ARKEN Bulletin 2013

ARKEN Bulletin 2013ARKEN BULLETIN

Vol. 6, 2013


 

Migration er et forholdsvist nyt fænomen inden for studiet af de visuelle kunstarter. I denne publikation behandles migration som tema i samtidskunsten og stiller spørgsmål som blandt andet:

Hvordan analyserer man forholdet mellem migration og globalisering ud fra et æstetisk perspektiv? Hvilke analytiske redskaber kan bringes i spil, når kunsten på samme tid forholder sig til en lokal og global æstetik? Hvilke diskursive rammebegreber kan man arbejde med kuratorisk, og hvilke potentialer og udfordringer rummer de?


Med bidrag af en række akademikere, kuratorer og kritikere undersøger bogen, hvordan den ’globale’ samtidskunst og indisk kunst i særdeleshed bearbejder de kulturelle aspekter af begreber som migration, eksil, tilhørsforhold, diaspora, hybriditet og kulturel identitet. Bogen fokuserer særligt på den nye generation af kunstnere fra Indien som Bharti Kher, Subodh Gupta, Rina Banerjee, Thukral & Tagra m.fl., der i disse år gør sig gældende på den internationale kunstscene ved at give globaliseringens kulturelle virkninger nye kunstneriske udtryk.

Migration – Contemporary Art from India, ARKEN Bulletin vol. 6, 2013
ARKEN Museum for Moderne Kunst (red. Christian Gether, Stine Høholt, Camma Juel Jepsen).
96 sider
Pris 149 kr.
Bogen udkommer på engelsk.
Forhandles i ARKEN SHOP.

 

SKRIBENTER


MIEKE BAL Kulturteoretiker, kritiker, kurator og videokunstner. Bal er professor i litteraturteori ved Amsterdam Universitet og stifter og leder af Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). Hendes forskningsemner dækker bl.a. den klassiske oldtid, samtidskunst, moderne litteratur, (inter-)kulturel teori, forbindelser mellem verbal og visuel kunst, samt migration og sindssyge. I sin funktion af freelance kurator og videokunster har Bal især arbejdet med eksperimentelle dokumentarer om migration (fx State of Suspension, 2009). Hendes seneste projekt om sindssyge, Mère Folle, består af en både teoretisk fiktionsbaseret spillefilm (A Long History of Maddness, 2011) samt installationer og præsentationer.

 

MARIE LAURBERG Kurator ved Louisiana Museum for Moderne Kunst. Som tidligere kurator ved ARKEN var Laurberg en del af det team der stod bag udstillingen INDIA: ART NOW (2012). Hun kuraterede også kunstprojektet Utopia (2008-10), der bød på solo udstillinger af Qiu Anxiong, Katharina Grosse og Olafur Eliasson. Laurberg har publiceret bredt om samtidskunst og var redaktør på antologierne Utopia & Contemporary Art (Hatje Cantz, 2012) og Damien Hirst (ARKEN, 2009). Hun har også været leder af et forskningsprojekt om kunstmuseets potentiale som aktiv producent af samtidskultur og arbejder for indeværende på en oversigtsudstilling med Olafur Eliasson.

 

SALONI MATHUR Efter at have modtaget sin ph.d. i kulturantropologi fra New School for Social Research i New York (1998) er Saloni Mathur nu lektor i kunsthistorie ved University of California, Los Angeles. Hun er forfatter til India by Design: Colonial History and Cultural Display (UC Press, 2007), redaktør af The Migrant’s Time: Rethinking Art History and Diaspora (Yale University Press/Clark Art Institute, 2011) og medredaktør (med Kavita Singh) af No Touching, No Spitting, No Praying: Modalities of the Museum in South Asia (kommende, Routledge, 2013).

 

ANNE RING PETERSEN Kunsthistoriker og lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Ring Petersen er koordinator for Netværket for Migration og Kultur, et interdisciplinært forskningsnetværk, og har publiceret bredt om samtids- og moderne kunst i udstillingskataloger, antologier og tidskrifter; bl.a. Third Text, RIHA Journal og Column. Blandt hendes seneste publikationer er antologien Contemporary Painting in Context (2010), samt en monografi om installationskunst, Installationskunsten mellem billede og scene (2009).

 

DORTHE JUUL RUGAARD Kurator ved ARKEN Museum for Moderne Kunst og magisterkonferens (mag.art.) i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Juul Rugaard har kurateret en lang række udstillinger med samtids- og moderne kunst på ARKEN, deriblandt Begærets Triumf - Dansk og International Surrealisme (2008-09), Warhol & Basquiat (2011-12) og INDIA: ART NOW (2012-13). Aktuelt arbejder hun på en udstilling om Rumænsk samtidskunst. Som skribent i udstillingskataloger og tidskrifter er hun ARKENS repræsentant i det tvær-institutionelle forsknings- og udviklingsprojekt ”Museer og Kulturinstitutioner som rum for medborgerskab” (2010-13).

 

MATHIAS USSING SEEBERG Uafhængig kurator med en magisterkonferens (mag.art.) i kunsthistorie og museologi fra Københavns Universitet (2010). Seeberg har arbejdet for ARKEN i to år med kuratering af INDIA udstillingerne, med særligt ansvar for INDIA: FASHION NOW. Han er på nuværende tidspunkt ansat ved Louisiana Museum for Moderne Kunst, hvor han sammen med museumsdirektør Poul Erik Tøjner kuraterer en stor tværdisciplinær udstilling om Arktis. Seeberg interviewede Rine Banerjee til ARKENs INDIA: ART NOW katalog.

 

GAYATRI SINHA Kunstkritiker og kurator baseret i New Dehli. Sinhas primære undersøgelsesfelt indbefatter kønnede strukturer og ikonografi, medier, økonomi og social historie. Som kurator trækker hendes arbejde på fotografi og linsebaseret materiale fra både arkiver og nutidige kilder. Hun har kurateret vidt i Indien og internationalt, bl.a. ved India Art Summit og Korea International Art Fair (2009), og har blandt en række publikationer redigeret Voices of Change: 20 Indian Artists (Marg, 2010) og Art and Visual Culture in India 1857-2007 (Marg, 2009). I sin funktion som kunstkritiker har hun haft klummer i The Indian Express og The Hindu, samt har forfattet monografier om kunstnerne Krishen Khanna og Himmat Shah.

 

CHRISTINA PAPSØ WEBER Leder af ARKEN UNDERVISNING. Papsø Weber har en Master of Liberal Arts (MLA) fra University of Pennsylvania samt en magisterkonferens i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hendes arbejdsområder er brugerinddragelse og -udvikling, kunstuddannelse og fortolkningsvirksomhed. Hun repræsenterer ARKEN ved to tværinstitutionelle forsknings- og udvekslingsprojekter, DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) og ”Museer og Kulturinstitutioner som Rum for Medborgerskab” (2010-13). Begge projekter er partnerskaber mellem universiteter og kulturelle institutioner og fokuserer på besøgendes aktive deltagelse. Papsø Webers har senest været medredaktør på Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement (KOP, 2012).

 

 

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis