Tidligere udstillinger

2010  

    
  
  
18. september 2010 - 25. april 2011
HANS SCHERFIG - Velkommen i junglen


ARKEN viste en stor udstilling med den berømte danske forfatter og maler HANS SCHERFIG (1905-1979). Som forfatter kritiserede Scherfig sin tids skolesystem, det borgerlige samfund, nazismen og kapitalismen. Som autodidakt maler skildrede han junglen i mere end én forstand.

Udstillingen viste både Scherfigs populære skildringer af den tropiske jungle, hvor vilddyrene lever fredeligt side om side, og hans mindre kendte kritiske billeder af kapitalismens storbysamfund, hvor jungleloven hersker.

Scherfigs urskovsmalerier med elefanter, tapirer, okapier og aber er en del af vores fælles visuelle kulturarv. Scherfig var kommunist og barn af sin tid. Junglebillederne fremviser utopiske idealsamfund, hvor der er plads til alle. De udtrykker kunstnerens længsel efter en bedre verden.
4. september 2010 - 12. januar 2011
DE VILDE 80'ERE


I starten af 1980erne brød en hel generation af kunstnere igennem på den danske kunstscene ganske enkelt ved at male malerier. Med dem blev maleriet igen "hot". ARKENs udstilling DE VILDE 80'ERE sammenstillede de bedste af kunstnernes værker fra den vilde periode i 1980erne. Samtidig tegnede udstillingen et portræt af kunstnerne og af miljøet omkring dem.

 

Kunstnerne var med deres anti-autoritære og fandenivoldske optræden med til at tegne tidsånden i 1980erne, hvor punk-bevægelsen satte sit præg. Kunstnerisk set var perioden præget af udveksling mellem de forskellige kunstarter – musik, digtoplæsning og performance var fx ved flere lejligheder ingredienser ved udstillingsåbninger. Udstillingen DE VILDE 80'ERE inddrog arkivmateriale fra tiden – fotografier, film og lyd dannede klangbund for kunstnernes malerier og medvirkede til at genskabe 1980erne som historisk moment.
12. december 2009 – 7. november 2010
UTOPIA - KATHARINA GROSSE
Hello Little Butterfly I Love You What’s Your Name
  

Katharina Grosse (f. 1961) arbejder med farvestærke malerier i stor skala, som hun udfører direkte på arkitektoniske overflader. Til ARKENs UTOPIA-projekt udviklede Grosse en ny type installation, som transformerede oplevelsen af museets karakteristiske arkitektur.

Grosses installationer trækker på en række referencer: renæssance-freskoer og vægmaleri, abstrakt maleri, psykedelisk kunst og graffiti. Ved at gribe forandrende ind i rummet opløser installationerne de æstetiske grænser mellem arkitektur og billede, maleriet og dets omgivelser, det materielle og det imaginære, facts og fantasi. Grosses værker sigter mod at åbne for nye forestillinger og tankemåder.

 19. juni - 22. august 2010
DIREKTØRENS VALG
  

ARKEN er som ét af 10 internationale kunstmuseer blevet inviteret til at deltage i et nytænkende udstillingsprojekt. Projektet sætter fokus på samtidskunst og på museernes indsamlingspolitik. 


Essl Museum i Wien har i anledning af dets 10 års jubilæum betroet hvert museum et beløb til at indkøbe kunst for med den eneste begrænsning, at det skal være ung kunst. De 10 direktørers valg blev vist på denne udstilling, hvorefter værkerne fandt plads på de museer, der har valgt dem.

 

ARKENs direktør Christian Gether har til DIREKTØRENS VALG indkøbt maleriet Uden titel (2008) af tyske kunstner Anselm Reyle (f. 1970), filmtrilogien En rejse i glemsel (2008) af danske Jesper Just (f. 1974) og det broderede tekstilværk Tic Tac II af algiersk-norske Hans Hamid Rasmussen (f. 1963).


 

  

23. januar - 30. maj 2010  
MIRÓ - KUNSTENS GARTNER


"Jeg arbejder som en gartner", har den verdensberømte spanske kunstner Joan Miró (1893-1983) udtalt. Miró følte, at hans kunstværker groede frem af sig selv, når blot han var lydhør over for materialets iboende kraft. Han ønskede at skabe en umiddelbar, intuitiv kunst befriet for intellektuel og historisk tyngde.

 

ARKENs udstilling fokuserer på de sidste 20 år af Mirós liv, hvor han i stigende grad eksperimenterede med skulpturmediet. Vi introduceres til kunstnerens forunderlige univers gennem maleri, skulptur og tegning. Alle værker er udlånt af Fondation Maeght i Saint-Paul-de-Vence, Sydfrankrig, som har en enestående Miró-samling.        
26. september 2009 - 5. april 2010 
Oluf Høst - en nordisk romantiker

 

Oluf Høst (f. 1884) var en maler, der med stor indlevelse malede sine nærmeste omgivelser fra fødeøen Bornholm; husmandsstedet Bognemark, de bornholmske silderøgerier, rundkirkerne og stjernehimlen. Som regel vendte han tilbage til de samme motiver for at vise de forskellige stemninger, der knytter sig til hvert motiv.

 

Høst var meget knyttet til sin hjemstavn Bornholm. Ligesom de samtidige kunstnerkollegaer Karl Isakson, Edvard Weie, Olaf Rude og Niels Lergaard var han bornholmermaler, men faktisk var han mere end det: Høst var mest af alt en nordisk romantiker.

 

Han interesserede sig for mystikken og de åndelige dimensioner i den fysiske verden. For ham var det væsentligt at formidle det store i det nære, "stedets ånd", som han kaldte det. Det var ikke så meget de konkrete motiver, der interesserede ham, som det han sansede og oplevede foran dem. Gennem maleriet forsøgte han at nå bagom tingenes fysiske form for at forstå deres inderste væsen. Høst ønskede med egne ord at gengive den “tavse guddom i naturen”, at give sine billeder “sjælsfarve”. ARKEN sætter dette metafysiske aspekt i spil.  Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis