Om værket

PER KIRKEBY

OM VÆRKET

 

 

 PER KIRKEBY
     Das Urteil des Paris, 1966
Paris' Dom
Blandteknik på masonit
366 x 366 cm
Den hvide struktur dominerer maleriet. Den ligner en klassisk græsk tempelgavl med den traditionelle søjlekolonnade. Maleriet viser Kirkebys interesse for arkitektoniske former, frem for alt tempelgavle og stakitter, som han lader ind- og afgrænse naturlandskaber ofte afbildet som vildtvoksende og stærkt farverige.

På den måde opstår en tydelig modsætning i maleriet mellem den formelle, skematiske enkelhed i arkitekturformen og det romantiske og ekspressive landskab. Den hvide struktur er imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende med et stykke arkitektur, der kan også være tale om formel serialitet uden decideret motiv.

Maleriet forener det abstrakte og det figurative: to stærke og fortsat modsatrettede retninger i det moderne maleri.

DET RENE OG DET URENE
Das Urteil des Paris er et eksempel på Kirkebys sammensætning af, hvad han kalder rent og urent maleri. Det rene maleri har udelukkende sig selv og sit eget medie som motiv, dvs. det undersøger spørgsmål, der knytter sig maleriet. Modsat indeholder det urene maleri henvisninger til fx litteratur og filosofi.

Titlen Das Urteil des Paris er et klassisk kunsthistorisk motiv over den græske myte, hvor Paris skal afgøre, hvem der er den smukkeste blandt Venus, Juno og Minerva. Sammensætning af tilsyneladende modstridende poler og kunstopfattelser er konstant i Kirkebys kunst.

DANSK OG NORDISK TRADITION
Kunsthistorisk forener Kirkeby i Das Urteil des Paris en række markante ismer i den vestlige kunsthistorie. Maleriet er eksempel på en pastiche inspireret af udtryk og muligheder i forskellige perioders kunst.

Kirkebys værker fra midten af 1960erne er kendetegnet ved gentagelse, forenkling og abstraktion. Her arbejder han med arkitekturlignende former, der sætter grænser for den ekspressive, lyriske natur.

Gennem de klassiske modsætninger inde vs. ude og natur vs. kultur, skaber Kirkeby en parallel til guldalderens malerier fra København og Italien, hvor den klassiske arkitektur forenes med landskaber. Kirkebys brug af den klassicistiske arkitektur placerer ham i en vigtig tradition i den danske kunsthistorie, bl.a. personificeret ved Thorvaldsen og C.F. Hansen.

Das Urteil des Paris er del af den række af malerier, som Kirkeby i 1960erne udførte på masonitplader i målene 122 x 122 cm med lakfarve. Ved at udfolde sig inden for på forhånd fastlagte rammer og med billige materialer forsøgte Kirkeby i en ånd typisk for 1960erne at distancere sig fra det hidtidige maleri og dets fetichkarakter.

Om Per Kirkebys kunst generelt
I 1960erne er Kirkebys maleri også påvirket af den amerikanske popkunst. Han inddrager visuelle citater, skabeloner, tegneserier etc. fra den moderne medieverden. Malerierne er kendetegnet ved collageteknik og skinnende iøjefaldende maling og farver. Sideløbende eksperimenterer Kirkeby med malerier af serielle forløb, som fx Das Urteil des Paris.

NATUREN SOM MOTIV
ARKEN har tre værker af Per Kirkeby i sin samling. Både udtryksmæssigt og i tid ligger billederne langt fra hinanden. De illustrerer Kirkebys store udvikling fra hans start i 1960erne frem til i dag, hvor han har placeret sig som Danmarks mest berømte nulevende maler.

Naturen i forskellige former er Kirkebys gennemgående motiv. I visse af hans malerier, som fx Das Urteil des Paris er der en vis genkendelighed, i andre og senere malerier, som det kan ses i Om vi så var fugle, kunne vi ikke håbe at undslippe (ARKENs Samling), er fortolkningen langt mere abstrakt. Her optræder landskabet som en stemning og som et væld af forskellige farveflader, der overlejrer hinanden, og som derfor skiftevis afslører og skjuler hinanden.

De mange lag af maling på lærredet giver Kirkebys malerier deres helt egen historie. Kirkeby kalder denne proces for aflejring – et fagudtryk, han har hentet fra geologien. Det færdige billede gemmer på flere - overmalede - billeder.

FRA POP TIL ABSTRAKTION
Per Kirkeby har med sine malerier og skulpturer berørt væsentlige strømninger i den moderne vestlige kunst. I 1960erne var han under stærk indflydelse af den amerikanske popkunst og minimalisme, mens hans malerier i årene efter er blevet betydeligt mere abstrakte. Samtidig er et helt andet kunstsyn også til stede i hans værker: traditionen fra den nordiske romantik.

Ved at blande den romantiske kunst og den teoretiske minimalisme forener Kirkebys kunst to til tider modsatrettede positioner i moderne kunst: På den ene side den amerikanske kunst i 1960erne, der intellektuelt udfordrede det eksisterende kunstbegreb, og modsat den romantiske tradition, hvor kunsten er mytisk og har muligheder for at udtrykke noget metafysisk.

Romantikkens stræben efter den store kunst, der fortæller om denne verden såvel som det overjordiske, fortolker Kirkeby i et moderne, stadigt mere abstrakt formsprog. Malerierne har siden slutningen af 1970erne fået en mere stoflig og fysisk karakter. De er blevet meget maleriske gennem Kirkebys brug af en mere spontan og fri penselføring.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis