Ungdomsuddannelse

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen.

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Ugeforløb

ARKEN tilbyder kreative ugeforløb for unge mellem 15 og 25 år. Forløbene foregår som workshops og tilrettelægges i samarbejde mellem museum og ungdoms/ uddannelsescenter. Vælg mellem brobygning- og innovationsforløb.

Brobygning:

På ARKENs brobygningsforløb mødes unge i et fælleskab, hvor de kan diskutere identitet, drømme og uddannelse. Museets udstillinger danner afsæt for forløbet, som giver inspiration til at formulere fremtidsønsker og til at se sig selv i nye sammenhænge.

Innovationskurser:

ARKENs innovationsforløb sætter fokus på kreative og innovative processer. Med inspiration fra kunst, arkitektur og visuel kultur arbejder eleverne projektorienteret og kreativt med forandringer af deres omverden. Læs mere om ARKENs innovationsforløb under rubrikken aktuelle forløb længere nede på siden.

Kickstartforløb:

ARKENs kickstartforløb er længerevarende læringsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem uddannelsesinstitution og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN. Kickstartforløbet kan afsluttes med et familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til ungdomsuddannelser her.

 

 

Ungdomsuddannelse

Booking og priser

Ungdomsuddannelse

Book et forløb

Undervisningsforløb for ungdomsuddannelser bestilles tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Ugeforløb        8000 kr.
Workshopbaseret undervisning (brobygning- eller innovationsforløb)

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

GYS! Er den levende? (til 06.08.17)

Den 4. februar 2017 åbner ARKENs særudstilling GYS! Er den levende? med ‘hyperrealistiske’ og menneskelignende skulpturer af 30 internationalt anerkendte kunstnere.

Værkerne gør brug af en ekstrem realisme, der imiterer omverdenen med en overvældende detaljerigdom. Kroppene er nærmest mere virkelige end virkeligheden selv – de er hyperrealistiske. I mødet med værkerne kommer vi uhørt tæt på andre ’mennesker’, og det er både pirrende, grænseoverskridende og skræmmende. Skulpturerne rejser eksistentielle spørgsmål som: Hvad er levende, og hvad er dødt? Hvad er kunstigt, og hvad er virkeligt? Spørgsmålene rejses med teknisk perfektion, psykologisk indlevelse, skalaforstyrrelser, nærvær og humor, som de stærkeste virkemidler.

Læs mere om udstillingen her.

Undervisningsmateriale under udvikling.

I øvelserne arbejder eleverne med at åbne og analysere billeder gennem eksempelvis komparative-, medfortællings- og ordklasse metoder. I de længerevarende forløb kobles værkstedsforløb til øvelserne i udstillingen.

Gennem dialog og øvelser i udstillingen understøttes kompetenceområder som sociale og kulturelle forhold (samfundsfag), billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst), fremstilling og fortolkning (dansk), samt kronologi & sammenhænge (historie). Forløbene sætter elevernes viden og færdigheder fra fagene i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved både fagmål og elevernes visuelle kompetencer.

Du kan læse mere om ARKENs undervisningsforløb i Martin Bigum her.

Ungdomsuddannelse

Sam Jinks, Kvinde og barn, 2010. Courtesy kunstneren og Sullivan+Strumpf, Sydney

Ungdomsuddannelse

Lea Porsager, I is Another #3, 2006. Foto: Anders Sune Berg

Samtidskunstforløb

Udstillingen KALEIDOSKOP åbner for et sprudlende og overdådigt møde med værker fra ARKENs samling af samtidskunst. Værkerne er ikke ophængt efter kronologi, tema eller andre former for kategorisering, men udelukkende ud fra et æstetisk princip om at spille op mod hinanden på nye måder. Herved åbnes der for mange veje, omveje og vildveje gennem udstillingen. I ARKENs undervisningsforløb forfølger vi forskellige spor, hvor vi gennem undersøgende og kreative processer åbner for forskellige tilgange til kunst. Du kan vælge mellem tre forløb, to tematiske (fortællinger og identitet) eller et bredt introducerende forløb om forskellige tilgange til samtidskunst.

Forløbsoverskrifter

IDENTITET OG FÆLLESSKAB: I forløbet undersøger vi værker, der på forskellig måde kan udfordre vores forståelser af identitet og fællesskab.

VEJE OG VILDVEJE TIL SAMTIDSKUNST: I forløbet afprøver eleverne kreative og undersøgende metoder til at lukke kunstværker op. Hvor det første forløb er tematisk, er dette forløb en bredere introduktion til samtidskunst med særligt fokus på undersøgende tilgange til kunstværkerne.

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i KALEIDOSKOP retter sig mod fagene dansk og billedkunst. Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, analyse og kreativitet sættes i centrum.

Kunstdreven innovation – tredages samarbejdsforløb

Kunstdrevne innovationsforløb er samarbejdsforløb, som planlægges, udføres og evalueres i samarbejde mellem ARKEN og uddannelsesinstitutionen. Eleverne arbejder projektorienteret og kreativt i et krydsfelt mellem et fagligt domæne (som lærerne definerer), inspiration fra udvalgte kunstværker, innovative processer og en overordnet problemstilling. Efter aftale inddrages Teknologisk Instituts FabLab i forløbet. Forløbets varighed er tre dage à fire timer.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Fag og læringsmål

Forløbet har to overordnede læringsmål: Det ene mål er at styrke kreative og innovative kompetencer gennem kunst og kunstneriske processer. Det andet mål sættes kontekstuelt, idet ARKENs aktuelle udstillinger såvel som det specifikke faglige domæne, eleverne kommer med, er bestemmende for læringsmålene for det enkelte forløb.

ARKENs forløb i kunstdreven innovation blev udviklet i et partnerskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Hent inspirationspublikationen om Kunstdreven innovation her.

Ungdomsuddannelse

Projekter

Ungdomsuddannelse

MANUCULTURA

ARKEN Museum for Moderne Kunst har gennem de sidste år været en aktiv partner i EU-projektet MANUCULTURA.  Et Erasmus+ projekt, der har undersøgt grænsefladen mellem skole, kunst og kultur.

Læs mere om projektet her (pdf).

Læs mere om MANUCULTURAs anbefalinger til implementering af kulturelt og kunstfagligt indhold i lærlingeuddannelser i Danmark her (pdf).

Læs MANUCULTURAs nyhedsbrev for november her.

Praktiske informationer

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for ungdomsuddannelser at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et undervisningsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe med nøgle kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

Ungdomsuddannelse

Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 101, 2012. Foto: Henrik Jauert

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.