Grundskole

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne.

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skolen og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder læringsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Kickstartforløb

ARKENs kickstartforløb er længerevarende læringsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN, og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til Grundskolen her.

Grundskole

Booking og priser

Grundskole

Book et forløb

Læringsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Kickstart          3000 kr.
Forløbets indhold aftales individuelt. Forældrearrangement kan tilkøbes for 600 kr.

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Vrede og utopi – Niki de Saint Phalle (til 12.06.16)

Vrede, voldsomhed og frisættende, kreativ energi slår én i møde fra Niki de Saint Phalles værker. Kunstneren er vred på de samfundsstrukturer, der sætter grænser i tiden, hun vokser op i: vred over faderfigurens magt, vred over kvinders fastlåste roller som husmødre og vred over racemæssige uretfærdigheder. Ud af vreden vokser utopien om et bedre samfund. I læringsforløb på ARKEN undersøger eleverne udtryksformer, kontraster og figurer i udstillingens krydsfelt mellem vrede og utopi. Gennem kreative øvelser skaber de deres egne kommentarer til værkerne. Undervisning i Niki de Saint Phalle tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle trin og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Niki de Saint Phalle-udstillingen kan understøtte fagene dansk og billedkunst, særligt kompetenceområderne analyse/fortolkning og (billed-)fremstilling. Eleverne arbejder bl.a. med at forholde sig til vrede som udtryk og drivkraft, og der kan perspektiveres til andre æstetiske tekster. De arbejder også med værkernes potentiale for at skabe forandring ved at skabe egne både sproglige, visuelle og verbale udtryk som kommentarer til udstillingens værker.  Endvidere kan læringsforløb i udstillingen indgå som perspektivering i forhold til klassens egne forløb i historie eller samfundsfag med fokus på emner som eksempelvis kønsroller, kvindeidealer, utopier mm.

Grundskole

Grundskole

Gerda Wegener (til 08.01.17)

Gerda Wegener var optaget af at skildre sin samtids kvinder, herunder også sin mand Einar, der var transkønnet og optrådte i skikkelse af transkvinden Lili. I undervisningsforløb i ARKENs Gerda Wegener-udstilling går vi tæt på, hvad det er for en femininitet, Gerda Wegener iscenesætter i sine billeder. Det bruger vi som afsæt for videre undersøgelser af “tegn på køn” og af køn som en flydende størrelse gennem dialogiske og praktisk-kreative øvelser. Undervisning i Gerda Wegener tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til udskolingsklasser og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Gerda Wegener-udstillingen kan underbygge fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie. Gennem dialog og kreative tilgange understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og generelle visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

Brug ARKENs udstilling Gerda Wegener som ressource i undervisningsforløb, der handler om køn og identitet. Download idekataloget her:  Gerda_Wegener_idékatalog

Samtidskunstforløb (til 05.02.17)

Udstillingen KALEIDOSKOP åbner for et sprudlende og overdådigt møde med værker fra ARKENs samling af samtidskunst. Værkerne er ikke ophængt efter kronologi, tema eller andre former for kategorisering, men udelukkende ud fra et æstetisk princip om at spille op mod hinanden på nye måder. Herved åbnes der for mange veje, omveje og vildveje gennem udstillingen. I ARKENs læringsforløb forfølger vi forskellige spor, hvor vi gennem undersøgende, kreative processer åbner for forskellige tilgange til kunst. Du kan vælge mellem overskrifterne:

Forløbsoverskrifter og målgruppe

SÆRE OG HEMMELIGHEDSFULDE FORTÆLLINGER (0.-5. klasse): I forløbet har vi fokus på værker, der rummer fortællinger. Men vel at mærke fortællinger, der kalder på spørgsmål, og som vi selv må gøre færdige.

VEJE OG VILDVEJE I SAMTIDSKUNST (6.-9. klasse): I forløbet afprøver eleverne kreative og undersøgende metoder til at lukke kunstværker op.

IDENTITET OG FÆLLESSKAB (6.-9. klasse): I forløbet undersøger vi værker, der på forskellig måde kan udfordre vores forståelser af identitet og fællesskab.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i KALEIDOSKOP retter sig mod fagene dansk og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

Grundskole

Særlige arrangementer

Sanddag 2016

Den 10. juni fra kl. 8.30-13.30 inviteres børn fra skoler på Vestegnen og i Københavnsområdet til en dag med kunst, sandskulpturer og musik på stranden.

Kunstens Ø – en eventyrlig rejse fuld af magi.

ARKENs årlige Sanddag tager denne gang sit udgangspunkt i Kunstens Ø. I vil blive budt velkommen til en magisk verden af kunst, hvor skulpturer, mystiske væsener og magiske rum åbner op for et stort eventyrligt univers.

Fra busholdepladsen går rejsen først over Kunstens Ø, hvorefter I inviteres til at forvandle stranden foran ARKEN til et sandskulpturunivers fuld af magi og eventyrlige væsener. Dagen slutter med en festlig koncert med hornmusik leveret af WonderBrazz inden præmieoverrækkelsen.

Hvis I vil forberede jer til Sanddagen, er I velkomne til at udforske kunstværkerne i ARKENs jubelæumsudstilling KALEIDOSKOP.

Konkurrence

Det vigtigste er at have en sjov dag. De bedste skulpturer vælges ud fra kriterierne: samarbejde, børnenes egne idéer og kreativt udtryk. Vi nominerer gruppernes arbejde i kategorierne børnehave, indskoling og mellemtrin. Alle grupper modtager et bevis for deres deltagelse.

Læs mere om arrangementet her.

Grundskole

Praktiske informationer

Grundskole

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for skoler at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et læringsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe med nøgle kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.