ARKENS REJSELEGAT

Unge talenter ud i verden.
ARKENS REJSELEGAT

Marie Kølbæk Iversen og Nina Beier, 2017. Foto: Henrik Jauert

Om rejselegatet

ARKENs Rejselegat er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond. Rejselegatet har til formål at fremme unge kunstneres og kuratorers kendskab til og dialog med den internationale kunstscene.

Legatet skal åbne mulighed for, at yngre kunstnere og kuratorer kan rejse ud og indsamle information om kunstlivet i udlandet, se udstillinger, researche, få ny inspiration, etablere netværk og udveksle idéer og viden. Rejselegatet kan ikke søges, og det tildeles professionelt arbejdende billedkunstnere og kuratorer. Den samlede legatpulje er på 100.000 kr. årligt og uddeles i to legatportioner på hver 50.000 kr.

ARKENS REJSELEGAT

ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS' ALMENNYTTIGE FOND

Nina Beier

ARKENS REJSELEGAT

Nina Beier, Allegory of Charity, 2015. Foto: Document Photography

ARKENs Rejselegat 2017

Nina Beiers gådefulde værker består af vidt forskellige hverdagsgenstande i mystiske og underfundige kompositioner. Fladmaste parykker, skambidte porcelænshunde og -vaser, kæmpe cocktails og svævende kaffekopper overrasker dels som kunstværker, dels som absurde forvandlinger af det kendte. Hendes surreelle værker er på én gang dybt komplekse og samtidigt uhyre simple i deres legesyge ophævelse af tyngdekraften, forholdet mellem liv og død og en gængs 1:1 skalaforståelse. Med overraskelsen som omdrejningspunkt vender Beier op og ned på virkeligheden.

Nina Beier tildeles ARKENs Rejselegat 2017, fordi hun på elegant og kritisk vis rusker op i vores verdensbillede. Når vores vante forestillinger og idéer for en stund udfordres, så opstår potentialer for nye forståelser. Beiers værker rummer netop dét potentiale, og derfor tildeles hun ARKENs Rejselegat.

Marie Kølbæk Iversen

ARKENS REJSELEGAT

Marie Kølbæk Iversen, Nine Bats, 2016. Foto: Anders Sune Berg

ARKENs Rejselegat 2017

Marie Kølbæk Iversen arbejder med video, fotografi og lys- og lydinstallationer. Hendes værker er tillokkende i deres forførende finish, stramme form og tilsyneladende enkle konstruktion, men bag værkernes minimalistiske udtryk ligger komplekse, tekniske konstruktioner. I flere af hendes værker bliver beskueren sat i centrum. Kølbæk Iversens abstrakte og farverige mønstre suger vores kroppe ind og omslutter os i totalinstallationer, der handler om krop, kropslighed og fænomener som fantomsmerter. Værkerne gemmer på poetiske og eksistentielle fortællinger om, hvad det vil sige at være menneske. 

Marie Kølbæk Iversen modtager ARKENs Rejselegat 2017 for sin forbilledlige evne til at synliggøre det usynlige som eksempelvis kropslige fornemmelser og følsomhed. Hun udvider kunstens verden ved at arbejde på tværs af de naturvidenskabelige og humanistiske videnskaber, alt imens hun sætter den sårbare, sansende og handlekraftige krop i centrum.

 

Astrid Myntekær

ARKENS REJSELEGAT

Orgone, Astrid Myntekær, 2014. Foto: Anders Sune Berg

ARKENs Rejselegat 2016

Astrid Myntekær arbejder i et tematisk grænsefelt mellem videnskab og mysticisme. Ved at kombinere højteknologi med simple, lettilgængelige materialer formår hun at skabe sarte og spektakulære installationer. Myntekærs værker undersøger de usynlige kræfter og energier, som måske øver indflydelse på den omgivende verden.

Astrid Myntekær modtog ARKENs Rejselegat 2016 fordi hun med sine forførende værker inviterer beskueren til en kropslig refleksion over den rumlige og sanselige situation. Astrid Myntekær omtaler sine installationer som beskyttelsesrum, der giver beskueren mulighed for at fantasere fordi den rationelle hverdag holdes ude. Således sammenfletter Astrid Myntekær kropslig sansning med undersøgelser af okkultisme, videnskab og aktuelle samfundsforhold i en magisk og legende æstetik.

Peter Callesen

ARKENS REJSELEGAT

Peter Callesen, Impenetrable Castle, 2005. Foto: Anders Sune Berg

ARKENs Rejselegat 2016

Peter Callesen har gjort papir og saks til sit varemærke. Hans produktion spænder fra sirligt smukke småklip til storslåede papirinstallationer og man imponeres igen og igen over hvordan det lykkes ham at klippe former, man slet ikke troede, var mulige. Forvandling og transformation er i højsædet, når Callesen undersøger hvordan et blankt og fladt stykke papir kan ændres og pludselig blive rummeligt og figurativt.

Peter Callesen modtog ARKENs Rejselegat 2016 fordi han med enkle materialer evner at skabe overraskende billedfortællinger, der berører de store eksistentielle spørgsmål, men gør det på en legende og humoristisk facon, som vækker genklang i os alle. I mødet med værkerne reflekterer man således både over sin egen personlige historie, men også de generelle vilkår for mennesket i dets sociale og kulturelle kontekst.

Gudrun Hasle

ARKENS REJSELEGAT

Gudrun Hasle, Gudruns livshistiore, 2004. Foto Gudrun Hasle

ARKENs Rejselegat 2015

Med udgangspunkt i sin egen erfaring tager Gudrun Hasle fat i livets svære sider og tabubelagte emner. På trods af – eller måske endda på grund af – sin ordblindhed er skriften et gennemgående element i Gudrun Hasles virke, der ærligt bruges til at belyse, hvordan hun det meste af sit liv har følt sig anderledes.

Gudrun Hasle fik ARKENs Rejselegat 2015 for sine værker, der gennem den personlige historie tematiserer det at være anderledes i et samfund der ofte kræver, at man er på en bestemt måde. Dermed indbyder Gudrun Hasle til refleksion over en række mere generelle vilkår for det moderne menneske.

Karoline H Larsen

ARKENS REJSELEGAT

Karoline H Larsen, Collective Strings, Helsinki, 2014. Foto: Anu Pynnönen

ARKENs Rejselegat 2015

Karoline H Larsen skaber deltagelsesbaserede performances og midlertidige interventioner i det offentlige rum, der udfordrer byrummets form og brug. Ved at gå på tværs af vante veje, tvinger Karoline H Larsens værker os til at stoppe op og opdage byen på ny.

Karoline H Larsen fik ARKENs Rejselegat 2015 for sin ekstraordinære evne til at involvere folk i kollektive handlinger, der på en uformel og legende vis bringer mennesker tættere på hinanden og får os til at tænke over hvordan vi interagerer med, og er påvirket af, vores omgivelser.

Astrid Kruse Jensen

ARKENS REJSELEGAT

Astrid Kruse Jensen, Disappearing into the Past #23, 2010-2012

ARKENs Rejselegat 2014

Drømmesyn, eventyrlige fortællinger og maleriske stemninger. Astrid Kruse Jensens fotografier indeholder ofte foruroligende, overnaturlige stemninger, der knytter sig til parallelle virkeligheder eller erindringer fra barndommen. Værkerne er forførende smukke og faretruende dystre.

Astrid Kruse Jensen fik ARKENs Rejselegat 2014 for sin evne til at frembringe iscenesatte, kontrastfyldte og evigtgyldige tilstande gennem fotografiet. Hendes værker inddrager os ved at skabe almene historier, der sender os på en følelsesmæssig stærk rejse ind i erindringen.

Emil Westman Hertz

ARKENS REJSELEGAT

Emil Westman Hertz, Kiste, 2008-11. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2014

Emil Westman Hertz skabte rørende fortællinger og mystiske verdener i krydsfeltet mellem etnografi, museologi og patologi. Han arbejdede bl.a. med skulptur, installation og collage, hvori han benyttede materialer som knogler, ler, bronze og bivoks. Transformation og forandring samt liv og død er gennemgående temaer i hans kunst.

Emil Westman Hertz fik ARKENs Rejselegat 2014, fordi han med sine værker gør os bevidste om livets forgængelighed og det naturlige forfald i enhver levende organisme. Hans værker rummer en sjælden forening af sårbarhed og ukuelig livskraft.

Jesper Rasmussen

ARKENS REJSELEGAT

Jesper Rasmussen, Alexanderplatz, Berlin, 2012

ARKENs Rejselegat 2013

Jesper Rasmussen arbejder med fotografi, skulptur og installation. Han er optaget af, hvordan kunsten kan udfordre vores opfattelse af virkeligheden. Han gør op med fotografiets traditionelle fordring på sandhed og realisme. Især arbejder han med vores opfattelse af rum, skala og perspektiv.

Jesper Rasmussen fik ARKENs Rejselegat 2013 for at tvinge os til at kaste et nyt blik på vore vante omgivelser ved hjælp af rumlige og digitale indgreb i sine fotografier.

Thilo Frank

ARKENS REJSELEGAT

Thilo Frank, The Phoenix is closer than it appears, 2010. KUNSTEN Museum of Modern Art

ARKENs Rejselegat 2013

Thilo Frank markerer sig i disse år som en af tysk kunsts mest lovende installationskunstnere. På en legende og poetisk facon går han i fysisk dialog med beskueren i sine interaktive værker. I sin spejlinstallation The Phoenix is closer than it appears gynger man frem og tilbage i en spejlkube, mens rummets grænser åbner sig i uendelige refleksioner af én selv.

Thilo Frank fik ARKENs Rejselegat 2013 for sin evne til at gøre os til medskabere af kunstværket og gøre os bevidste om vores tilstedeværelse i verden.

Tove Storch

ARKENS REJSELEGAT

Tove Storch, Untitled (blue/blue #1-4), 2011. Louisiana Museum for Moderne Kunst

ARKENs Rejselegat 2012

Tove Storchs værker er på én gang skrøbelige og sanselige, massive og minimale. De har et underspillet, insisterende nærvær, der viser hendes fine sans for materialets skønhed. Hun arbejder bl.a. med silke, som hun ofte spænder ud over en rammekonstruktion. På den måde udfordrer hun idéen om, at en skulptur er solid.

Tove Storch fik ARKENs Rejselegat 2012 for sin evne til gennem skulpturen at udfordre vores rumlige forståelse og vores opfattelse af skulpturen som kunstform.

AVPD

ARKENS REJSELEGAT

AVPD, Hitchcock Hallway, 2010. Courtesy AVPD, IKON Gallery and Galeria Leme. Foto: Stuart Whipps

ARKENs Rejselegat 2012

Kunstnerduoen AVPD består af Aslak Vibæk og Peter Døssing, som har arbejdet sammen siden 1997. I AVPDs installationer er intet som det plejer. De er en slags arkitektur, der skaber uventede rumlige situationer. Vi må navigere igennem rum, der spænder ben for vores vante erfaring af rum og tid.

AVPD fik ARKENs Rejselegat 2012 for deres originale, performative installationer, som udfordrer vores rumlige, kropslige og psykologiske erfaring af verden.

Eva Steen Christensen

ARKENS REJSELEGAT

Eva Steen Christensen, Begyndelser og slutninger, 2014. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2011

Eva Steen Christensens skulpturer og installationer tager udgangspunkt i arkitektur og velkendte hverdagsgenstande. Hun bearbejder og omformer genstandene, så de mister deres funktionelle logik og bliver til absurde og fascinerende skulpturer fra en ukendt drømmeverden.

Eva Steen Christensen fik ARKENs Rejselegat 2011 for sin evne til at udfolde og levendegøre skulpturen som medie i dag samt for hendes unikke sanselige udfoldning af det rumliges verden af muligheder.

Rune Gade

ARKENS REJSELEGAT

Rune Gade

ARKENs Rejselegat 2011

Rune Gade er lektor og Ph.d. på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Rune Gade har gennem en lang årrække bedrevet forskning, undervisning og formidling på et forbilledligt højt niveau. Ud over dansk og international samtidskunst er hans forskningsområder bl.a. fotografi, performance, kønsteori og museologi.

Rune Gade fik ARKENs Rejselegat 2011 for sin store kunsthistoriske forskningsindsats, sit unikke engagement i undervisning og for sin centrale betydning som inspirator i det danske kunstfelt.

Ferdinand Ahm Krag

ARKENS REJSELEGAT

Ferdinand Ahm Krag, Uden titel, 2010. Foto: Anders Sune Berg

ARKENs Rejselegat 2010

Ferdinand Ahm Krag gør os i sine tegninger opmærksomme på åndedrættets rytme, rytmen i musikken, skyformationer, energi- og bevidsthedsstrømme. Det er impulser, vi kan føle, men som vi ikke nødvendigvis kan se eller overskue med det blotte øje.

Ferdinand Ahm Krag fik ARKENs Rejselegat 2010 for sin evne til at visualisere fundamentale men uhåndgribelige sider af den menneskelige tilværelse og den fysiske virkelighed omkring os.

Hans Hamid Rasmussen

ARKENS REJSELEGAT

Hans Hamid Rasmussen, Tic-Tac II, 2008. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2010

Hans Hamid Rasmussen undersøger forbindelsen mellem erindringen, specifikke steder og en flerkulturel identitet. Han skaber store broderier og udnytter karaktertræk ved det gamle håndværk til at skildre erindringens væsen og dens betydning for vores identitet.

Hans Hamid Rasmussen fik ARKENs Rejselegat 2010 for sit vedvarende kunstneriske arbejde med at visualisere erindringens flygtige karakter og for at give broderiet som et globalt håndværk ny betydning.

Jesper Just

ARKENS REJSELEGAT

Jesper Just, Bliss and Heaven, 2004. Stillbillede. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2009

Jesper Just skaber filmproduktioner af ”Hollywoodsk” karakter. Han sammenstiller filmens sprog med et overraskende og udfordrende indhold. I elegante og rørende storfilmsformater giver han fx kønsklichéer uventede drejninger; en trucker springer ud som syngende transvestit, en hermafrodit søger efter kærlighed osv. Just bruger bevidst filmen til at udpege og udfordre normerne for identitetsdannelse.

Jesper Just fik ARKENs Rejselegat 2009 for sine professionelt komponerede og uortodokse kunstfilm, der sætter spørgsmålstegn ved vores forestillinger om køn og identitet.

Lilibeth Cuenca Rasmussen

ARKENs Rejselegat 2009

Lilibeth Cuenca Rasmussen beskæftiger sig med identitet. Som antropologen går hun på opdagelse i kulturelle livsformer og ritualer. I sine performances bruger hun ofte sin krop, sit køn og sin baggrund som dansk-filippiner. Hendes værker har ofte et glimt i øjet, samtidig med at hun behandler de centrale tematikker om køn, race og kulturel identitet vedkommende og seriøst.

Lilibeth Cuenca Rasmussen fik ARKENs Rejselegat 2009 for sit feministiske mod, sin energiske indsats og for sine øjenåbnende og dybdeborende performances.

Eva Koch

ARKENS REJSELEGAT

Eva Koch, Villar, 2001. Stillbillede

ARKENs Rejselegat 2008

Eva Koch inddrager lyd, lys og video i sin kunst. Hun var blandt de første kunstnere herhjemme til at kaste sig over tidens nyeste medier. Mange af hendes værker er forbundet med rejser. Det gælder også hovedværket Villar fra 2001, hvor hun i en nytænkende form for videoinstallation fortæller sin egen fantastiske familiesaga.

Eva Koch fik ARKENs Rejselegat 2008 for sin evne til at kommunikere gennem form, rum og billede på en skarp, intelligent og komprimeret facon. Hendes enkle og stærke skulpturer bliver til installationer eller land art, der griber ind i omgivelserne.

Morten Schelde

ARKENS REJSELEGAT

Morten Schelde, Rød hånd i himlen, 2005. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2008

Gennem sine magiske og fascinerende tegninger fører Morten Schelde beskueren ind i drømmelignende scenarier, hvor genkendelige og surreelle objekter føjes sammen som i en film af David Lynch. Morten Schelde deltog i 2003 på Galathea 3-ekspeditionen, og hans mange fotografier herfra dannede forlæg for senere tegninger.

Morten Schelde fik ARKENs Rejselegat 2008 for sit arbejde med at bringe et klassisk medie som tegningen ind i vores tid.

Anders Brinch

ARKENS REJSELEGAT

Anders Brinch, Cancer, 2006. ARKENs samling

ARKENs Rejselegat 2007

Både hverdagen og det store univers er med i Anders Brinchs værker. Udtrykket er farverigt, poetisk og grotesk. Der er humor og alvor, rock and roll og virkelighed på syre. Værkerne rummer motiver og emner som liv og død, kærlighed og den samlede eksistens. Foruden maleri arbejder Anders Brinch med skulpturer, tegninger og installation på en måde, så nye kombinationer, udtryk og former kommer frem.

Anders Brinch fik ARKENs Rejselegat 2007 for sit store talent på den danske kunstscene i dag.

Jacob Fabricius

ARKENS REJSELEGAT

Jacob Fabricius

ARKENs Rejselegat 2007

Jacob Fabricius har siden midten af 1990’erne kurateret en lang række udstillinger med international samtidskunst i og udenfor Danmark. Hans mange projekter har bidraget væsentligt til et mangfoldigt, levende og internationalt kunstmiljø i danmark.

Jacob Fabricius modtog ARKENs Rejselegat 2007 for sin entreprenante og eksperimenterende indstilling og for sit selvstændige initiativ samt mod til at stille sig selv til rådighed og give sin mening til kende i det danske kunst- og kulturliv.

SE OGSÅ