Ungdomsuddannelse

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen.

Undervisningsforløb på ARKEN tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem eleverne, ARKENs underviser og værkerne i udstillingerne. Kunsten undersøges i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange. Vi arbejder med museet som et multimodalt læringsrum, hvor mange forskellige udtryksformer kommer i spil i dialog med kunsten. Her får eleverne mulighed for at øve et bredt felt af viden og færdigheder fra skole og hverdag og hermed styrke både sproglige, visuelle og refleksive kompetencer.

Forløbstyper

ARKEN tilbyder undervisningsforløb i samlingen, særudstillinger og arkitektur på museet. Vi tilbyder også særlige forløb på skolen tilrettelagt i samarbejde med lærerne. For ønsker om særlige forløb kontakt ARKEN Undervisning.

60 minutter

Eleverne undersøger kunsten gennem dialog og kreative sanseorienterede øvelser, som åbner op for tværfaglige refleksioner.

90 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med digitale eller analoge billedskabende øvelser i udstillingerne.

180 minutter

Indholdet fra 60 minuttersforløbet udbygges med billedskabende arbejde i vores digitale eller praktisk-kreative værksted.

Ugeforløb

ARKEN tilbyder kreative ugeforløb for unge mellem 15 og 25 år. Forløbene foregår som workshops og tilrettelægges i samarbejde mellem museum og ungdoms/ uddannelsescenter. Vælg mellem brobygning, innovations- og kickstartforløb.

Brobygning:

På ARKENs brobygningsforløb mødes unge i et fælleskab, hvor de kan diskutere identitet, drømme og uddannelse. Museets udstillinger danner afsæt for forløbet, som giver inspiration til at formulere fremtidsønsker og til at se sig selv i nye sammenhænge.

Innovationskurser:

ARKENs innovationsforløb sætter fokus på kreative og innovative processer. Med inspiration fra kunst, arkitektur og visuel kultur arbejder eleverne projektorienteret og kreativt med forandringer af deres omverden. Læs mere om ARKENs innovationsforløb under rubrikken aktuelle forløb længere nede på siden.

Kickstartforløb:

ARKENs kickstartforløb er længerevarende læringsforløb, der planlægges, gennemføres og evalueres i partnerskab mellem uddannelsesinstitution og museum. Forløbene består typisk af en workshop på skolen og to workshops på ARKEN. Kickstartforløbet kan afsluttes med et familiearrangement på ARKEN.

Download en mere uddybende beskrivelse af ARKENs kickstartforløb til ungdomsuddannelser her.

 

 

Ungdomsuddannelse

Booking og priser

Ungdomsuddannelse

Book et forløb

Undervisningsforløb for ungdomsuddannelser bestilles tirsdag-fredag kl. 13-16 på
tlf. 43 57 34 55 eller på mail: undervisning@arken.dk 

Priser

60 min.            450 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. praktisk-kreative øvelser

90 min.            600 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. analoge/digitale billedskabende øvelser

180 min.           1150 kr.
Dialogbaseret undervisning inkl. billedskabende digitalt/analogt værksted

Ugeforløb        8000 kr.
Workshopbaseret undervisning (brobygning- eller innovationsforløb)

Betaling

Betaling kan foretages kontant i ARKENs billetsalg ved ankomst. Mod oplysning af EAN-nummer og kontaktperson ved booking af forløb fremsendes faktura. Ved betaling med EAN-nummer opkræver museet et faktureringsgebyr på 25 kr.

Aktuelle forløb

Ungdomsuddannelse

Nathalie Djurberg og Hans Berg, Worship, 2016. Courtesy kunstnerne og Lisson Gallery

MY MUSIC (07.10.17-25.03.18)

Hvilke billeder passer på din yndlingsmusik?

I ARKENs udstilling MY MUSIC mødes billedkunst og popmusik i et sanseligt brag af musikvideo, videokunst, skulptur, maleri og installation. Udstillingen stiller skarpt på vor tids visuelle kultur, hvor popmusikken og billedkunsten flyder sammen.

I ARKENs undervisningsforløb lader vi os inspirere af udstillingens sanselige, farverige og poetiske sammenblanding af det visuelle og auditive og undersøger, hvordan vi selv kan forbinde billeder med lyd.

Læs mere om udstillingen her

Varighed og målgruppe

Undervisningen i MY MUSIC varer 90 min og tilbydes til udskolingeng og ungdomsuddannelser

Fag og læringsmål

Undervisningsforløb i MY MUSIC retter sig bl.a. mod fagene dansk, musik og billedkunst, hvor de understøtter kompetenceområderne fremstilling og fortolkning (dansk) samt billedfremstilling og billedanalyse (billedkunst).

Forløbene er baseret på øvelser, hvor elevernes evne til refleksion, betydningsproduktion og kreativitet sættes i centrum. Herved styrkes også grundskolens tværgående temaer innovation og entreprenørskab samt elevernes alsidige udvikling.

Kommende forløb

Ugo Rondinone – ensomhedens sprog (23.01.18-30.12.18)

Ugo Rondinones særudstilling ensomhedens sprog pendulerer mellem et romantisk syn på den virkelige verden og en eksistentiel iagttagelse af det indre følelsesliv.

ARKENs 150 m lange Kunstakse er fyldt med 45 slumrende klovne med kække hatte på sned og funklende og festlige dragter. Almindeligvis er klovne glade, energiske og underholdende, men her er de det modsatte: Trætte og passive. De stråler af melankoli, netop fordi de ikke indfrier vores intuitive forventning til den sjove klovn. De er bare mennesker, der akkurat er trådt ud af rollen og klovneskoene. Eller er på vej ind i rollen og netop skal til at snøre skoene – fanget i et øjebliks ro inden forestillingen begynder. Rondinone spiller på vores intuitive og impulsive genkendelse af motiver som fx en klovn, et træ eller en regnbue.

Undervisning i ensomhedens sprog kan bookes fra 23. januar 2018.

Ungdomsuddannelse

Ugo Rondinone, ensomhedens sprog. 2014-2016. Courtesy, kunstneren

Ungdomsuddannelse

Alphonse Mucha, Plakat til PLM toglinjen Monaco - Monte Carlo, 1897 (detalje). © Mucha Trust 2017

Alphonse Mucha (06.03.2018-03.06.2018)

Planter, kvinder og ornamenter smyger sig om hinanden i Muchas smukke billedverden. Den tjekkiskfødte art nouveau-kunstner Alphonse Mucha opnåede stor berømmelse i Paris i tiden omkring forrige århundredeskifte. Hans plakater indtog det offentlige rum, og han skelnede ikke mellem maleri, design og reklame. Hans store produktion var en hyldest til skønheden, den fysiske og den åndelige, ud fra ønsket om at forbedre mennesket og verden.

I Muchas værker smelter natur og storby sammen, planter og mennesker, godhed og forbrug. Higer man efter mindfulness og slow living, er Muchas æstetiske univers det rigtige sted at søge til.

ARKENs store udstilling udfolder Muchas kunst i al dens bredde med både maleri, plakater, reklamer, fotografier, design, smykker og interiør. Samtidig præsenteres eksempler på 1960erne og 1970ernes psykedeliske kunst, der fandt inspiration i Muchas kunstneriske univers.

Undervisning i Alphonse Mucha kan bookes fra 6. marts 2018.

Kunstdreven innovation – tredages samarbejdsforløb

Kunstdrevne innovationsforløb er samarbejdsforløb, som planlægges, udføres og evalueres i samarbejde mellem ARKEN og uddannelsesinstitutionen. Eleverne arbejder projektorienteret og kreativt i et krydsfelt mellem et fagligt domæne (som lærerne definerer), inspiration fra udvalgte kunstværker, innovative processer og en overordnet problemstilling. Efter aftale inddrages Teknologisk Instituts FabLab i forløbet. Forløbets varighed er tre dage à fire timer.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Fag og læringsmål

Forløbet har to overordnede læringsmål: Det ene mål er at styrke kreative og innovative kompetencer gennem kunst og kunstneriske processer. Det andet mål sættes kontekstuelt, idet ARKENs aktuelle udstillinger såvel som det specifikke faglige domæne, eleverne kommer med, er bestemmende for læringsmålene for det enkelte forløb.

ARKENs forløb i kunstdreven innovation blev udviklet i et partnerskabsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Hent inspirationspublikationen om Kunstdreven innovation her.

Ungdomsuddannelse

Projekter

Ungdomsuddannelse

MANUCULTURA

ARKEN Museum for Moderne Kunst har gennem de sidste år været en aktiv partner i EU-projektet MANUCULTURA.  Et Erasmus+ projekt, der har undersøgt grænsefladen mellem skole, kunst og kultur.

Læs mere om projektet her (pdf).

Læs mere om MANUCULTURAs anbefalinger til implementering af kulturelt og kunstfagligt indhold i lærlingeuddannelser i Danmark her (pdf).

Målet for MANUCULTURA er, at de opnåede erfaringer implementeres i uddannelses-og undervisningsforløb i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. MANUCULTURA-projektet er finansieret af EU. Det nationale Erasmus/Uddannelses kontor og Europa-Kommissionen er ikke ansvarlige for brug af de givne oplysninger.

Praktiske informationer

Gratis besøg på egen hånd

Det er er gratis for ungdomsuddannelser at besøge museet. Det kan f.eks. anbefales at komme igen på egen hånd efter et undervisningsforløb på ARKEN. Meld venligst jeres ankomst i forvejen hos ARKEN Undervisning på tlf. 43 57 34 55 eller mail: undervisning@arken.dk .

Madpakker

Det er muligt at spise medbragte madpakker i ARKENs garderobe. Bordene kan ikke reserveres på forhånd. Er vejret godt, kan frokosten også nydes i det fri i strandparken lige uden for døren.

I udstillingerne

Tasker, drikke- og madvarer må ikke medbringes i udstillingerne, men skal efterlades i garderoben. Garderobeskabe kan frit benyttes på ARKEN.

Fotos

Det er tilladt at tage fotos uden blitz. Vi opfordrer til, at I dokumenterer jeres besøg, så I kan arbejde videre med oplevelserne hjemme i skolen.

Ungdomsuddannelse

Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 101, 2012. Foto: Henrik Jauert

SE OGSÅ

Arken.dk bruger cookies

På arken.dk bruger vi cookies til trafikmåling og indsamling af statistik. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.