Om værket

PETER BONDE

OM VÆRKET

  PETER BONDE
     Born again Painter, 2001
Genfødt maler
Olie og print på lærred
300 x 400 cm cm
Born again Painter er fremstillet med computer og pensel i en flertrins arbejdsproces. Værket er bygget op af mange lag og udtryksformer, der både stammer fra privatsfæren, fra subkulturelle fænomener som graffiti og sampling og fra kunstens verden.

Selve malearbejdet begynder først et godt stykke inde i tilblivelsesprocessen. Frem for at starte med at sætte det første penselstrøg på et jomfrueligt, hvidt lærred, har Bonde skabt et fotografisk underlag for de malede, abstrakte farveflader på computeren. De vilde, spontane, penselstrøg og linjeforløb, der ligger hen over lærredets fotografiske underlag af billeder, er en blanding af manuelt og digitalt påførte farver. Dermed nedbryder Bonde grænserne mellem det unikke og det reproducerbare. Han skaber en sammensmeltning af det subjektive og det objektive udtryk i maleriet.

SNAPSHOTS AF VENNERNE
Bonde tager udgangspunkt i snapshots af sig selv og sine kunstnervenner. Et fotografi viser en laptop, der står på kunstneren Jason Rhoades skrivebord. Til venstre ser man kunstneren Paul McCarthy på et fotografi, der er taget i forbindelse med Bonde og Rhoades fælles kunstprojekt Snowball i Los Angeles. En tredje kunster og ven af Bonde ses nedenunder i solbriller og kasket. Bonde involverer på den måde sit eget sociale og kunstneriske netværk inden for samtidskunsten i sit maleri. Vel at mærke uden at bekymre sig om, hvorvidt publikum er i stand til at aflæse dette netværk. Fotografierne er nemlig delvist dækkede af de øverste, maleriske farvelag, der er påført med store, ekspressive penselstrøg. De føjer sanselighed og skønhed til de rå, hverdagsagtige fotografier.

Værket udfordrer den traditionelle, romantiske forestilling om maleriet som et medium, hvor man føler kunstnerens nærvær i skabelsesprocessen og hans personlige (sjæle)liv som udgangspunkt for kreativiteten. Udfordringen understreges af værkets titel, Born again Painter, der står skrevet i værket selv. Det refererer ironisk til begrebet "Born again Christian", der i mange grene af kristendommen handler om frelse, omvendelse og åndelig genfødsel.

Bonde bruger fotografier af sig selv i færd med at male og af sin kunstneriske vennekreds. Dermed fremstiller han med stor ironi sig selv som en kunstner, der har gennemgået en personlig, åndelig fornyelse. Han er blevet "genfødt maler". Samtidig indskriver han sit maleri i den del af samtidskunsten, der har udviklet og fornyet maleriet gennem de sidste 25 år.

Om Peter Bondes kunst generelt
I Bondes kunst udspiller der sig en dialog mellem det spontane og det bevidste, mellem følelser og intellekt. Siden 1982, hvor han fik sit gennembrud som en af De Unge Vilde, har han udviklet et maleri, der på én gang kan opleves som ekspressivt og konceptuelt. Hans maleri har ofte monumental størrelse og er malet med store, farvestærke penselstrøg oven på prints af private fotografier. Værkerne udtrykker imidlertid ikke kunstnerens dybe følelser i tråd med ekspressionismens tradition. De simulerer snarere ideen om, at et maleri kan udtrykke og fortælle noget. Der er på én gang et følelsesladet nærvær og en strategisk distance til stede i hans kunst.

Bonde henter inspiration i og uden for billedkunstens univers. Musik, surfkultur, sampling og graffiti dukker op i hans værker, både i motiver og teknikker. Desuden vælger han frit mellem kunstens stilarter, motivkredse og teknikker, som han genbruger og citerer i sine værker. Det gælder ikke mindst hans tidlige værker, der var en del af 1980ernes postmodernisme. En bølge af nyt figurativt maleri, der efterlignede det ekspressive maleri med ironi og respektløshed, rullede ind over samtidskunsten. Sammen med kunstnere som Claus Carstensen og Berit Jensen bragte han maleriet tilbage på den danske kunstscene, efter at det i et par årtier havde været bandlyst af bl.a konceptkunsten, der opfattede maleriet som en konservativ og konventionel kunstform.

OVERSKRIDELSESÆSTETIK
I Bondes malerier og skulpturer finder man både materialer, der signalerer det værdiløse, billige og eksperimenterende, og traditionelle materialer som oliemaling og lærred. Hans værker fra 1980erne består af fx dørmåtter, rockwool, skum, halm, ståltråd, guldspray, glasfiber og neonrør og nedbrydelige materialer som æg, fedt og kaffe. Materialerne hober sig op oven i hinanden, og der kan være monteret fx fotografier eller tegninger på værkerne eller skrevet udfordrende og obskøne ord på dem. De er hurtigt og tilsyneladende "sjusket" udført. Værkernes aggressive og spektakulære udtryk er imidlertid tvetydigt og ironisk: Det er kun på overfladen, at deres potente energiudladninger kan kobles til kunstnerens personlighed og følelsesliv. De opfylder ikke umiddelbart publikums forventninger om en sjælelig og subjektiv kunstoplevelse. Derimod er de en leg med maleriets mange muligheder for udtryk og referencer.

I løbet af 1990erne og frem til i dag har Bonde raffineret denne overskridelsesæstetik til malerier, der balancerer mellem skønheden og det udfordrende. Bonde henter stof til sine værker fra massekulturen og subkulturen.  Han er interesseret i, hvordan det sociale rum og samfundets billedstrøm påvirker det enkelte menneske. Ofte laver han monokrome billeder i stærke farver og skriver ord som "shit", "wet pants contest" eller "piss" i den våde maling. Andre gange maler han abstrakte farveflader oven på digitale prints af fotografiske billedcollager med et mere eller mindre selvbiografisk indhold. Han kombinerer sine billeder med video og skulptur, og han organiserer dem som åbne, rumlige installationer for at udvide maleriets traditionelle felt og komme publikum direkte i møde. Derfor har flere af hans værker en flygtig og begivenhedsorienteret karakter.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis