ARKEN Bulletin 2010

ARKEN Bulletin Utopic CuratingARKEN BULLETIN

Vol. 5, 2010


ARKEN Bulletin Utopic Curating. Hvad skal museet – hvad kan det – og hvorfor og hvordan? ARKEN Bulletin stiller skarpt på museets rolle og funktion i dag og i fremtiden.
De sidste tre år på ARKEN har stået i utopiens tegn. Gennem udstillinger, forskning og formidling har vi undersøgt utopiens status – i kunsten såvel som i samfundet. Nu er ARKENs engelsksprogede forskningstidsskrift ARKEN Bulletin udkommet med et temanummer om Utopic Curating. Med dette begreb ønsker vi at udpege en ny museal praksis, der på baggrund af nybrud inden for kunsten selv retter sit fokus mod det, som udstillinger kan gøre.
Gennem en række artikler af danske og udenlandske skribenter gives der mulige bud på kunstinstitutionens rolle og ændrede funktion fra beholder af viden til samfundsaktør. Centralt står ideer om medborgerskab, outreach og nye kuratoriske praksisser med fokus på dialog, deltagelse og sansebåren erfaring.

Utopic Curating, ARKEN Bulletin vol. 5, 2010, ARKEN Museum for Moderne Kunst (red. Christian Gether, Stine Høholt, Camilla Jalving og Signe Marie Ebbe Jacobsen).
96 sider.
Pris 149 kr.
Bogen udkommer på engelsk.
Forhandles i ARKEN SHOP

  

Indhold


Christian Gether, museumsdirektør ARKEN
A Museum for Particpative Man
Artiklens omdrejningspunkt er The Participative Man, en model for den deltagende museumsgæst, som anskues ud fra en fænomenologisk synsvinkel og relateres til ARKENs UTOPIA projekt


Camilla Jalving, museumsinspektør på ARKEN
Mapping Utopia
Artiklen tager læseren med på en begrebsmæssig rejse, der går fra Utopia som sted til Utopia, som det der finder sted, idet Utopia foreslås som analytisk begreb frem for topografisk lokalitet.


Magnus af Petersens, museumsinspektør på Moderna Museet i Stockholm
Pontus Hultén and the Open Museum
Artiklen ser tilbage til den svenske kurator Pontus Hulténs eksperimenterende museumspraksis, som han udfoldede den på Moderna Museet i 1960’erne og 70’erne.


Marie Laurberg, museumsinspektør på ARKEN
The Museum as Generator
På baggrund af ARKENs UTOPIA projekt undersøger artiklen, hvorledes den orientering mod deltagelse og dialog, der finder sted i kunsten som del af 1960’ernes ’theatrical turn’, kan inspirere samtidens kunstmuseum ved at gøre det til generator og sted for kulturel aktivitet, frem for formidling af objekter.


Christina Papsø Weber, leder af ARKEN undervisning, ARKEN
Kickstarting Utopia: An example of outreach
Med udgangspunkt i ARKENs undervisningsprojekter og forskellige læringsteorier diskuteres museets ændrede rolle og udfordringer i lyset af begreber som outreach og medborgerskab.


Bernadette Lynch, PhD, museumsforsker
Custom-made: a new culture for museums and galleries in civil society
Med udgangspunkt i britiske forhold giver artiklen en kritisk vinkling af outreach som strategi, idet der stilles spørgsmålstegn ved karakteren af den deltagelse, som museet tilbyder, og af det demokratiske potentiale, der ligger i de samarbejdsformer, som finder sted i museets rum.


Tone Hansen, museumsinspektør Henie Onstad Kunst Center i Oslo
The Negotiating Museum
Ud fra ideen om et ’forhandlingsmuseum’ diskuterer artiklen, hvorledes et museum kan fungere relationelt og samtidig synliggøre de dilemmaer og konflikter, som også er del af museets hverdag. 


Stine Høholt, overinspektør på ARKEN
Inside/Outside the Consumerist Loop
Med udgangspunkt i ARKENs UTOPIA projekt giver artiklen et bud på “the nobrow museum”, et museum, der både holder fast i museets grundlæggende principper samtidig med at det finder sin plads i begivenhedskulturen ved at gøre forskning til oplevelser.


Publikationen har modtaget støtte fra Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis