Troels Wörsel

TROELS WÖRSEL

BAGSIDEN AF MALERIETTroels Wörsel opfatter malerier som billeder og ikke som vinduer mod verden. Hans billeder er kunstige og fyldt med komplicerede tegn, henvisninger og historier.

Uden titel (Trondheim), 1994

 

  TROELS WÖRSEL
     Uden titel (Trondheim), 1994
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse
Uden titel (Trondheim)
består af to lige store partier, som sidder opad hinanden. Maleriet viser et rodet garagelignende rum malet i grå, hvide og sorte nuancer i et væld af forskellige maleteknikker. Brædder, koste og trappestiger dominerer rummets bagerste del, mens forgrunden er tom og derfor mere abstrakt. Gennembrudte vægge står som tomme rammer tilbage.

Om værket
Maleriet gengiver tilsyneladende et arbejdsrum eller måske et atelier. Det vi først ser, er de let genkendelige arbejdsredskaber. Først senere bliver billedets mere komplekse og modsætningsfyldte elementer tydelige. Billedet gengiver ikke kun et konkret rum, det viser også abstrakte, formelle linier og farveflader.
Læs mere

Om Troels Wörsels kunst generelt
Wörsel er interesseret i maleriet, dets historie og hvad det kan og ikke kan. Hans værker udspringer ofte af filosofisk inspirerede spørgsmål om forholdet mellem illusion og abstraktion – det at maleriet ofte gengiver noget, men samtidig er en genstand i sig selv. Hvornår forestiller et billede noget, og hvornår forestiller det sig selv?
Læs mere

 

Troels Wörsel

MERE OM KUNSTNEREN

wörsel portræt teaser

Se biografi

Troels Wörsel er autodidakt og har siden 1970erne udstillet i både Danmark og udlandet. I 1970erne flyttede han til München og siden til Köln.....

u.t. ("illare idea"), 2003

wörsel teaser

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis