Om værket

JEPPE HEIN

OM VÆRKET


 

 JEPPE HEIN
     Moving Neon Cube, 2004
Neonkube i bevægelse
Neonrør
67 x 185 x 185 cm
Moving Neon Cube og Fusion of Movement # 11 knytter an til minimalismens enkle formsprog. Værkerne rummer en henvisning til den amerikanske kunstner Donald Judd, som arbejder med kubens enkle, geometriske former, og som er kendt for at rense sine værker for ethvert spor af kunstnerisk forarbejdelse.

MELLEM KUNST OG VIDENSKAB
Moving Neon Cube og Fusion of Movement # 11 fremstår som en serie af identiske moduler. Skulpturerne forestiller ikke noget, de henviser ikke til en bagvedliggende mening, ligesom de heller ikke er et udtryk for kunstnerens indre følelsestilstand. I stedet skaber de betydning ved at sætte fokus på os som beskuere, deropstår via vores bevægelse i rummet. På den måde opfordrer Hein til, at vi forholder os individuelt til og analyserer værkerne med udgangspunkt i vores egne bevægelsesmønstre.

Heins skulpturer er afledt af 1960ernes og 1970ernes minimalisme, hvor kunstværket blev udforsket som igangsætter for en direkte kropslig oplevelse af kunsten og det omgivende rum. Men i modsætning til minimalismens geometriske formreduktioner er Moving Neon Cube og Fusion of Movement # 11 ikke fuldstændig renset for spor af menneskelig aktivitet. De enkelte moduler er føjet sammen til en slangeformation, der snor og bugter sig hen over udstillingsrummets rå betongulv. Hein har skabt konstruktionen i samarbejde med en ingeniør. Med sine stationære skulpturer har han udviklet en særlig gyroenergi, som for første gang nogen sinde – og imod alle specialisters erfaringer – kan få kuberne til at rotere. Ved at skabe en "umulig" rumlig og visuel sanseoplevelse af en kube, der bevæger sig dynamisk, skaber Hein en situation, hvori vi som betragtere bliver revet ud af vores passive beskuerrolle og på ny må forholde os til skulpturen og det rum, som den fungerer i. På den måde forholder skulpturerne sig frit og legende til minimalismens geometriske formreduktioner, idet de eksperimenterer med mulighederne for at lade den faste form vandre rundt i en roterende cirkelbevægelse.

Om Jeppe Heins kunst generelt
Hein sætter fokus på forholdet mellem værk og beskuer. Hans minimalistiske skulpturer reagerer ofte på beskuerens tilstedeværelse. Heins kunstneriske produktion rummer  værker, der er humoristiske i deres udtryk, og som fungerer som legende undersøgelser af vores individuelle og socialt betingede reaktionsmønstre. I flere af værkerne bliver den interaktive relation mellem værk og beskuer konkret. Installationen Bear the Consequences, som man i 2003 kunne opleve i Stockholm, spyede eksempelvis ild ud mod beskueren, mens man på Galerie Johann König i Berlin i 2002 kunne opleve værket 360 Degrees Presence, en sensorstyret metalkugle, som begyndte at trille rundt og destruere udstillingsrummet, så snart den besøgende trådte ind i lokalet.

KUNST SOM KOMMUNIKATION
Hein arbejder med subtile, højteknologiske værker, der omstøder vores forventninger til, hvad kunst er. Hans minimalistisk inspirerede værker reagerer på eller med beskueren, idet kommunikationen altid foregår i et gensidigt udvekslingsforhold. Imidlertid forekommer Heins værker ofte lettere tilgængelige end minimalismens værker, hvilket først og fremmest hænger sammen med deres humoristiske, legende og konkrete måder at skabe en dialog med beskueren på. De er ganske vist ofte produceret af de samme industrielle materialer, som minimalismen benyttede sig af, og de henviser ofte til minimalismens formelle anvendelse af geometriske strukturer og serielle gentagelser. Alligevel overskrider de minimalismens mangel på fortælling i kraft af skjulte, indbyggede teknologier, der fx reagerer på beskuerens fysiske interaktion og frembringer uventede, dynamiske virkninger i form af bevægelse, lys, ild, røg, luft eller vand.

Hein opererer i krydsfeltet mellem skulptur, installation, arkitektur og design med henblik på at skabe en række fascinerende, foranderlige og uforudsigelige oplevelsesværker. Hans værker appellerer til at blive afsøgt og afprøvet; de fungerer som platforme for social interaktion og observation, idet vi bliver opfordret til at bevæge os rundt i rummet, iagttage værket fra forskellige vinkler, betragte vores egne og de andre besøgendes rektionsmønstre og dermed også – i sidste instans – til at indgå i en form for socialt udvekslings- og kommunikationsfelt.    

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis