Om værket

STELLA HAMBERG

OM VÆRKET

 

 STELLA HAMBERG
     Tatù - for no reason, 2004
Tatù - uden grund
Polyurethan og kunstmarmor
173 x 43 x 29 cm

Stella Hambergs skulptur balancerer på grænsen mellem virkelighed og fiktion. Figuren er realistisk i både størrelse og personskildring, men alligevel indeholder den tydelige fiktive elementer. Den taler direkte til betragterens indlevelse og sanselige nærvær, men samtidig er man aldrig i tvivl om, at man står over for en skulptur.

VÆRKET SER PÅ DIG
Med sit faste blik og sin stolte afventende mine har Tatù – for no reason en stærk udstråling. Figurens proportioner er let forskudt. Kroppen er en smule formindsket, hvorimod ansigtstræk og øjne er forstørret. Dette øger blot figurens udtryksmæssige effekt og stærke sanselige virkning.

Den eksotisk udseende personage er overraskende livagtig – men samtidig er den tydeligvis et billede. Ansigtets kraftige bemaling og kroppens grove forarbejdning fremhæver skulpturens fiktive karakter, som var den netop trådt ud af en fortælling. Skulpturen skaber et paradoksalt og sanseligt nærvær i rummet, men den efterstræber ikke synsbedragets virkelighedstro illusion eller "trompe l'oeil" effekt.

Hamberg siger om sine skulpturers tvetydige svingning mellem realisme og fiktion: "Jeg ønsker, at folk oplever mine skulpturer som billeder og ikke som realistiske gengivelser. Mine skulpturer er forestillinger om virkelige personer."

Alligevel står Tatù – for no reason over for os i rummet næsten som en fysisk tilstedeværende person. Skulpturen gengælder vores blik, den ser tilbage på os, og dermed frarøver den os den uforstyrrede tilskuer- eller voyeurrolle, vi normalt indtager i mødet med kunstværkets livløse objekt.

Over for Tatù – for no reason er man som betragter på én gang den der ser, og den der bliver set på. Dermed mimer værket den grundlæggende menneskelige erfaring af at stå overfor et andet menneske. I mødet med Tatù bliver betragteren også gjort opmærksom på sin nærmest instinktive trang til at afkode denne anden og fastlægge, hvad det er for en person.

SAMMENSAT IDENTITET
Tatù – for no reason er en sammensat person, der ikke lader sig bestemme entydigt. Forestiller skulpturen en kvinde eller en mand? Er vedkommende af asiatisk eller europæisk afstamning? En nutidig eller en historisk person? Figurens identitet forbliver ubestemmelig. Med den hybride og flertydige person peger Stella Hamberg på den kulturbestemte trang til at definere mennesker inden for faste kategorier som køn og race – og på hvor lidt disse kategorier i mange tilfælde kan fortælle os.

Tatù – for no reason kan ses som billede på en sammensat menneskelig identitet, der bliver stadigt mere påtrængende i nutidens globaliserede samfund. Skulpturen er fyldt med historiske og geografiske referencer, der ikke samler sig i én fast betydning: Figuren er inspireret af en kinesisk skuespiller med traditionel makeup fra en filmplakat. Navnet Tatù er imidlertid mexicansk og betyder "bæltedyr". Men Hamberg valgte navnet, fordi det lyder som det engelske ord "tattoo" – ligesom figurens sminke ligner en form for tatovering. Hvorfor alle disse referencer? Måske, som det hedder i titlen, "for no reason" – uden grund. Det er i sidste ende op til betragteren at samle sit eget billede af skulpturens mangetydige personage.

PÅ FORNAVN MED SKULPTUREN
Tatù – for no reason er typisk for Hambergs nærværende og livagtige personskildringer. Hun ønsker at gøre sine skulpturer direkte tilgængelige for betragteren, og meget kendetegnende udstyrer hun dem ikke med lange forklarende titler, men derimod med navne som "Tatù", "Abel", "Helen", "Maria" eller "Birger".

Hamberg tilstræber en umiddelbar og ukompliceret kunst, som betragteren kan være "på fornavn" med. Selv siger hun: "I min kunst leder jeg efter nye måder at forstå verden på. Mange mennesker er usikre over for kunsten, fordi der tales så teoretisk om den. Mine skulpturer er en form for statement, som skal bryde murene ned, så vi igen kan blive fortrolige og intime med kunsten."

Om Stella Hambergs kunst generelt
Hambergs skulpturer skildrer ofte sammensatte figurer, der befinder sig i overgangsfaser: mellem fortid og nutid, mellem mand og kvinde, mellem barn og voksen eller mellem forskellige kulturer.

Figurerne henvender sig meget direkte til betragterens fantasi og indlevelsesevne, frem for at symbolisere en kompliceret teoretisk idé. Modsat konceptkunsten søger Hamberg en umiddelbar og sanselig virkning i sine skulpturer: "Kunst skal ikke være informativ – den er ikke tale eller sprog. Kunst er derimod en atmosfære, en duft, stemning eller temperatur, som kan tale til dig på en anden måde."

DEN FIGURATIVE SKULPTUR
Modsat den abstrakte skulptur, som har været dominerende i det 20. århundredes modernistiske kunst, anvender Hamberg et let aflæseligt, realistisk og fortællende formsprog. Hendes skulpturer lægger sig dermed i forlængelse af 1960ernes popkunst, som hentede inspiration i de genkendelige populærkulturelle billeder, der omgiver os til daglig.

Hvor popkunsten fokuserede på kulturelle stereotyper som filmstjerner, husmødre og cowboys, er Hambergs figurer mere tvetydige. Figurerne er sammensatte og befinder sig ofte i grænselandet mellem forskellige kulturer og mellem fortid og nutid. Med disse flertydige figurer skildrer Hamberg en menneskelig identitet, som er fanget mellem tradition og modernitet – mellem et basalt almenmenneskeligt fundament og samtidens komplekse globaliserede virkelighed.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis