Betydeligt millionbeløb til ARKEN

BETYDELIGT MILLIONBELØB TIL ARKEN


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret et betydeligt millionbeløb til ARKEN. Pengene skal bruges til at nydefinere landskabet omkring museet, således at det kommer til at ligge på KUNSTENS Ø.
 
ARKENs arkitektur var oprindeligt tænkt som en metafor for et strandet skib. Derfor skulle det have ligget på stranden i Køge Bugt. Takket være den storslåede donation er det nu muligt at tilnærme sig den oprindelige idé og skabe et harmonisk samspil mellem det omgivende landskab og ARKENs karakteristiske skibsarkitektur. 

Der vil blive gravet ud omkring ARKEN, således at museet kommer til at ligge på en ø. Det omgivende landskab vil blive defineret af en ny lagune, af broer og diger, af klitter og ikke mindst af en uhindret udsigt fra restauranten til havet og til kystlandskabets rige fugleliv.

Den overordnede ramme for nydefineringen af området er allerede fastlagt af hensyn til planmyndighederne. Nu skal idéen konkretiseres. Derfor udskriver ARKEN en idékonkurrence, der skal forbedre det eksisterende skitseforslag.  Yderligere information om konkurrencen, se Den Europæiske Unions database for offentlige udbud.

Området forventes indviet i efteråret 2014.


Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 50 kr.
Grupper: 50 kr.
Pensionister: 50 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis