Om værket

KATHRINE ÆRTEBJERG

OM VÆRKET


 KATHRINE ÆRTEBJERG
     Koncentration/distraktion, 2003
Olie på lærred
200 x 200 cm
Kathrine Ærtebjergs billeder er som eventyrlige historier, hvor alt kan ske. Der er noget sødt, barnligt og drømmelignende over de universer, som hun maler frem, men samtidig er der også voksne og alvorlige tanker. Tvetydigheden er et centralt element i hendes billeder – præcis som det er det i ARKENs maleri Koncentration/Distraktion. Det kønne væsen, som på en gang er menneske og dyr, hviler sig i harmoni med det besynderlige landskab tilsyneladende uden at ænse den grønne drabsmand. Det brune væsen er feminint, som så mange af figurerne er det i Ærtebjergs billeder. De er unge og uskyldige, men står ofte på tærsklen til noget farligt, der kun antydes, og som sker mens de er drømmende og indadvendte.

USPOLEREDE DRØMME OG ALVORLIGE TANKER
Det brune, feminine væsen er centrum for fortællingen i Koncentration/Distraktion. Lige nu befinder hun sig i et uskyldigt, drømmende univers uden viden om den fare, der lurer lige bag hende. Sådan er det i flere af Ærtebjergs malerier. De centrale figurer har fine, feminine træk – de er kvindelige eller pigede og står ofte i en form for overgang fra ét stadie til et andet. Billedet indfanger situationen lige mellem ro og uro, tryghed og fare. Andre gange står de foran et gryende voksenliv med afsøgning af seksualitet og identitet, der kendetegner denne del af livet.

Kathrine Ærtebjergs utopiske landskaber ligger uden for den konkrete verden og befolkes af dyr og sære vækster. Hendes historier ser tilsyneladende lykkelige og næsten naive ud. Overgangen mellem barn/voksen og dyr/menneske og dynamikken mellem de to giver malerierne en særlig tvetydighed, der fortæller den centrale historie om, at ikke alt er, som det umiddelbart ser ud. Billederne er ofte på én gang sødladne, humoristiske og truende i deres fortolkning af almene eksistentielle problemstillinger.

FORTÆLLENDE TITLER
Ærtebjergs malerier er skabt som fortællinger, hvor der i en scene antydes en handling eller et forløb. Fortællingen eller historien forstærkes ofte gennem billedets titel, der er som en tanke eller en overvejelse fra hovedfiguren – eller hovedpersonen. På den måde fungerer maleriet som en form for tegneserie. I Koncentration/Distraktion er titlen forklarende og den synes at henvise til henholdsvis den drømmelignende tilstand, som det lille brune væsen er i og den grønne figurs anderledes koncentrerede sindstilstand.

Titlerne er på den måde et vigtigt element i Ærtebjergs værker og ofte maler hun dem direkte på væggen ved siden af værkerne. Her bidrager de som yderligere fortællinger eller kommentarer til at indfange maleriets stemning eller historie. Titlerne kan være lange og fabulerende – næsten som små digte, der udforsker grænserne og forholdet mellem ord og billede. Selv siger Ærtebjerg: "Jeg ønsker at fortælle en historie, og gennem brug af både sprog og billede kan udtrykket være enkelt og komplekst på samme tid."

Billedernes stil og det enkle forhold mellem ord og billeder giver et indtryk af umiddelbarhed. Kathrine Ærtebjerg pointerer i interviews, at hun selv er en dagdrømmer, der holder meget af den virkelighedsflugt, som drømmene udgør. Og hendes billeder befinder sig typisk i grænselandet mellem drøm og virkelighed. De hylder fantasien med inspiration fra eventyr og tegneserier. I hendes malerier kan alting ske.

Om Kathrine Ærtebjergs kunst generelt
Ærtebjerg arbejder i lighed med andre unge danske og internationale kunstnere med det figurative maleris muligheder for at fortælle historier. Der er i dag så stort et antal unge figurative malere, at det flere steder betegnes som en markant tendens i samtidskunsten. Det er svært at finde en række slægtskaber disse kunstnere imellem, men de har i hvert fald en markant interesse for historien, mere eller mindre tydelige fortællinger og figurationer i forskellige udformninger til fælles.

DET FIGURATIVE MALERI
Udtryk, stil og motiver er meget forskelligartede i det nutidige figurative maleri, men fortællingen er gennemgående. Referencerne er alt fra kendte kunsthistoriske motiver, tegneserier, popkulturelle ikoner til personlige fortællinger. I ARKENs samling findes flere kunstnere, der arbejder med det figurative maleri, herunder kunstnere fra Kunstakademiet i Leipzig (Tilo Baumgärtel, Tim Eitel og Matthias Weischer), men også de danske kunstnere Eske Kath og Julie Nord.

De har alle udgangspunkt i det figurative maleri eller tegning, som de med stor teknisk dygtighed tilfører nye elementer og inspirationer. Deres malerier viser en stadig udvikling af det klassiske medie og indeholder en markant viden om andre billedmedier, som computergrafik, tegneserier, fotografi og film.

TEGNESERIE OG SURREALISME
På samme måde arbejder flere kunstnere i Ærtebjergs generation med kunsthistoriske referencer. Tegneserier og eventyr er heller ikke de eneste inspirationer for Ærtebjerg. Hendes væsener, der personificerer flydende og ustabile overgange mellem dyr/menneske og barn/voksen, har flere ligheder med surrealismens foretrukne motiver i starten og midten af 1900tallet. Og på samme måde som det var tilfældet for surrealisterne dengang, er grænserne mellem drøm, fantasi og virkelighed ikke faste i Ærtebjergs malerier.

Tegneserien udgør et iøjnefaldende afsæt for Kathrine Ærtebjerg med enkle og markante streger og klare farver. Til gengæld er det typisk ekspressive maleriske penselstrøg nedtonet, eller også optræder det med humor og eftertænksom tanke på tidligere tiders heftige ekspressionistiske malerkunst.

Malerier og tegninger er alle omhyggeligt udførte. De vidner om den ofte meget lange tilblivelsestid og de er fulde af detaljer og små historier, der åbenbarer sig ved nærmere studier. Det genkendelige, tilsyneladende bekendte univers er et vigtigt element i billederne. Hendes billeder er på en gang direkte tilgængelige med deres lette og tilsyneladende uhøjtidelige stil, men referencerne er mange og komplicerede, ligesom billedernes stil og motiver også ved første øjekast synes ligetil, men er langt mere tvetydige og komplekse.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis