Om værket

ESKE KATH

OM VÆRKET


 

 ESKE KATH
     Disintegration/Volcano, 2001
Opløsning/vulkan
Blandede medier
258 x 230 x 30 cm
Disintegration/Volcano befinder sig i spændingsfeltet mellem det figurative og det abstrakte. Maleriets skildringer af naturfænomener rummer en række genkendelige elementer, som gør os i stand til at aflæse maleriets motiv. Men samtidig fremstår maleriet som en form for abstrakt flademaleri. Motivet er klart defineret og stærkt stiliseret i sit udtryk. Maleriets farverige og skarpt optegnede billedflader medvirker på denne måde til at sætte fokus på abstrakte virkemidler som form og farve.

STÆRKE MODSÆTNINGSFORHOLD
I værket Disintegration/Volcano er både kultur og natur udsat for en voldsom omstyrtning. Samtidig er elementerne stiliseret i en sådan grad, at de nærmer sig det abstrakte formsprog eller et stykke grafik – fx et piktogram, som vi typisk møder på færdselsskilte med advarsler om stenskred i bjergene eller om vildtlevende dyr, som krydser vejbanen. I maleriet opstår der på denne måde en stor modsætning mellem det rolige kontrollerede billedsprog, der nærmer sig piktogrammet, og så det kaos, som skildres motivisk i form af et ildsprudlende vulkanudbrud. Om modsætningsforholdet siger Eske Kath:

- Rent billedmæssigt er jeg optaget af naturvidenskabelige bøgers skematiske fremstillinger af fx jordskorpernes bevægelser, af tabeller med forskellige søjlediagrammer eller tegneseriens fiksering af bevægelser. Desuden anvender jeg traditionelle billedkunstneriske fremstillingsteknikker som det gyldne snit m.v. for at skabe ro i billedet, selv om jeg måske skildrer en voldsom begivenhed. Dette paradoks finder jeg interessant.

STORE OG SMÅ KATASTROFER
Disintegration/Volcano handler om kaos på et mikro- og makroplan. På et overordnet niveau truer det afbildede vulkanudbrud med at opløse verden og de små, løsrevne bygningselementer, der peger på menneskets skrøbelige tilstedeværelse i naturen. Anderledes forholder det sig med kaffen i højtaleren. Kaffen refererer til et mikroniveau, til de minimale forskydninger og rystelser i livet. At kaffepulveret reagerer på rystelserne på højtalerens membran demonstrerer, at selv små forskydninger og rystelser har indflydelse på vores liv. Disintegration/Volcano etablerer på denne måde en forbindelse mellem den store og den lille katastrofe. Jordens skælv bliver en metafor for kroppens rørelser og bevægelser, og samtidig bliver naturens rystelser til et billede på menneskets følelsesmæssige op- og nedture.

Om Eske Kaths kunst generelt
Oversvømmelser, vulkaner og jordskælv; med en blanding af fascination og angst har mennesket – og kunsten – altid været draget mod netop disse fænomener: Fx i barokkens religiøse dommedagsmotiver og romantikkens behandling af den menneskelige afmagt stillet over for naturens dramatiske dimensioner og voldsomme kræfter. Eske Kaths malerier indskriver sig i denne kunsthistoriske tradition. Hans værker er en blanding af et moderne formmæssigt udtryk og en lang historisk tradition for kunstnerisk bearbejdelse af katastrofen. Kaths malerier skildrer alle naturkatastrofen som metafor for en række paradoksale og ukontrollerbare betingelser, som virker ind på vores liv. De handler om vores skrøbelighed, tab af centrum og om kontraster og paradoksale sammenhænge i vores liv og livssituation.

SKRØBELIGHEDEN SOM MENNESKELIGT GRUNDVILKÅR
Eske Kaths malerier kredser om naturkatastrofen som et grundlæggende livsvilkår. Samtidig sætter malerierne fokus på den dyrkelse af katastrofen, som præger nutidens mediebillede – både i Hollywood-film og i de globale nyhedsmedier. Herved skaber Kath malerier med stor visuel gennemslagskraft, der går i dialog med den samtid, vi lever i. Selv udlægger han sit kunstneriske projekt som en undersøgelse af menneskets grundlæggende skrøbelighed: - Jeg er på den ene side optaget af, hvordan mennesket historisk, mytologisk og i kunsten har fremstillet sin egen skrøbelighed. Men også af vor tids kølige naturvidenskabelige fremstilling og massemediernes følelsesladede og ofte usmageligt udpenslende vinkel på samme. Hvordan mennesket gennem tiden har forsøgt at fatte det ufattelige. 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis