Grundskole

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne.

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skolen og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Kickstartforløb

ARKENs kickstartforløb er længerevarende undervisningsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem skole og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN, og derudover af klassens videre arbejde på egen hånd. Kickstartforløbet kan afsluttes med et forældre/familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til Grundskolen her.

Grundskole

Booking og priser

Grundskole

Book et forløb

Undervisningsforløb for skoleklasser bookes tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Kickstart          3000 kr.
Forløbets indhold aftales individuelt. Forældrearrangement kan tilkøbes for 600 kr.

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Martin Bigum (til 15.01.17)

Martin Bigum bruger sine egne erindringer fra sin barndom i Brøndby, den nære og den globale visuelle kultur, i sine værker.

I undervisningsforløbene sætter vi fokus på visuel kultur, på hvordan vi gennem billeder skaber og forstår vores verden. Vi tilbyder undervisningsforløb af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til Indskoling, Mellemtrin og Udskoling og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i Martin Bigum kan underbygge fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie. Forløbene tager afsæt i forskellige genrer som eksempelvis familiebilleder, erindringsbilleder og landskabsbilleder, hvor eleverne bl.a. arbejder med deres egen billedbank gennem forskellige øvelser.

I øvelserne arbejder eleverne med at åbne og analysere billeder gennem eksempelvis komparative-, medfortællings- og ordklasse metoder. I de længerevarende forløb kobles værkstedsforløb til øvelserne i udstillingen.

Gennem dialog og øvelser i udstillingen understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og elevernes visuelle kompetencer.

Du kan læse mere om ARKENs undervisningsforløb i Martin Bigum her.

Grundskole

Grundskole

Gerda Wegener (til 08.01.17)

Gerda Wegener var optaget af at skildre sin samtids kvinder, herunder også sin mand Einar, der var transkønnet og optrådte i skikkelse af transkvinden Lili. I undervisningsforløb i ARKENs Gerda Wegener-udstilling går vi tæt på, hvad det er for en femininitet, Gerda Wegener iscenesætter i sine billeder. Det bruger vi som afsæt for videre undersøgelser af “tegn på køn” og af køn som en flydende størrelse gennem dialogiske og praktisk-kreative øvelser. Undervisning i Gerda Wegener tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til udskolingsklasser og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i Gerda Wegener-udstillingen kan underbygge fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie. Gennem dialog og kreative tilgange understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og generelle visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

Brug ARKENs udstilling Gerda Wegener som ressource i undervisningsforløb, der handler om køn og identitet. Download idekataloget her:  Gerda_Wegener_idékatalog

Samtidskunstforløb (til 05.02.17)

Udstillingen KALEIDOSKOP åbner for et sprudlende og overdådigt møde med værker fra ARKENs samling af samtidskunst. Værkerne er ikke ophængt efter kronologi, tema eller andre former for kategorisering, men udelukkende ud fra et æstetisk princip om at spille op mod hinanden på nye måder. Herved åbnes der for mange veje, omveje og vildveje gennem udstillingen. I ARKENs undervisningsforløb forfølger vi forskellige spor, hvor vi gennem undersøgende, kreative processer åbner for forskellige tilgange til kunst. Du kan vælge mellem overskrifterne:

Forløbsoverskrifter og målgruppe

SÆRE OG HEMMELIGHEDSFULDE FORTÆLLINGER (0.-5. klasse): I forløbet har vi fokus på værker, der rummer fortællinger. Men vel at mærke fortællinger, der kalder på spørgsmål, og som vi selv må gøre færdige.

VEJE OG VILDVEJE I SAMTIDSKUNST (6.-9. klasse): I forløbet afprøver eleverne kreative og undersøgende metoder til at lukke kunstværker op.

IDENTITET OG FÆLLESSKAB (6.-9. klasse): I forløbet undersøger vi værker, der på forskellig måde kan udfordre vores forståelser af identitet og fællesskab.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i KALEIDOSKOP retter sig mod fagene dansk og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

Grundskole

Projekter

Grundskole

Laboratorium for kreativ læring – Den Åbne Skole i praksis

Projektet Laboratorium for kreativ læring er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og løber fra april 2016 til august 2019.

Gennem partnerskaber med skoler i fem vestegnskommuner undersøger projektet, hvordan Åben Skole kan danne ramme for udvikling af nye metoder til arbejdet med kreativ læring – i krydsfeltet mellem kulturinstitution og skole.

Målet er at styrke elevers læring og at kompetenceudvikle lærere i et gensidigt læringsfællesskab med museets undervisningsafdeling. Det er ligeledes et mål i projektet at skabe bæredygtige partnerskabsmodeller for Åben Skole, der kan integreres lokalt samt inspirere nationalt.

Særlige arrangementer

BUSTER filmvisning: Girls Lost på ARKEN

Den 2. og 8. november fra kl. 10.15 inviterer ARKEN i samarbejde med Buster Filmfestival til en dag med film, kunst og køn på programmet, når filmen Girls Lost vises på museet.

Girls Lost er en magisk og anderledes skildring af det at være ung og finde sig tilrette i forhold til køn og seksualitet, og filmen lægger på utraditionel vis op til debat om emner som kønsroller og identitet.

Som optakt til filmen tager ARKENs undervisere eleverne med på en halv times workshop i udstillingen GERDA WEGENER hvor forløbets tematisering af Køn til forhandling danner en god klangbund for oplevelsen af filmen. Filmen starter kl. 11 og varer 104 min.

Læs om filmen og køb billetter her

Grundskole

Praktiske informationer

Grundskole

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for skoler at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et undervisningsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe med nøgle kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.