Samarbejdsaftale med RUC

Samarbejdsaftalens hovedpunkter



Aftalen er indgået for en treårig periode med start den 9. maj 2007.

Samarbejdet skal styrke båndet mellem RUC og ARKEN og fungere som afsæt for at udvikle undervisnings- og forskningssamarbejde med andre universiteter og kultur- og kunstinstitutioner i Danmark og udlandet.

Udgangspunktet for samarbejdet er de to partneres kernefunktioner: forskning, undervisning, uddannelse, udstillingsvirksomhed, formidling, indsamling og bevaring.

Styregruppens medlemmer er:
Fra ARKEN: Direktør Christian Gether og overinspektør Stine Høholt. Fra RUC: Professor Olav Harsløf og professor Søren Kjørup.

Som led i aftalen kan universitetets studerende besøge ARKEN for at få indblik i museumsdriften, og ARKEN vil fungere som praktiksted for de studerende.

RUC vil afholde gæsteforelæsninger på ARKEN, og museet stiller sig til rådighed for undervisning og projektvejledning.

ARKEN udbyder et antal projekter med udgangspunkt i museet, og RUC kan anvende ARKEN, dets samling og udstillinger i forbindelse med forsknings- og studenterprojekter.

I samarbejdet vil indgå formuleringer af fælles forskningsprojekter på relevante områder. Et større fælles forskningsprojekt er allerede undervejs: ”Fremtidens kunstmuseum”, hvor målet er at udvikle et nyt koncept for museumsvirksomhed.

Samarbejdet skal fungere så bredt som muligt. Fx vil ARKEN og RUC anvende hinandens faciliteter og udveksle publikationer og invitationer til relevante begivenheder.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis