Grundskole

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne.

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skolen og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Kickstartforløb

ARKENs kickstartforløb er længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN, og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til Grundskolen her.

Grundskole

Foto: Sofie Amalie Klougart

Booking og priser

Grundskole

Foto: Sofie Amalie Klougart

Book et forløb

Undervisningsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: [email protected] 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Kickstart          3000 kr.
Forløbets indhold aftales individuelt. Forældrearrangement kan tilkøbes for 600 kr.

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Ugo Rondinone – ensomhedens sprog (23.01.2018-30.12.2018)

Til og med december 2018 bebos ARKENs Kunstakse af 45 slumrende klovne med kække hatte på sned og funklende, festlige dragter. Almindeligvis er klovne glade, energiske og underholdende, men her er de det modsatte: Trætte og passive. Udstillingen ensomhedens sprog af den schweiziske kunstner Ugo Rondinone spiller på vores intuitive genkendelse af motiver som fx en klovn, et træ eller en regnbue.

For Ugo Rondinone er det vigtigere at være til stede med kunsten frem for at prøve at forstå den. I undervisningsforløb i udstillingen afprøver vi derfor forskellige måder at være i rum med kunsten på. Gennem performative, meddigtende og kreative øvelser eksperimenterer vi med anderledes tilgange til værkerne og ser, hvad der dukker op af nye betydninger.

Målgruppe

Undervisning i ensomhedens sprog tilbydes til alle grundskolens klassetrin.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i ensomhedens sprog retter sig bl.a. mod fagene dansk og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

Grundskole

Ugo Rondinone: ensomhedens sprog. Courtesy kunstneren

Grundskole

Alphonse Mucha, Plakat til Gismonda, 1894 © Mucha Trust 2018

Alphonse Mucha (06.03.18-03.06.18)

Den tjekkiskfødte art nouveau-kunstner Alphonse Mucha opnåede stor berømmelse i Paris i tiden omkring forrige århundredeskifte. Hans plakater indtog det offentlige rum, og han skelnede ikke mellem maleri, design og reklame. Hans store produktion var en hyldest til skønheden, den fysiske og den åndelige, ud fra ønsket om at forbedre mennesket og verden.

I undervisningsforløb i udstillingen undersøger vi, hvordan Mucha og hans verden kan bringes sammen med vores tid. Vi spørger til, hvilke værdier der ligger til grund for bestemte designudtryk, både hos Mucha og hos os, og gennem billedskabende og performative øvelser i udstillingen og i ARKENs værksted mixer vi Muchas billedunivers med vores eget.

Målgruppe

Undervisning i Alphonse Mucha tilbydes til alle grundskolens klassetrin.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i Alphonse Mucha retter sig bl.a. mod fagene dansk og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

Projekter

Laboratorium for kreativ læring – Den åbne skole i praksis

Med Laboratorium for kreativ læring vil ARKEN i tæt samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve kommune udvikle modeller for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke den åbne skole.
Laboratorium for kreativ læring vil over en treårig periode være den ramme, hvori produktive møder mellem lærere, elever, museumsundervisere og kunst, finder sted. Igennem udvikling, udførelse og evaluering af undervisning vil partnerne udvikle metoder, der tager afsæt i museet som eksternt læringsrum og sætter elevernes kreativitet i højsædet.
Gennem tætte partnerskaber skabes gensidige læreprocesser, der styrker både museumsundervisernes og lærernes kompetencer. Eksperter indenfor læring og kreativitet inddrages og kvalificerer løbende udviklingen af metoder og praksisser til den åbne skole specifikt til glæde for Vestegnens børn og generelt med henblik på udvikling af den åbne skoles potentialer nationalt.

Kreative Laboratorier

Den primære kompetenceudvikling ligger som en integreret del af ARKENs undervisningsforløb – de kreative laboratorieforløb(K-LABS). Dette er afgørende for projektets forankring på skolerne. Et K-LAB udvikles, udføres og evalueres i partnerskaber med lærerteams. Det er i dette arbejde, at projektet ikke blot styrker elevernes læring, men også lærernes og museumsundervisernes kompetencer i forhold til kreative læreprocesser og partnerskabsarbejde.
Et K-LAB udvikles med afsæt i lærings- og kompetencemål, der præciseres kontekstuelt på baggrund af valg af klassetrin, udstilling og fag.  Der udvikles hen over de tre skoleår 120 K-LABS i partnerskaber med de involverede skoler. Forløbene varierer i form (nogle forløb er koncentreret over en uge, andre fordeles over længere tid). Et K-LAB består af 10 -16 timers undervisning, som varetages af museumsunderviser og skolelærer i partnerskab, samt forberedende og evaluerende møder med lærerne.

Lærerworkshops

Som del af K-LAB tilbyder ARKEN 12 lærerworkshops årligt for de involverede lærere. Lærerworkshops fungerer som et refleksionsrum over praksis, hvor konkrete forløb udvikles og undersøges.

Forventede resultater

Formålet med Laboratorium for kreativ læring er at styrke elevernes læring og kreativitet gennem udvikling af den åbne skole. Det er elevernes læring, der er målet, hvilket styrkes gennem kreative læreprocesser og kompetenceudvikling af lærere og museumsundervisere. Projektets forventede resultater retter sig derfor mod elevernes, lærernes og museumsundervisernes kompetencer.
Projektet Laboratorium for kreativ læring er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og løber fra april 2016 til august 2019.

Du kan se eksempler på K-LAB forløb her

Grundskole

Foto: Sofie Amalie Klougart

Sanddag 2018

Grundskole

Ugo Rondinone, Seven Magic Mountains, 2016

Årets store sanddag nærmer sig!

I år tager vi udgangspunkt i den schweiziske kunstner Ugo Rondinones inspirerende og farverige kunst. Baggrunden er, at små som store gæster på ARKEN gennem hele 2018 har mulighed for at fordybe sig i Rondinones udstilling ensomhedens sprog i museets 150 meter lange Kunstakse. Her kan man bl.a. møde 45 hyperrealistiske klovne, der sidder dovne og henslængte eller i en drømmelignende tilstand.

På Sanddagen lader vi os imidlertid inspirere af et af Ugo Rondinones kunstværker, der ikke befinder sig på ARKEN, men i Nevada-ørkenen uden for Las Vegas. Her står syv kæmpeskulpturer bestående af enorme kampesten, der er bemalet med neonfarver og stablet oven på hinanden. Seven Magic Mountains er værkets titel. Det er med sine kunstige og vilde farver et fremmedartet og magisk syn, der står i stærk kontrast til den solsvedne, golde ørken omkring.

Læs mere om Seven Magic Mountains her.

ARKEN inviterer alle børn fra daginstitutioner og grundskole til at lade sig inspirere og skabe deres eget univers af magiske bjerge på Ishøj Strand fredag den 8. juni. Sanddagen foregår fra 8.30-12.30. Der vil være indsat gratis HT-busser, som kører i loop mellem Ishøj station og ARKEN ved dagens start og slutning. Invitation med nærmere program er tilgængelig fra uge 16.

Tilmelding til Sanddagen skal ske til [email protected] Oplys skole-/institutionsnavn, klasse/stue, antal børn og voksne samt kontaktinfo.

Praktiske informationer

Gratis besøg på egen hånd

Det er gratis for skoler at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et undervisningsforløb på ARKEN. Book altid et kig-selv-besøg i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: [email protected]

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

Grundskole

Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 101. ARKENs samling. Foto: Henrik Jauert

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.