstrakte billedkomponenter. I maleriets forgrund ser vi en række stiliserede nåletræer. Bagved bevæger nogle store rektangler sig i retning af billedets baggrund. De ligner træplanker og er dels lyslilla eller hvide og transparente og dels brune med klart aftegnede årer. Rektanglerne vækker associationer til menneskeskabte byggeprojekter som fx husvægge, plankeværker og parketgulve. De svævende rektangler mødes i en spids vinkel, og giver værket en tydelig dybdevirkning.

I baggrunden ser vi en række stiliserede bjergtinder i brun, beige, grå, rød og violet. Farvemæssigt knytter bjergtinderne sig både til naturens lokalfarver og kunstige billedverdener; de er som hentet ud af et tegneseriealbum. De har samme form som nåletræerne i forgrunden. Disintegration/Volcano rummer desuden et ornamentalt mønster i form af en række organiske, dråbeformede figurer. De er påført langs billedets kant og i maleriets midte. Maleriet står på en hylde, monteret under den nederste billedkant. På hyldens venstre del er monteret en lille, cirkelformet højtaler, der indeholder noget kaffepulver. Der udgår ikke nogen lyd fra højtaleren. Lyden fremkalder derimod en rystelse, som får kaffepulveret til at hvirvle op og lægge sig igen i en kegleformet bunke

Om værket
Disintegration/Volcano
befinder sig i spændingsfeltet mellem det figurative og det abstrakte. Maleriets skildringer af naturfænomener rummer en række genkendelige elementer, som gør os i stand til at aflæse maleriets motiv. Men samtidig fremstår maleriet som en form for abstrakt flademaleri. Motivet er klart defineret og stærkt stiliseret i sit udtryk. Maleriets farverige og skarpt optegnede billedflader medvirker på denne måde til at sætte fokus på abstrakte virkemidler som form og farve.
Læs mere


Om Eske Kaths kunst generelt
Oversvømmelser, vulkaner og jordskælv; med en blanding af fascination og angst har mennesket – og kunsten – altid været draget mod netop disse fænomener: Fx i barokkens religiøse dommedagsmotiver og romantikkens behandling af den menneskelige afmagt stillet over for naturens dramatiske dimensioner og voldsomme kræfter. Eske Kaths malerier indskriver sig i denne kunsthistoriske tradition. Hans værker er en blanding af et moderne formmæssigt udtryk og en lang historisk tradition for kunstnerisk bearbejdelse af katastrofen. Kaths malerier skildrer alle naturkatastrofen som metafor for en række paradoksale og ukontrollerbare betingelser, som virker ind på vores liv. De handler om vores skrøbelighed, tab af centrum og om kontraster og paradoksale sammenhænge i vores liv og livssituation.
Læs mere

Eske kath

MERE OM KUNSTNEREN

Eske Kath portræt

Se biografi

Eske Kath arbejdede som assistent for den tyske kunstner Franz Ackermann sideløbende med sine studier ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.....

Outsight in /Paranoia 2001-02

Eske kath outside in

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis