Ungdomsuddannelse

ARKEN tilbyder læringsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen.

Læringsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder læringsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minutters forløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Ugeforløb

ARKEN tilbyder kreative ugeforløb for unge mellem 15 og 25 år. Forløbene foregår som workshops og tilrettelægges i samarbejde mellem museum og ungdoms/ uddannelsescenter. Vælg mellem brobygning- og innovationsforløb.

Brobygning:

På ARKENs brobygningsforløb mødes unge i et fælleskab, hvor de kan diskutere identitet, drømme og uddannelse. Museets udstillinger danner afsæt for forløbet, som giver inspiration til at formulere fremtidsønsker og til at se sig selv i nye sammenhænge.

Innovationskurser:

ARKENs innovationsforløb sætter fokus på kreative og innovative processer. Med inspiration fra kunst, arkitektur og visuel kultur arbejder eleverne projektorienteret og kreativt med forandringer af deres omverden.

Kickstartforløb:

ARKENs kickstartforløb er længerevarende læringsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem uddannelsesinstitution og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN. Kickstartforløbet kan afsluttes med et familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til ungdomsuddannelser her.

 

 

Ungdomsuddannelse

Booking og priser

Ungdomsuddannelse

Book et forløb

læringsforløb for ungdomsuddannelser bestilles tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Ugeforløb        8000 kr.
Workshopbaseret undervisning (brobygning- eller innovationsforløb)

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Vrede og utopi – Niki de Saint Phalle (til 12.06.16)

Vrede, voldsomhed og frisættende, kreativ energi slår én i møde fra Niki de Saint Phalles værker. Kunstneren er vred på de samfundsstrukturer, der sætter grænser i tiden, hun vokser op i: vred over faderfigurens magt, vred over kvinders fastlåste roller som husmødre og vred over racemæssige uretfærdigheder. Ud af vreden vokser utopien om et bedre samfund. I læringsforløb på ARKEN undersøger eleverne udtryksformer, kontraster og figurer i udstillingens krydsfelt mellem vrede og utopi. Gennem kreative øvelser skaber de deres egne kommentarer til værkerne. Undervisning i Niki de Saint Phalle tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle trin og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Niki de Saint Phalle-udstillingen kan understøtte fagene dansk og billedkunst, særligt kompetenceområderne analyse/fortolkning og (billed-)fremstilling. Eleverne arbejder bl.a. med at forholde sig til vrede som udtryk og drivkraft, og der kan perspektiveres til andre æstetiske tekster. De arbejder også med værkernes potentiale for at skabe forandring ved at skabe egne både sproglige, visuelle og verbale udtryk som kommentarer til udstillingens værker.  Endvidere kan læringsforløb i udstillingen indgå som perspektivering i forhold til klassens egne forløb i historie eller samfundsfag med fokus på emner som eksempelvis kønsroller, kvindeidealer, utopier mm.

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse

Gerda Wegener (til 08.01.17)

Gerda Wegener var optaget af at skildre sin samtids kvinder, herunder også sin mand Einar, der var transkønnet og optrådte i skikkelse af transkvinden Lili. I undervisningsforløb i ARKENs Gerda Wegener-udstilling går vi tæt på, hvad det er for en femininitet, Gerda Wegener iscenesætter i sine billeder. Det bruger vi som afsæt for videre undersøgelser af “tegn på køn” og af køn som en flydende størrelse gennem dialogiske og praktisk-kreative øvelser. Undervisning i Gerda Wegener tilbydes både af 60, 90 og 180 minutters varighed og som kickstartforløb.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle ungdomsuddannelser og kan tilpasses den enkelte lærer og klasses behov og ønsker.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i Gerda Wegener-udstillingen kan underbygge fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie. Gennem dialog og kreative tilgange understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og generelle visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

Brug ARKENs udstilling Gerda Wegener som ressource i undervisningsforløb, der handler om køn og identitet. Download idekataloget her: Gerda_Wegener_idékatalog

Samtidskunstforløb (til 05.02.17)

Udstillingen KALEIDOSKOP åbner for et sprudlende og overdådigt møde med værker fra ARKENs samling af samtidskunst. Værkerne er ikke ophængt efter kronologi, tema eller andre former for kategorisering, men udelukkende ud fra et æstetisk princip om at spille op mod hinanden på nye måder. Herved åbnes der for mange veje, omveje og vildveje gennem udstillingen. I ARKENs undervisningsforløb forfølger vi forskellige spor, hvor vi gennem undersøgende og kreative processer åbner for forskellige tilgange til kunst. Du kan vælge mellem tre forløb, to tematiske (fortællinger og identitet) eller et bredt introducerende forløb om forskellige tilgange til samtidskunst.

Forløbsoverskrifter

IDENTITET OG FÆLLESSKAB: I forløbet undersøger vi værker, der på forskellig måde kan udfordre vores forståelser af identitet og fællesskab.

VEJE OG VILDVEJE TIL SAMTIDSKUNST: I forløbet afprøver eleverne kreative og undersøgende metoder til at lukke kunstværker op. Hvor det første forløb er tematisk, er dette forløb en bredere introduktion til samtidskunst med særligt fokus på undersøgende tilgange til kunstværkerne.

Fag og læringsmål

Læringsforløb i KALEIDOSKOP retter sig mod fagene dansk og billedkunst. Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, analyse og kreativitet sættes i centrum.

Ungdomsuddannelse

Praktiske informationer

Ungdomsuddannelse

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for ungdomsuddannelser at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et læringsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe med nøgle kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.