Skoler

ARKEN tilbyder forkskellige undervisningsforløb og workshops for elever i 0.-9. klasse
Skoler

0. - 9. klasse

Undervisningspraksis

Undervisning på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, værkerne og ARKENs underviser. Gennem dialog og praktiske øvelser undersøges værkerne i fællesskab. Arbejdet med betydningsdannelse ved det enkelte værk understøtter og styrker elevernes visuelle kompetencer og forståelse af:

  • Hvordan kunsten skaber udsagn gennem visuelle og æstetiske virkemidler
  • Hvordan eleverne indgår i visuelle fortolkningsfællesskaber
  • Hvordan eleverne benytter visuelle og æstetiske strategier i egne fremstillinger

ARKEN tilbyder undervisningsforløb, digitale og praktiske workshops i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne.

Skoler

Undervisningsforløb og priser

Skoler

Varighed      Pris             Form

60 min.            450 kr.                 Undervisning m. praktiske opgaver

90 min.            600 kr.                 Undervisning m. iPad-øvelser

180 min.           1150 kr.               Undervisning m. workshop i KREATIV

Ugeforløb      400 kr./pr. time   Aftales individuelt

Foråstilbud

Frem til 13. juni tilbyder ARKEN halv pris på 90 og 180 minutters forløb i udstillingen Randi og Katrine – Mellem tårne.

Randi & Katrine

Skoler

Mellem tårne

I Randi & Katrines totalinstallation i ARKENs Kunstakse bliver man del af et gådefuldt univers, hvor elleve transformatortårne står og brummer i tusmørket. Det er næsten, som om man er skuespiller i en kæmpestor scenografi. I undervisningsaktiviteter i udstillingen lader vi værket fungere som scenografisk ramme for læring med udgangspunkt i elevernes kropslige og sanselige involvering.

Undervisning

60 minutter: Eleverne undersøger deres umiddelbare oplevelse af værket gennem sanse-, krops- og bevægelsesorienterede øvelser, som åbner for billedanalytiske  refleksioner.

90 minutter: Vi udbygger indholdet fra 60 minutters forløb med korte billedskabende øvelser på iPad (fx digital collage, foto, film) eller analogt (fx collage, skyggebilleder, performance).

180 minutter: Vi udbygger indholdet fra 60 minutters forløb med billedskabende værkstedsarbejde (digitalt eller praktisk-kreativt).

Kickstartforløb: Længerevarende forløb, som planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum.

Fag

Forløbene henvender sig primært til dansk og billedkunst, men åbner også muligheder for tværfaglige forløb med fx natur/teknologi, historie, samfundsfag eller fysik.

Nøgleord

Samtidskunst, installation, arkitektur & rum, scenografi, elektricitetens historie, kulturlandskab, erindring.

Læringsmål

Eleverne sætter viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved visuelle, sproglige og refleksive kompetencer. Eleverne deltager i videns- og betydningsproduktion, som kan styrke handlekompetence i egen livsverden.

Book et forløb

Skriv til undervisning@arken.dk eller ring: 43 57 34 55 tirsdag til fredag i telefontiden kl. 10 – 14.

Foråstilbud

Frem til 13. juni tilbyder ARKEN halv pris på 90 og 180 minutters forløb i udstillingen.

Identitet og fællesskab

Skoler

Grayson Perry, Walthamstow Tapestry, 2009

Hvordan er vi fælles i verden?

I dette undervisningsforløb i samtidskunst undersøger vi forskellige spørgsmål: Er det vores evne til at indgå i forpligtende sociale relationer, som gør os til mennesker? Er det et basalt behov for alle mennesker at indgå i et fællesskab? Hvordan påvirkes vores holdninger og personlighed i samspil med andre – i de nære personlige fællesskaber, i de interessebaserede fællesskaber eller i de fjerne kulturelle, nationale eller politiske fællesskaber?

Undervisning

60 min.            450 kr.                 Undervisning m. praktiske opgaver

90 min.            600 kr.                 Undervisning m. iPad-øvelser

180 min.           1150 kr.               Undervisning m. workshop i KREATIV

Målgruppe

Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Book et forløb

Skriv til undervisning@arken.dk eller ring: 43 57 34 55 tirsdag til fredag i telefontiden kl. 10 – 14.

KICKSTART

Skoler

Samarbejde skole og museum

KICKSTART er forløb – typisk af en uges varighed – som er planlagt i samarbejde med læreren. I fællesskab definerer vi de faglige mål og et fagligt fokusområde for at skabe størst mulig sammenhæng mellem elevernes læring i skolen og på museet.

Indhold

Indholdet differentieres efter klassetrin og undervisningsfag. Et ugeforløb kan tilrettelægges med en danskfaglig, billedkunstnerisk eller anden faglig vinkel.

Vi planlægger altid i fællesskab, hvilke ugedage eleverne er på museet, og hvilke der bruges til fordybelse på skolen.

Varighed

60 min. planlægningsmøde på ARKEN – for lærer og museumsunderviser.

90 min. intro på skolen
2 x 180 min. workshop på ARKEN.

Pris

Forløb: 3000 kr. pr. klasse. Der er mulighed for sideløbende forløb for en årgang bestående af flere klasser.

Forældrearrangement (120 min.): 1000 kr. pr. klasse.

KICKSTARTs grundmoduler

På baggrund af vores erfaringer har vi udviklet en grundstruktur for KICKSTART. Modulerne fungerer som afsæt for forløbet, men kan justeres efter jeres ønsker.

Modul 1: Introduktion på skolen

Ugens tema skydes i gang med praktiske øvelser på skolen. Museumsunderviser og elever stifter bekendtskab med hinanden før besøget på ARKEN.

Modul 2: 1. workshopdag på ARKEN

Oplevelsen af kunsten er centralt for besøget. Refleksion og praktiske øvelser i grupper, der lægger op til en selvstændig opgave.

Modul 3: 2. workshopdag på ARKEN

Der arbejdes i grupper med den selvstændige opgave.

Modul 4: Arbejde på skolen

De tre grundmoduler fungerer som afsæt for det videre arbejde på skolen.

Forældrearrangement

Forløbet kan med fordel afsluttes med et festligt forældrearrangement på ARKEN. Vi oplever, at eleverne er stolte og kompetente, når de viser deres familie rundt på museet.

Praktiske oplysninger

Skoler

Husk kamera

Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme på skolen.

Bestilling

Undervisningsforløb for skoleklasser bestilles tirsdag-fredag kl. 10-14 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Betaling

ARKEN giver skoler og offentlige institutioner kredit mod fremvisning af rekvisition med EAN-nummer, kontaktperson og ordre/rekvisitionsnummer. Ved betaling med EAN-nummer eller ved eftersendelse af regning opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Sanddag

Skoler

ARKEN Sanddag

ARKEN inviterer hvert år skoler og daginstitutioner på Vestegnen og i Københavnsområdet til Sanddag den 2. fredag i juni måned. Sanddagen tager udgangspunkt i ARKENs aktuelle udstillinger, hvor børnene bygger skulpturer på stranden. Dagen afsluttes med en festlig koncert og præmieoverrækkelse til de flotteste sandskulpturer.

ARKENs Sanddag foregår altid den 2. fredag i juni i tidsrummet 8.30 til 13.30.

Tilmelding til undervisning@arken.dk eller tlf. 43 57 34 55 tirsdag-fredag kl. 10-17.

Læs mere om årets Sanddag i kalenderen.

Se også

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.