Grundskole

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skolen og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder læringsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Kickstartforløb

ARKENs kickstartforløb er længerevarende læringsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN, og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

Grundskole

Booking og priser

Grundskole

Book et forløb

Læringsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 10-14 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Kickstart          3000 kr.
Forløbets indhold aftales individuelt. Forældrearrangement kan tilkøbes for 600 kr.

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Gerda Wegener (til 16.06.16)

Gerda Wegener var optaget af at skildre sin samtids kvinder, herunder også sin mand Einar, der var transkønnet og optrådte i skikkelse af transkvinden Lili. I undervisningsforløb i ARKENs Gerda Wegener-udstilling går vi tæt på, hvad det er for en femininitet, Gerda Wegener iscenesætter i sine billeder. Det bruger vi som afsæt for videre undersøgelser af “tegn på køn” og af køn som en flydende størrelse gennem dialogiske og praktisk-kreative øvelser. Undervisning i Gerda Wegener tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelser og kan tones efter den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Gerda Wegener-udstillingen kan underbygge fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie. Gennem dialog og kreative tilgange understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og generelle visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

Grundskole

Grundskole

Bjørn Wiinblad (til 17.01.16)

ARKENS udstilling om Bjørn Wiinblad fortæller om en kunstner og designer med en enorm skaber- og samlerglæde. I undervisningsforløb i udstillingen dykker vi ned i Wiinblads univers og ser, hvad det kan lære os – om at samle, om at inspireres og om at designe verden omkring os. Undervisning i Bjørn Wiinblad tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle klassetrin i grundskolen og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Bjørn Wiinblad kan inddrages i fagene håndværk og design, billedkunst og dansk. Gennem dialog og kreative, sansebaserede tilgange understøttes kompetenceområder som designprocessen, billedfremstilling, billedanalyse, fremstilling (dansk).Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og generelle visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

 

Identitet og fællesskab – Samtidskunst (hele året)

Samtidskunsten stiller spørgsmål til os og til verden. I dette undervisningsforløb undersøger vi med udgangspunkt i værker i ARKENs samling, hvordan kunsten kan gøre os klogere på begreberne identitet og fællesskab. Hvilke fællesskaber indgår vi i? Er det et basalt behov for alle mennesker at indgå i et fællesskab? Hvordan påvirkes vores holdninger og personlighed i samspil med andre – i de nære personlige fællesskaber, i de interessebaserede fællesskaber eller i de fjerne kulturelle, nationale eller politiske fællesskaber? Læringsforløbet Identitet og fællesskab tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle klassetrin i grundskolen og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløbet henvender sig primært til dansk, billedkunst og samfundsfag. Forløbet sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved visuelle, sproglige og refleksive kompetencer. Eleverne deltager endvidere i videns- og betydningsproduktion, som kan styrke handlekompetence i egen livsverden.

Grundskole

Praktiske informationer

Grundskole

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for skoler at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et læringsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe med nøgle kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.