Om værket

MICHAEL ELMGREEN & INGAR DRAGSET

OM VÆRKETSkulpturen består tilsyneladende af to helt almindelige arbejdsredskaber. Men ved nærmere eftersyn afslører

 MICHAEL ELMGREEN & INGAR DRAGSET
     Coupled, Fig. 2, (Front to Front), 2001
Sammensat, Fig.2, (Front mod front)
Metal og gummi
116 x 155 x 47 cm
sækkevognene deres paradoksale tilstand: de er ubrugelige, fordi de er sat sammen til én.

NÅR VÆRKTØJ BLIVER KUNST
Sækkevogne forbindes traditionelt med hårdt, fysisk mandligt arbejde. På et kunstmuseum bruger håndværkere dem i arbejdet med at bygge udstillinger op. Men her forandrer Elmgreen & Dragset sækkevognenes "identitet" gennem et enkelt greb. Sækkevognene er ikke længere kendetegnet af deres funktionsdygtighed, men det modsatte: en kunstnerisk nyttesløshed.

Forandringerne resulterer i en absurd, men også humoristisk skulptur, der fungerer som skulptur, fordi den ikke længere er en sækkevogn.

Coupled, Fig. 2 (Front to Front) er en kommentar til diskussionen om kunst vs. ikke kunst og til Elmgreen og Dragsets personlige liv. De danner par kunstnerisk og har tidligere også været par privat. Værkets titel kan opfattes som en henvisning til den følelsesmæssige og kropslige sammenhørighed eller sammenkobling, som elskende oplever.

ER HVIDT NEUTRALT?
Coupled, Fig. 2 (Front to Front) er skabt til serien Powerless Structures, hvor duoen har udformet en række "afmægtige" eller "magtesløse" strukturer. De er paradoksale, men også humoristiske, fordi de ikke fungerer som de burde. Strukturerne er kendetegnet ved at være heterogene: De er ikke tilknyttet én funktion, men vi kan forstå dem på flere måder. Deres betydning kan diskuteres og forandres og en ny kan opstå.

Motivet er i flere værker det moderne hvide udstillingsrum, den såkaldte white cube – eller som i Coupled, Fig. 2 (Front to Front) de genstande – der bruges i udstillingsøjemed. Elmgreen & Dragset opfatter udstillingsrummet i museer og gallerier som en ideologisk konstruktion, der er formet af så forskellige forhold som sociologi, kunsthistorie og vestlig kultur.

Den hvide kube var tænkt som det ultimative udstillingsrum: neutralt, renset og fri for det omgivende samfunds kaos og uro. Den opfattelse er siden blevet stærkt omdiskuteret, fx er udstillingsrummet blevet kritiseret for at være tæt forbundet med et bestemt kunstsyn, en bestemt æstetik og kapitalistisk spekulation i et kommercielt kunstmarked. Der er en række regler, uskrevne som nedskrevne, der dikterer vores opførsel i og brug af et sådan rum.

Elmgreen & Dragset har flere gange brugt den hvide farve, fordi den bliver opfattet som neutral og objektiv. Elmgreen & Dragset sætter sådanne opfattelser i scene ved bogstaveligt talt at vende op og ned på det sædvanlige udstillingsrum og de genstande, som museumsansatte benytter i forbindelse med udstillingsopsætning.

Om Elmgreen & Dragsets kunst generelt
Elmgreen & Dragset er interesseret i de forhold og handlemåder, der fortæller om kulturelle, sociale, politiske og historiske sammensætninger i kunstverdenen og samfundet mere overordnet. Ved at blande kunst, arkitektur og design vender de op og ned på det normale og det der forventes.

DET NORMALE
Deres værker tager udgangspunkt i noget genkendeligt, som vi har en række forestillinger om, hvordan skal se ud og fungere. Duoen foretager herefter ændringer, der får os til at tænke over, hvorfor vi har disse forventninger, og hvor de kommer fra. Elmgreen & Dragset udfordrer især vores forestillinger om "det normale".

De har bestræbt sig på at vise, hvordan fastlagte normer og begreber er styrende for vores opfattelse af virkeligheden. Som kunstnere og homoseksuelle slår de ned på de ubevidste forestillinger, der bestemmer hvorfor, hvornår og hvordan en person eller genstand falder uden for vores normalitetsbegreb.

I lighed med andre kunstnere i deres generation arbejder Elmgreen & Dragset med kunsten som en uadskillelig del af den sociale verden. De er engageret i sociale og politiske såvel som æstetiske spørgsmål. Og deres kunst forener tydeligt alle interesser.

HOMOSEKSUELT UDGANGSPUNKT
En række af Elmgreen & Dragsets værker tager mere direkte afsæt i deres egen homoseksualitet. De bruger homoseksualitet som en væsentlig indgang til at forstå deres værker og hvorfor de er optaget af de emner, som de udforsker i deres kunst.

Det homoseksuelle afsæt introducerer i flere værker et fysisk element som modsætning til det hvide rum, som vi normalt associerer med tankevirksomhed mere end med kropslig udfoldelse af forskellig art. I Cruising Pavilion / Powerless Structure, Fig. 55 har Elmgreen & Dragset forenet udstillingsrummet og et såkaldt back-room, som findes på bøssebarer, hvor mænd kan iagttage andre mænd have sex. Installationen skaber en paradoksal forandring for begge grupper af brugere, der får rykket ved deres vante forventninger til det rum, som de ellers kender så godt. 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis