Forskning

FORSKNING    Rektor ved RUC Poul Holm og ARKENs direktør Christian Gether
    

Rektor ved RUC Poul Holm og ARKENs direktør Christian
Gether underskriver her den treårige samarbejdsaftale
mellem RUC og ARKEN ved en reception 9. maj 2007

Forskning er et strategisk satsningsområde for ARKEN. Målet med forskningen er at skabe og anvende ny viden om kunsten til gavn for museet, de konkrete produktioner, de besøgende, kunstverdenen og samfundet.

ARKENs forskningsvirksomhed knytter sig til særudstillingerne, til samlingen og til museologiske problemstillinger. Forskningen omfatter grundforskning og anvendt forskning og sker med henblik på at producere ny viden, indsigt og erkendelse. Den rummer en teori- og metodeudviklende dimension. Samtidig er den problemorienteret og rettet mod at realisere konkrete udstillinger eller projekter i forbindelse med samlingen.

ARKEN søger løbende at styrke kvaliteten og omfanget af den kunsthistoriske forskning. Bl.a. har museet indgået et treårigt forskningssamarbejde med Roskilde Universitet om "Fremtidens kunstmuseum".

ARKENs studiebibliotek
ARKENs studiebibliotek er tilgængeligt ved henvendelse på reception@arken.dk


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis