Fremtidens kunstmuseum - en museologisk undersøgelse

HVORDAN SER FREMTIDENS KUNSTMUSEUM UD?

 

 

digipiger

Hvordan sikrer museumsinstitutionen sig en central position som aktiv medspiller i fremtidens kulturelle landskab? Er de danske museer på omgangshøjde med den kulturelle udvikling? Hvilke særlige oplevelser kan museerne tilbyde i informationssamfundets brede vifte af oplysnings- og underholdningstilbud?


 

ARKEN udførte en undersøgelse, som skulle besvare netop disse spørgsmål. Undersøgelsen udførtes i dialog med de danske museer og en række eksterne parter som Getty Research Institute, Getty Leadership Institute og LACMA i Los Angeles, Courtauld Institute og Tate i London, samt Københavns Universitet, Århus Universitet m.fl. Undersøgelsen blev støttet af Kulturarvsstyrelsen. Læs om projektet på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

  UV_Børnesøndag220
En institution under pres?

Ifølge Danmarks Statistik havde de danske museer i 2008 10,6 mio. besøgende. Men museerne og deres omgivelser har ændret sig markant de seneste 20 år. Bevægelsen fra mono- til multikultur, nye undervisningsformer, ændringer i medievaner og forbrugsmønstre samt demokratiseringstendenser, der sætter traditionelle hierarkier og autoriteter under pres, er blot nogle af de faktorer, der stiller nye krav til museerne. De ændrede vilkår kræver, at museerne opdaterer deres selvforståelse.

 

Det er afgørende at spørge til, hvilken rolle museet skal spille i det 21. århundrede: Hvordan involverer man offentligheden i museet? Og hvordan tjener museet bedst offentlighedens interesser?

  
Undersøgelsens forløb

Undersøgelsen fokuserede på kunstmuseet, men havde et tværfagligt sigte og behandlede potentialet, der ligger i innovative samarbejder på tværs af museumskategorier. Særlige opmærksomhedspunkter var museumsledelse, forskning og formidling. Et fokuspunkt var desuden behovet for at nytænke selve museumsoplevelsen ud fra et øget fokus på brugerdrevet innovation.

Undersøgelsen brugte museumsinstitutionens unikke placering mellem teori og praksis for at sikre et resultat, der sammentænkte en teoretisk funderet kulturanalyse med museets praktiske erfaringer. For at opnå denne synergi inddrog undersøgelsen både universitetsforskere og museumsfolk, nationalt og internationalt.

 

Forløbet mundede ud i en rapport og et seminar på ARKEN i september 2010. 

 

 

Grosse detaljeUndersøgelsen relaterede sig til følgende innovations- og formidlingsprojekter på ARKEN:

 

UTOPIA-projektet omfattede udstilling, forskning, debatarrangementer og outreachprojekter. Projektet var støttet af Nordea-fonden.

 

Kunstmuseet og ikke-brugere mellem 15 og 25 år er en ny disciplin indenfor museumsdrift. Museet vil bygge bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner, så de unge, der endnu ikke har fået retning på deres vej, hvad uddannelse angår, får mulighed for at reflektere over egne muligheder. Målet er at få de unge i tale, som ikke bruger museer og heller ikke overvejer det, ved at opsøge dem, hvor de er. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

 

Medborgerskabsprojektet havde til formål at undersøge den dialogiske undervisningspraksis på en række kunst- og kulturinstitutioner i København og på Sjælland. Fokus var på begreberne flerstemmighed og medborgerskab. Projektet skulle besvare spørgsmål som: Er kunst på danske kulturinstitutioner tilgængelig for alle grupper af samfundet? Er kunstmuseer åbne for alle uanset social eller kulturel baggrund? Hvordan sikres åbenhed fra institutionens side? Inkluderer undervisningsforløb på museerne alle elever? Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

 

Læs også om ARKENs Familiesøndage, som er støttet af Egmontfonden

 

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis